Publicidad

Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per paracetamol

Salut en Pediatriadeponent
15 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Pediatriadeponent(20)

Publicidad

Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per paracetamol

 1. 1 Judith Àngel Solà Urgències de pediatria 15 de març de 2023 INTOXICACIONS EN PEDIATRIA: MANEIG GENERAL I NOVETATS EN INTOXICACIÓ PER PARACETAMOL
 2. 2 Índex • Maneig general intoxicacions – Epidemiologia • Característiques generals • Substàncies no tòxiques i altament tòxiques – Avaluació de les intoxicacions • TAP i ABCDE • Exploració física • Proves complementaries – Tractament general • Descontaminació • Tècniques per augmentar l’eliminació del tòxic • Antídots • Maneig de la intoxicació per paracetamol 15/03/2023
 3. 3 MANEIG GENERAL DE LES INTOXICACIONS 15/03/2023
 4. 4 Característiques generals • Les intoxicacions suposen el 0’3% de les consultes a Urgències. • La majoria es deuen a ingestes no intencionals en infants < de 5 anys. 15/03/2023 < 5 anys Adolescents • No voluntàries • Habitualment a la llar • Consulta gairebé immediata • Generalment, asimptomàtics • Tòxic conegut • Pronòstic en general favorable • Intencionals (sobretot recreacionals i menys, suïcides) • Fora de la llar • Temps d’evolució més perllongat • Símptomes més freqüentment • Tòxic a vegades, desconegut • Maneig més complex
 5. 5 Característiques generals • El 59.2% dels nens que consulten per intoxicacions a urgències del estat espanyol són degudes a fàrmacs: • 1r BZD (24,5%) ALERTA: Psicofàrmacs són d’utilització poc freqüent a pediatria, indica accessibilitat dels infants als fàrmacs d’adults • 2n anticarratals (16,2%) • 3r analgèsics (15,4%) • En 2a posició trobem els productes domèstics i en 3a posició etanol i CO. 15/03/2023
 6. 6 Característiques generals • 1/3 dels que consulten a urgències es donà d’alta sense necessitat d’exàmens complementaris ni tractament ni observació. • El 15% precisa ingrés hospitalari. • El 1.5% precisa ingrés a UCI-P. 15/03/2023
 7. 7 Substàncies no tòxiques en petites quantitats 15/03/2023
 8. 8 Productes altament tòxics • L’augment de l’esperança de vida i l’aparició de nous fàrmacs per patologies cròniques ha augmentat la població que pren medicació de forma habitual: • Risc per major quantitat de principi actiu en cada unitat • Aparició de nous sistemes personalitzats de dispensació  Atractius i sense sistemes de seguretat • Pomades de venta lliure a farmàcies que contenen alcanfor o metilsalicilats  Minimitzen el risc 15/03/2023
 9. 9 One pill killer • Medicament capaç de provocar la mort en un lactant de 10 kg després de la ingesta de 1 a 3 unitats. • Presentacions sòlides: 1 comprimit, càpsula, pegat, ... • Presentacions líquides o semi sòlides: Volum d’1 cullera de postres (5 mL o 5 g) 15/03/2023
 10. 10 Medicaments altament tòxics comercialitzats a Espanya 15/03/2023
 11. 11 One – two – three pill killers a Espanya 15/03/2023
 12. 12 AVALUACIÓ DEL PACIENT INTOXICAT 15/03/2023
 13. 13 Avaluació de les intoxicacions • Abordatge inicial amb el triangle d’avaluació pediàtrica i l’ABCDE per establir les principals àrees de compromís. • Dades a recollir en l’anamnesi i exploració física • Es realment tòxic? • Consultar a Manual d’Intoxicacions de la SEUP • ToxSEUP: https://toxseup.org/ • Institut Nacional d’Atenció Toxicològica: 915620420 (24 hores, 365 dies a l’any) • Dosis? Si no es coneix considerar la dosi màxima • Temps des de l’exposició? Possibilitat de descontaminació • Símptomes? Clínica • Fàrmacs al domicili? Si no es desconeix el possible tòxic • Tractament realitzat fins al moment • Antecedents personals i tractaments de base 15/03/2023
