Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
LANKIDETZARAKO HITZARMENA SINATU DUTELANDARE BIRPOPULAKETA LANAK EGITEKOITURRIZABALETA IBAIAN, ZIGOITIAKO UDALERRIAN(ARABA...
Landare gehiagorekin estaltzeak honako onura hauek ekarriko ditu: guneakberreskuratzea eta lurraldea ekologikoki elkarlotz...
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ELDESARROLLO DE TRABAJOS DE REVEGETACIÓN ENEL RÍO ITURRIZABALETA EN EL TÉRMINO MUN...
La implantación de mayor cobertura vegetal en esa área supondrá, entre otros, laregeneración de espacios y una mejora en l...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Revegatación - Iturrizabaleta -Llandare birpopulaketa

156 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Noticias y política
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Revegatación - Iturrizabaleta -Llandare birpopulaketa

  1. 1. LANKIDETZARAKO HITZARMENA SINATU DUTELANDARE BIRPOPULAKETA LANAK EGITEKOITURRIZABALETA IBAIAN, ZIGOITIAKO UDALERRIAN(ARABA-ÁLAVA)• Uraren Euskal Agentziak- URAk, Zigoitiako Udalak etaPEPSICO-ren botilaratzaileak Etxebarri Ibiñan hitzarmen batsinatu dute elkarlanean aritzeko Iturrizabaleta ibai-inguruazuhaitz eta zuhaixkekin birlandatzeko lanetan .• Landare gehiagorekin estaltzeak honako onura hauekekarriko ditu: guneak berreskuratzea eta lurraldeaekologikoki elkarlotzea. Horrela habitatak areagotuko dira etaibai-ibilguei loturiko espezieak bertan geratzea lortuko da.• Jarduketa hartuko duen tartea Gorbeiako MerkataritzaGunetik irteteko A-3604 errepidearen biribilgunetik PEPSICOenpresaren instalazioetara doan errepideko zubitik uretanbehera hasten da, eta handik 350 metrora amaitzen da, uretanbehera.• Ibaiertzetako landarediaren berreskuratze hau Uraren EuskalAgentzia-URAk duen ibaien mantentze zerbitzuaren barneankokatzen da.URA-Uraren Euskal Agentziak (Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde PolitikaSailari atxikirik dagoena), Zigoitiako Udalak eta Pepsicoren botilaratzaileak EtxebarriIbiñan 3 urteko hitzarmena sinatu dute Iturrizabaleta ibaiaren ertzen inguruanbirlandatze eta sentsibilizazio ekintzak aurrera eramateko; hain zuzen ere, ibai horiZigoitiako udalerrian kokatzen den SAUI-2 industrialdea igarotzen duen tartean.Jarduketa hartuko duen tartea Gorbeiako Merkataritza gunetik irteteko A-3604errepidearen biribilgunetik PEPSICO enpresaren instalazioetara doan errepidekozubitik uretan behera hasten da, eta handik 350 metrora amaitzen da, uretan behera,Iparraldeko Gasteiz-Eibar AP-1 errepidea eta Altubeko Gasteiz-Bilbo N-622 errepidealotzen dituen errepide-tarteko zubian.Lan hauekin ibilgua bertakotu egin nahi da; horretarako, aukeratutako ibai-inguruakzuhaitz eta zuhaixkekin estaliko dira. Birlandaketa burutzeko gune horretan hasizitezkeen landareak aukeratu dira: lizarra eta zumarra ibaiaren eragin-eremuetan eta“Atlantiko Azpiko haritz eutrofoa” eragin hori bukatzen den guneetan.
  2. 2. Landare gehiagorekin estaltzeak honako onura hauek ekarriko ditu: guneakberreskuratzea eta lurraldea ekologikoki elkarlotzea. Horrela, habitatak areagotuko diraeta ibai-ibilguei loturiko espezieak bertan geratzea lortuko da.Uraren Euskal Agentzia-URAk ibaien mantentze lanak egiten ditu eta, ibai ertzetakolandarediaren berreskuratze ekintza hau zerbitzu horren barnean dago. Ibai ibilguenmantentze lanek bi helburu zehatz dituzte: alde batetik, ibaiaren ur hustuketarakoahalmena bermatzea; eta, bestetik, lurraldeko ibaien egoera ekologiko aproposamantentzea edota sustatzea.Izan ere, tokiko ibaiertzeko landareriaren berreskuraketak onura nabarmenakeskaintzen ditu; batik bat, ibaien egoera ekologiko aproposa lortzeko. Onuragarrantzitsuenen artean: ur kalitatea mantentzen laguntzen du, uraren abiaduramoteltzen du, solidoak garraiatzeko ur korrontearen ahalmena murrizten du, ibaiarigerizpea eskaintzen dio, ur tenperatura ez da horrenbeste igotzen, eta oxigenoakentzen duten algen ugaltzea saihesten du. Hori guztiari gehitu diezaiokegumakroornogabeentzat elikadura eskeintzen duela (orbela), espezientzakobabesguneak eta mikrohabitatatak sortzen dituela, ibaiertzetako egonkortasunaareagotzen duela, eta korrontearen higidura indarra moteltzen edota bioaniztasunasuspertzen duela, eta, hain zuzen ere, ibaiertzetako habitat horiek bizianiztasunarentzako txoko egokiak sortzen dituztela, eta, askotan, ekosistemen artekokorridore ekologikoak bilakatzen direla.Iturrizabaleta ibaian egingo den lan hau aurrera eramateko, lehengo eta behin lureremua atonduko da, bertan dagoen belar landarediaren mozketarekin(garbiketarekin). Ondoren, eremuan landare birlandaketa egingo da, bataz beste 3300landare hektarea bakoitzeko. Landare espezieak aldizkatu egingo dira haien artean,zuhaitzak eta zuhaixkak txandakatuz. Landare gazteak erabiliko dira, 70-90 zentimetrobitarteko zuhaixkak eta 100-120 zentimetro bitarteko altuerako zuhaitzak.Horrez gain, hitzarmenak islatzen ditu 3 urte horien buruan behar izango direnmantentze lanak (ureztatzea, sastraken garbiketa), birlandaturiko landareak babestueta finkatzeko.Hitzarmena sinatzen duten hiru partaideek elkarlana sustatu dute eremu honetanlandare birlandaketa hau egiteko:• URAk konpromisoa hartzen du eremuan egingo duen birlandaketaren memoriateknikoa prestatzeko. Baita eremuaren atontzea egitera, eta mantentzen lanakegitera ere (Agentziaren Mediterraneoko Arroetako bulegotik).• Zigoitiako Udalak oniritzia eman du lan hauek udal lur-eremuan egiteko.• PEPSICOk birlandaketa lan hau bultzatu du. Aldez aurretik, PEPSICOk egin dituaukeratutiko eremutik gertu dauden errota eta errekasto baten berreskuraketalanak, eta, oraingo lan hauekin, jarraipena eman nahi diete. Horregaitik,birlandaketa egiteko landareak erosiko dituzte. Horrez gain, botilaratzailekolangileek parte hartuko dute leheneratze lanetan boluntario moduan.
