Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Baraja de la metacognición (euskera)

Baraja de la metacognición (euskera)

  • Sé el primero en comentar

Baraja de la metacognición (euskera)

  1. 1. Metakognizio karta-sorta
  2. 2. Metakognizio karta-sorta Denakuestionatu Zer?Nor/k?Nola?Non? Imajinatuzergertatuko den Gertaerakaurreikusi Justifikatu Galderabatetikabiatuta,5 pentsamenduerrazenetatik zailenetaraproposatueta zureikaskidearekinkomen- tatu.Adostubatetagaine- rakoekinpartekatu. Badakizu? Errezetagisaidatzi Hobetudezakegu? Aldaketakeragitendiote? Zeronuraekartzenditu? Hausnartu
  3. 3. Galderabatetikabiatuta, zurehiruarrazoinagu- siak,ideiak,metodoak,eta abar,partekatu. Nolaegiaztaditzakegu? Imajinatu… zarela. Zerpentsatukozenuke... (r)eninguruan? Eta… balitz? EtaLurrakarratuaizango balitz? Dinosauroakoraindikbi- zirikbaleude? Sailkatu,kategorizatu, ideiak,kontzeptuakbildu. Zerizandaiteke…? Zureburuamiatukontzeptu edoideiabatibesteaukera batematekoetaasmatu besteerabilgarritasunbat. Esangelatikkanpolortu dituzunhiruikaskuntzak.
  4. 4. Deskribatuirtenbideaaur- kitzekojarraituduzun prozedura. Hasietagaratuproduktu bat. Zurekomunitatealagundu. Imajinatuedoasmatu arazobatenkonponbidea. Atzekozaurrerapentsa- tu.Konponbidehau baldinbadugu,zeinizan daarazoa? Bikoteka,planteatuarazo batenaurrean5irtenbide posible:aztertu,justifika- tu,ordenatuetahausnar- tu. Aurreikusizergertatuko denhurrengoan.
  5. 5. 4elementualderatueta eurenantzekotasunaketa desberdintasunakjustifika- tu. Aukerakzabalduetaerdiko elementuaren4erabilgarrita- sunposiblepartekatu.Justi- fikatu. Zergertatzenarida?Zure ikaskideekintertuliadialogi- kobathasi. Domino-partidabatjokatu, bainaoraingohonetan aurrezprestatutakogaldera etaerantzunekin. Zerikasiduzugaur?Gogo- ratuzerekingeldituzaren gaurkoikasgaieiburuz. Erlazionatu,kontrastatu, aztertuelementuaketajusti- fikatuzeindagoensoberan.
  6. 6. Tratatuduzuenedukitik abiatuta,zureikaskidebate- kinarazobatplanteatueta garatubestebikotebatekir- tenbideaemateko.Parteka- tu. Gako-hitzbatetikabiatuta, erlazionatutakoideiakkone- ktatu,esploratzekoetapar- tekatzeko EBALUATU SORTU AZTERTU JOKO-ARAUAK Karta-sortahonetan5kartatipotopatukodituzuinpli- katzendutenikaskuntzamotarenaraberasailkatuta: ULERTU:Interpretaziobatetik,gertaerabatenedoideia batensailkapenetik,ideiahorrenondorioedolaburpe- netikesanahiaeraikitzeaeskatzendu. APLIKATU:Aldezaurretikulertutakoariaplikatzeaes- katzen du inferentziaketabesteikaskuntzekin erla- zioakezartzea,elkarrekinarazobatiirtenbideaaurkit- zekoedozerbaitierantzunaematekoedojardueraegi- teko.Gauzatzen,inplementatzen,partekatzenetaika- sitakoaerabiltzenjakiteaekartzendu. AZTERTU:Zerbaitaztertzen dugunean bere esanahi osoa unitate txikiagotan banatzen dugu era bereizi bateanunitatebakoitzaulertzekoetaikustekonolako- nektatzen diren egitura konplexu horieraikitzeko. Burumapen,diagramamotaezberdinenbidez,tertulia dialogikoenedoeztabaidenbidezegitendugu. EBALUATU: Berrikusiz, parte-hartuz, berreginez, frogen,entseguenedoargitalpenenbidezgureirizpidea garatzendugueta gurepentsatzekoeraantolatzeko etaikusgarriaegiteko interferentziarik gabeaukera ematendigu. SORTU:SORTU:Produktuberribatsortzendugunean, erai- kuntzaadimentsubatlortzeko elementuezberdinak gorputzetaforman,eraantolatuetakoherentebatean kokatzendituguberefuntzioabetedezan. Ikasgelanpentsamendukritikoaetasormenagarade- zatenetaikusgarriegindezaten,jarduerakproposatze- kokarta-sortahaugidagisaerabili.

×