 14. 14 Proves complementaries • No es requereixen proves complementaries de rutina, en funció dels efectes de la substància implicada. • ECG: Si intoxicació per substància cardiotòxica o si clínica cardiovascular. • Nivells de tòxics en sang: • Si la dosi ingerida és potencialment tòxica i el valor i el tractament depèn dels nivells. Exemple: Nivells de paracetamol. • Proves de detecció ràpida de drogues en orina: • No informa de la dosi, ni el temps transcorregut i presenten falsos positius i negatius • Han de confirmar-se els positius que puguin tenir repercussions legals • Es pot manipular la mostra fàcilment amb productes domèstics • Benzodiazepines que no metabolitzen a oxazepam (alprazolam, midazolam, clonazepam) i els opiacis que no produeixen morfina no són detectables. 15/03/2023
 15. 15 Proves de detecció ràpida de drogues en orina 15/03/2023
 16. 16 TRACTAMENT GENERAL 15/03/2023
 17. 17 Descontaminació intestinal 1. Carbó activat  ELECCIÓ si: ingesta de substància potencialment tòxica i absorbible i recent (< 2 hores) • Fins a 6 hores si hipoperistaltisme (coma, fàrmacs que alenteixen buidament gàstric, circulació enteropàtica o conglomerats gàstrics) • Dosis 1g/kg – < 14 anys màx. 25 g – > 14 anys 50 g • Presentació líquida o en suspensió oral (per cada 25g de CA afegir 200cc d’aigua) • Administració per boca o SNG. Pot associar-se a begudes de xocolata, coles o sucs. No barrejar amb iogurts o llet. • Contraindicat si compromís via aèria i obstrucció/hemorràgia/perforació intestinal. 15/03/2023
 18. 18 Substàncies no absorbibles per carbó activat Àcid bòric Clorpropamida N-metilcarbamat Àcids minerals Alcohols (etanol, metanol, etilenglicol, isopropanolol…) Pesticides: DDT, malatió Àlcalis Hidròxid sòdic Petroli i derivats hidrocarburs Bari Hidròxid potàssic Plom Cianur Isopropanol Sulfat ferrós Liti Tolbutamida 15/03/2023
 19. 19 Descontaminació intestinal 2. Rentat gàstric: Excepcional. Només si: - Ingesta de substància perillosa per la via en la primera hora i no absorbible per carbó activat 3. Rentat intestinal: Indicacions: - Intoxicació greu de substància no absorbible per carbó (Fe, Li o K) - > 2 hores d’ingesta de substància d’alliberació retardada o coberta entèrica - Ingesta de pegats de fàrmacs o paquets de drogues d’abús - Administrar polietilenglicol fins que el líquid evacuat sigui clar (4 – 6 h) - Contraindicat si compromís via aèria, inestabilitat hemodinàmica o obstrucció/perforació/hemorràgia intestinal 15/03/2023
 20. 20 • Irrigació amb aigua durant 15 minuts Si el tòxic és caústic o corrosiu • Dosis repetides de carbó activat - Indicat per fàrmacs amb circulació enteropàtica (carbamazepina, fenobarbital, dapsona, quinina i teofil·lina). - Alguns estudis indiquen possible utilitat per amitriptilina, digoxina, dispiramida, fenilbutazona, fenitoïna, nadolol, sotalol, piroxicam, propoxifé i salicilats. - Després de la dosi inicial, administrar 0,25 – 0,5 g/kg cada 3 – 6 hores • Alcalinització de l’orina • Si intoxicació per salicilats o fenobarbital amb indicació d’hemodiàlisi • Administrar 1 – 2 mmol/kg de bicarbonat cada 1 – 2 hores • Objectiu PH urinari > 7,5 15/03/2023 Descontaminació cutània o ocular Tècniques per augmentar eliminació tòxic
 21. 21 Antídots • Naloxona: Intoxicació per Opiacis • Indicació: Si hi ha alteració del nivell de consciència o depressió respiratòria • Dosis: 0,01-0,1 mg/Kg iv • Flumazenil: Intoxicació BZD • Indicació: Si afectació del nivell de consciencia o depressió respiratòria • Dosis 0,01 mg/kg/iv • Biperidé: Intoxicacions per fenotiazines (Clorpromazina) • Indicació si reaccions extrapiramidals • Dosis: 0,04 mg/kg/dosis iv, IM 15/03/2023
 22. 22 Antídots 15/03/2023 Tòxic Antídot Paracetamol N-acetylcysteina Opioides Naloxona Benzodiazepines Flumazenil Bloquejants canals de sodi NaHCO3 Ferro Desferroxamina Glipizida Octreotide Digoxina Digoxina fab-fragments (Digi-bind) Organofosforats Pralidoxima, atropina Antagonistes canals de calci Insulina/dextrosa
 23. 23 MANEIG DE LA INTOXICACIÓ PER PARACETAMOL 15/03/2023
 24. 24 Introducció: cinètica i fisiopatologia • És l'analgèsic – antipirètic més utilitzat al món. • Es la tercera causa d’intoxicació medicamentosa (accidental i voluntària) i d'insuficiència hepàtica aguda. • Semivida d’eliminació és de 1,5–3h que s’allarga en casos d’intoxicació. • La via de metabolització per conjugació del fàrmac es satura, desviant-se a la via oxidativa i acumulant-se NAPQ1. • El NAPQ1 es conjuga amb glutatió per ser eliminat per via renal, però quan s’esgota el glutatió, es lliga a macromol·lècules en l’hepàtocit causant necrosi. 15/03/2023
 25. 25 Metabol·lització paracetamol 15/03/2023
 26. 26 Intoxicació aguda per paracetamol (PCT) • Definició: dosi única o repetida en menys de 4 hores • Risc d’intoxicació: - Ingesta a dosis potencialment tòxica o desconeguda - Si existeix clínica suggestiva de toxicitat • Es considera: - Hepatotoxicitat: qualsevol elevació de ALT i/o AST. - Hepatotoxicitat greu: elevació de ALT i/o AST > 1.000 UI/L. - Fallida hepàtica: si encefalopatia hepàtica. • Intoxicacions amb finalitat suïcida: - Descartar SEMPRE intoxicació per PCT, demanar nivells sèrics. - Si dubtes de la dosi ingerida (historia poc fiable), considerar – la tòxica. - Imprescindible valoració per psiquiatria. 15/03/2023
 27. 27 Anamnesi ingesta de paracetamol • La dosi ha estat única? Hora de la ingesta. • Si dosis repetides: hora d’inici i fi de la ingesta (si es desconeix, considerar màxim temps possible) • Dosi total de paracetamol ingerida en mg/Kg (considerar la màxima) • Coingesta d’alcohol etílic o d’altres tòxics • Avaluar factors de risc d’hepatotoxicitat • Simptomatologia que presenta (sobretot, vòmit espontani o dolor abdominal) • Tractament previ (carbó activat, N – acetilcisteïna, ...) 15/03/2023
 28. 28 FACTORS DE RISC D’HEPATOTOXICITAT 15/03/2023 Disminució del glutatió intracel·lular hepàtic: - Malnutrició - Estancament ponderal - Caquèxia - Trastorns de la conducta alimentaria (anorèxia nerviosa, bulímia) - Fibrosis quística - Hepatopatía - Febre perllongada (≥3 dies) amb vòmits o dejú Augment de la via oxidativa hepàtica: - Tractament habitual amb isoniazida, carbamazepina, fenobarbital, fenitoïna, rifampicina o efavirenz. Altres motius: - Nounat y lactant <3 meses - Síndrome de Gilbert - Homocistinuria
 29. 29 Dosis potenciament tòxiques 15/03/2023 < 3 mesos 3-5 mesos 6 mesos – 5 anys 6 – 12 anys >12 anys Nens amb factors de risc >75 mg/kg >150 mg/kg >200 mg/kg >150 mg/kg >125 mg/kg >10 g si pes > 80 kg >75 mg/kg La ingesta de ≥30g de paracetamol ha de considerar - se com una ingesta massiva
 30. 30 Simptomatologia SINTOMATOLOGÍA ANALÍTICA FASE 1: 0-24h Asimptomàtic o menor freqüència, nàusees i vòmits, malestar general, dolor abdominal, diaforesis o anorèxia. En ingestes massives, disminució del nivell de consciencia, acidosi metabòlica, xoc i signes ECG d'isquèmia miocàrdica. NORMAL Si s’ha iniciat N-acetilcisteína, 10- 20% prolongació del INR sense que indiqui hepatotoxicitat. FASE 2: 24-72h Milloren o desapareixen els símptomes previs i el pacient es manté asimptomàtic o hipersensibilitat a la palpació d’hipocondri dret. Subicterícia. Elevació de transaminases (AST més precoç), prolongació del INR i descens del Quick, signes de colèstasis, elevació de creatinina i fòsfor*. FASE 3: A partir de 3-4 dies Inici de signes-símptomes d’ insuficiència hepàtica i/o renal: icterícia, alteració del nivell de consciència (inclús coma) u oligoanúria . Pics analítics de alteració hepàtica i renal: transaminases > 10 vegades la normalitat, coagulopatia, hipoglucemia, acidosi làctica*. FASE 4: A partir de 4-5 dies Evolució a fracàs multiorgànic i èxitus o evolució favorable amb el tractament. Alteracions progressives o normalització en setmanes. 15/03/2023
 31. 31 Avaluació inicial • Valoració inicial - TAP, ABCDE i estabilització, si precisa. • Valoració del risc - Pacients asimptomàtics dosi no tòxica de PCT  A domicili, reconsultar urgentment si presenta dolor abdominal, vòmits, icterícia, acòlia, hemorràgies, disminució del nivell de consciència, oligúria o colúria. - En ingestes amb finalitat suïcida Determinar nivells sèrics de PCT • Descontaminació digestiva - Administració de carbó activat 1 g/kg en els següents: - Ingesta de dosi tòxica o desconeguda de PCT: 2 hores després la ingesta - Ingesta de dosi tòxica i coingesta amb fàrmacs que alenteixen el buidat gàstric (anticolinèrgics, opioides): 6 hores després la ingesta - Ingesta de dosi massiva (>30g) per risc de formació de fàrmac - bezoar: fins 6 hores 15/03/2023
 32. 32 Avaluació inicial • Analítica sanguínia - Hemograma, coagulació, glucosa, transaminases, bilirubina total y directa, GGT, albúmina, equilibri àcid- base, lactat, ionograma, funció renal i nivells de PCT a partir de las 4 hores de la ingesta. • La concentració plasmàtica de PCT es contrastarà amb el Nomograma de Rumack-Matthew per determinar si està per sobre de la línia de possible hepatotoxicitat i requereix l’administració d’antídot. • En cas que es realitzi l’analítica sanguínia abans de les 4 hores de la ingesta, no sol·licitar nivells de PCT perquè no es poden interpretar. 15/03/2023
 33. 33 Nomograma de Rumack-Matthew 15/03/2023
 34. 34 Tractament específic: N-ACETILCISTEÍNA (NAC) • Antídot específic. Precursor metabòlic del glutatió, evita la seva depleció i evita l'acumulació de NAPQ1, la lesió hepàtica. • Màxima eficàcia de la NAC primeres 8 hores després de la ingesta. • Si dubtes si iniciar o no NAC: Sempre iniciar NAC i després, estimar la semivida d'eliminació del PCT. 15/03/2023
 35. 35 INDICACIONS N-ACETILCISTEÍNA (NAC) 1- Concentració plasmàtica de paracetamol per sobre la línia de possible hepatotoxicitat. 2- Concentració plasmàtica de paracetamol a les 4 hores de la ingesta pròxima a la línia de tractament, en situacions de coingesta amb fàrmacs que alenteixen el buidament gàstric (opioides, anticolinèrgics). 3- Ingesta d’una dosi tòxica de >6 hores d’evolució o impossibilitat de determinar la concentració plasmàtica de paracetamol. 4- Ingesta d’una dosi massiva (>30 g). 5- Administració d’una dosi endovenosa de paracetamol >60 mg/kg. 6- Alteració de las transaminases (no atribuïble a altra causa) o presencia de clínica de toxicitat compatible amb intoxicació per paracetamol. 15/03/2023
 36. 36 15/03/2023 ADMINISTRACIÓ N-ACETILCISTEÍNA (NAC) • Pautes modificades de “2 bosses” (Scottish and Newcastle Acetylcysteine Protocol - SNAP) - Disminueix el risc d’efectes adversos i d’errors. - Es manté la dosis total de 300 mg/kg: - 1a dosi de 100 mg/kg en 2 hores - 2a dosi de 200 mg/kg en 10 hores - Produeix menor pic de NAC en plasma, menys risc reaccions adverses. - Permet escurçar el tractament en les situacions de baix risc (com les ingestes agudes no intencionades) Pauta ANTIGA eren 3 dosis, en total 20:15 hores
 37. 37 Duració infusió 2 hores 10 hores Dosi 100 mg/kg de NAC 200 mg/kg de NAC Dilució 5 grams de NAC fins 100mL de SG 5% o SSF o SG 5% (s’obtenen 100 ml amb una concentració de 50 mg/ml). Preferentment usar SG5% La dilució es estable 24h a temperatura ambient 5 grams de NAC fins 500 ml de SG 5% o SSF o SG 5% (s’obtenen 500 ml amb una concentració de 10 mg/ml) Preferentment usar SG5% La dilució es estable 24h a temperatura ambient (pot utilitzar-se si es necessària una tercera infusió) Pes del pacient (kg) Volum de la dilució a administrar (ml) Velocitat de la infusió (ml/h) Volum de la dilució a administrar (ml) Velocitat de la infusió (ml/h) 1 2 1 20 2 2 4 2 40 4 3 6 3 60 6 4 8 4 80 8 5 10 5 100 10 6 12 6 120 12 7 14 7 140 14 8 16 8 160 16 9 18 9 180 18 10-14 24 12 240 24 15-19 34 17 340 34 20-24 44 22 440 44 25-29 54 27 540 54 30-34 64 32 640 64 35-39 74 37 740 74 15/03/2023 ADMINISTRACIÓ N-ACETILCISTEÍNA (NAC)
 38. 38 ADMINISTRACIÓ N-ACETILCISTEÍNA (NAC) PRIMERA INFUSIÓ SEGUNDA INFUSIÓ Duració de la infusió 2 hores 10 hores Dosi a administrar 100 mg/kg de NAC (màx. 11g) 200 mg/kg de NAC (màx. 22g) Dilució a preparar Afegir els mg del vial de NAC corresponents per pes a 200 ml de SG 5% o SSF o SG 5% Preferentment SG 5% La dilució és estable 24h a temperatura ambient Afegir els mg del vial de NAC corresponents per pes a 1000 ml de SG 5% o SSF o SG 5% Preferentment SG 5% La dilució és estable 24h a temperatura ambient Dosis màxima La corresponent a 110 kg de pes La corresponent a 110 kg de pes 15/03/2023
 39. 39 Controls successius i criteris para suspendre el tractament: • Dos hores abans de finalitzar el tractament  Analítica de control • Al finalitzar (12 hores), es pot suspendre el tractament si TOTS els criteris següents es compleixen: - Pacients sense símptomes o signes suggestives de toxicitat - PCT <10 μg/ml - ALT i AST normals - INR ≤1,3 • La prolongació aïllada del INR, sense elevació de transaminases, considerar- se secundaria a NAC i no com signe de hepatotoxicitat  suspendre el tractament i nou control de INR y ALT en 6 hores 15/03/2023
 40. 40 Controls successius i criteris para suspendre el tractament: • Si algun dels criteris no es compleix: - S’ha de repetir la 2a infusió (200 mg/kg en 10 hores) - Realitzar analítica abans de finalitzar (2 hores antes) - Revalorar els criteris de suspensió: PCT <10 μg/ml i algun dels següents: • ALT normal + INR ≤ 1,3 (si augment només de INR, suspendre el tractament i control de ALT i INR en 6 hores) • INR ≤ 1,3 i ALT en descens i inferior a 2 veces el límit alt de la normalitat i a 2 vegades el valor inicial (suspendre el tractament i realitzar control de ALT i INR en 6 hores) • Si no es compleixen els criteris i es precisa prosseguir o dubtes després de la 3a dosis de NAC  contactar centre de referencia de hepatologia • Sempre que s’hagi administrat NAC per risc d’hepatotoxicitat  control analític després de 36 hores de la ingesta, per descartar elevació tardana de les transaminases 15/03/2023
 41. 41 Efectes secundaris NAC • Reaccions anafilàctiques, generalment lleus Interrompre infusió, administrar antihistamínic, corticoides, β2-agonistas nebulitzats o adrenalina IM si és necessari i, quan desapareixen els símptomes, reiniciar la NAC a menor velocitat • L’asma augmenta el risc  Es recomana antihistamínic abans d’administrar NAC • Si antecedent de reacció anafilactoïde amb NAC, no contraindica l’antídot, però administrar antihistamínic abans • Si el pacient no tolera la via intravenosa, alternativa via oral: 140 mg/kg en dosi de carga (màx. 15 g/dosi) i després, 17 dosis a 70 mg/kg (màx.7,5 g/dosi) cada 4 hores i pre-medicació antiemètica: ondansetron 0,15 mg/Kg/dosis c/8h iv o oral (màx. 8 mg/dosi) 15/03/2023
 42. 42 Canvi de pauta clàssica a pauta SNAP • Pacient amb criteris d’administració de NAC que ja ha iniciat tractament (pauta clàssica de 21 h). • En funció del punt del tractament en el que es trobi: 1. Si està rebent la 1a dosi de NAC segons la pauta clàssica (150 mg/kg): Quan acabi passarem a la 2a dosi de la pauta SNAP (200 mg/kg en 10 h). Seguir pauta SNAP. 2. Si està amb la 2 dosi de NAC segons la pauta clàssica (50 mg/kg en 4 h): substituirem la infusió per la 2a dosi de la pauta SNAP (200 mg/kg en 10 h). Seguir pauta SNAP. 3. Si està amb la 3a dosi de NAC segons la pauta clàssica (100 mg/kg en 16 h): Esperarem que acabi i, segons el control analític, valorarem la necessitat de seguir amb el tractament. Si és necessari, continuar amb la pauta SNAP (200 mg/kg en 10h). 15/03/2023
 43. 43 Intoxicació subaguda (dosis repetides en >4 hores) Es tracta d’una situació que ha augmentat en freqüència i que presenta una major letalitat que la ingesta única. • Lactants amb febre que han rebut diverses dosis supraterapèutiques • Adolescents que prenen dosis excessives repetides amb finalitat analgèsica o suïcida 15/03/2023 <6 mesos 6 mesos – 5 anys 6 – 12 anys >12 anys Nens amb FR ≥75mg/kg/d ≥200 mg/kg/d en 24h ≥150 mg/kg/d en >24h i <72h ≥100 mg/kg/d en ≥72h ≥150 mg/kg/d ≥125 mg/kg/d >10 g/d si pes >80 kg ≥75 mg/kg/d
 44. 44 Intoxicació subaguda (dosis repetides en >4 hores) • La valoració del risc i indicació de NAC es realitza si: • Presència de signes clínic- analítics de lesió hepàtica • Detecció de paracetamol en sang • Estimació de la semivida d’eliminació • Estimació de la semivida d’eliminació • Útil per decidir la indicació de NAC quan el nomograma no és aplicable. • Si intoxicació, la via de conjugació del PCT es satura i augmenta la semivida d’eliminació >4 hores (risc d’hepatotoxicitat). • S’estima realitzant el quocient entre dos determinacions de la concentració plasmàtica de PCT, separades entre sí mínim 2 hores. • La 1a determinació mínim, a les 3 - 4 hores de la ingesta. 15/03/2023
 45. 45 Estimació risc hepatotoxicitat segons semivida d’eliminació Interval de temps entre les 2 determinacions de PCT(hores) 1a determinació/ 2a determinació Semivida d’eliminació >4 hores (indicació de NAC) 2 ≤1.4 SÍ (ALTO RIESGO) 3 ≤1.7 SÍ (ALTO RIESGO) 4 ≤2 SÍ (ALTO RIESGO) 5 ≤2.4 SÍ (ALTO RIESGO) 6 ≤2.8) SÍ (ALTO RIESGO) 7 ≤3.7 SÍ (ALTO RIESGO) 8 ≤4 SÍ (ALTO RIESGO) 9 ≤4.7 SÍ (ALTO RIESGO) 10 ≤5.6 SÍ (ALTO RIESGO) 11 ≤6.7 SÍ (ALTO RIESGO) 12 ≤8 SÍ (ALTO RIESGO) 13 ≤9.5 SÍ (ALTO RIESGO) 14 ≤11.3 SÍ (ALTO RIESGO) 15 ≤13.5 SÍ (ALTO RIESGO) 16 ≤16 SÍ (ALTO RIESGO) 17 ≤19 SÍ (ALTO RIESGO) 18 ≤22.6 SÍ (ALTO RIESGO) 19 ≤26.9 SÍ (ALTO RIESGO) 20 ≤32 SÍ (ALTO RIESGO) 21 ≤38.1 SÍ (ALTO RIESGO) 22 ≤45.3 SÍ (ALTO RIESGO) 23 ≤53.8 SÍ (ALTO RIESGO) 24 ≤64 SÍ (ALTO RIESGO) 15/03/2023
 46. 46 Seguiment i pronòstic Al alta: • Donar normes a la família sobre signes d’alarma (dolor abdominal, vòmits, icterícia, acòlia, hemorràgies, disminució del nivell de consciencia, oligúria o colúria) • Atès que l’afectació renal no apareix fins els 1-8 dies de la ingesta de PCT, s’ha de realitzar seguiment pel seu pediatra en 7-14 dies amb control analític de la funció renal i hepàtica 15/03/2023
 47. 47 Factors de mal pronòstic i d’evolució a transplantament Factors de mal pronòstic Predictors d’evolució a trasplantament hepàtic (trasllat a centre amb transplantament hepàtic) Dosi alta de paracetamol INR > 6,5 Ingesta >24 h pH arterial <7.3 Tractament tarda amb NAC Lactat >3 mmol/L Intent de suïcidi Creatinina >2.3 mg/dL Edat entre 10 - 17 anys Encefalopatia hepàtica Altres drogues hepatotòxiques concomitants Fósfor >1.2 mmol/L Intoxicació subaguda Enolisme crònic 15/03/2023
 48. 48 15/03/2023
 49. 49 15/03/2023
 50. 50 15/03/2023
 51. 51 Bibliografia 1. Pociello, N. Et al. Protocolo de abordaje de la sospecha de intoxicación por paracetamol en pediatría. Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Desembre 2021. 2. Poisoning – Management of childhood. Org.nz. [citado el 10 de marzo de 2023]. Disponible en: https://starship.org.nz/guidelines/poisoning-management-of-childhood/ 3. Martínez-Sánchez L, Velasco-Rodríguez J. Valor del cribado toxicológico en orina en las sospechas de intoxicación en urgencias. An Pediatr Contin [Internet]. 2010 [citado el 10 de marzo de 2023];8(3):139–43. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-anales- pediatria-continuada-51-pdf-S1696281810700251 4. Intoxicaciones pediátricas en Atención Primaria [Internet]. Pap.es. [citado el 10 de marzo de 2023]. Disponible en: https://pap.es/articulo/691/intoxicaciones-pediatricas-en-atencion- primaria 5. Martínez Sánchez L, Raso SM. Seup.org. [citado el 10 de marzo de 2023]. Disponible en: https://seup.org/pdf_public/pub/protocolos/25_Intoxica.pdf 6. McGregor T, Parkar M, Rao S. Evaluation and management of common childhood poisonings. Am Fam Physician [Internet]. 2009 [citado el 10 de marzo de 2023];79(5):397–403. Disponible en: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2009/0301/p397.html 7. Riordan M, Rylance G, Berry K. Poisoning in children 1: general management. Arch Dis Child [Internet]. 2002 [citado el 10 de marzo de 2023];87(5):392–6. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1136/adc.87.5.392 8. Anderson M. Initial management of suspected poisoning in children and young people. Paediatr Child Health (Oxford) [Internet]. 2021;31(10):382–7. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751722221001128 15/03/2023
 52. 52
Publicidad