  3. 3. FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ELDESARROLLO DE TRABAJOS DE REVEGETACIÓN ENEL RÍO ITURRIZABALETA EN EL TÉRMINO MUNICIPALDE ZIGOITIA (ARABA-ÁLAVA)• La Agencia Vasca del Agua-URA, el Ayuntamiento de Zigoitia y laembotelladora de PEPSICO en Etxebarri Ibiña han llegado a unacuerdo para unir sus fuerzas en la labores naturalización dedicho cauce, con la creación de cobertura arbórea y arbustivacontinua a lo largo del tramo del río Iturrizabaleta• La implantación de mayor cobertura vegetal en esa áreasupondrá, entre otros, la regeneración de espacios y una mejoraen la conectividad ecológica del territorio, incrementando loshábitats y consiguiendo el establecimiento permanente de faunaasociada a los cauces fluviales.• El tramo de actuación comienza aguas abajo del puente de lacarretera que da acceso a las instalaciones de la empresaPEPSICO, finalizando unos 350 m.l. aguas abajo.• La recuperación de esta vegetación de ribera se enmarca en lalabor de mantenimiento de cauces que lleva a cabo la AgenciaVasca del Agua-URALa Agencia Vasca del Agua-URA (dependiente del Departamento de Medio Ambiente yPolítica Territorial del Gobierno Vasco), el Ayuntamiento de Zigotia y la Embotelladorade Pepsico en Etxebarri Ibiña han firmado un convenio de tres años para el desarrollode acciones de revegetación y sensibilización fluvioambiental en las riberas del ríoIturrizabaleta a su paso por el polígono SAUI-2 del término municipal de Zigoitia.El tramo de actuación comienza aguas abajo del puente de la carretera que da accesoa las instalaciones de la empresa PEPSICO desde la rotonda de la carretera A-3604 desalida del Centro Comercial Gorbeia, finalizando unos 350 m.l. aguas abajo, en elpuente del tramo de carretera que conecta la Autopista del Norte AP-1 Vitoria-Eibarcon la Autovía de Altube N-622 Vitoria-BilbaoLos trabajos están dirigidos a la naturalización de dicho cauce, con la creación decobertura arbórea y arbustiva continua a lo largo del tramo del río seleccionado. Lareforestación se realizará con especies que conforman las comunidades vegetales quepotencialmente ocuparían ese enclave: fresno y olmo en el área de influencia del aguadel cauce y el Robledal eútrofo subatlántico en las laderas donde esa influenciadesaparece.
  4. 4. La implantación de mayor cobertura vegetal en esa área supondrá, entre otros, laregeneración de espacios y una mejora en la conectividad ecológica del territorio,incrementando los hábitats y consiguiendo el establecimiento permanente de faunaasociada a los cauces fluviales.La recuperación de esta vegetación de ribera se enmarca en la labor demantenimiento de cauces que lleva a cabo la Agencia Vasca del Agua-URA, tanto decara a la mejora de la capacidad hidráulica como de cara a la conservación del buenestado ecológico de los ríos del territorio.Y es que la recuperación de la vegetación de ribera autóctona aporta notablesbeneficios al estado ecológico del río. Entre los más importantes destacan que ayudaa mantener la calidad de las aguas, disminuye la velocidad y la capacidad detransporte de sólidos por escorrentía al agua, aporta sombra al cauce y evita queaumente mucho la temperatura del agua o la proliferación de algas que pueden agotarel oxígeno disuelto al descomponerse. Añádanse otros como aportar alimento paramacroinvertebrados (hojarasca), la creación de zonas de refugio y microhábitats,evitar la inestabilidad de las orillas, frenar la fuerza erosiva de la corriente o favorecerla biodiversidad, ya que los hábitats de ribera crean abundantes nichos y en muchoscasos actúan como corredores ecológicos entre distintos ecosistemas.Para llevar a cabo esta labor en el Iturrizabaleta, primero se preparará el terreno conun desbroce de la vegetación herbácea existente para, posteriormente, proceder a larepoblación con una densidad aproximada de 3.330 plantas/ha. La distribución de lasplantas se realizará procurando que los árboles estén alternados con los arbustos. Seempleará planta joven, de más de 2 savias, de talla de 70‐90 cm. para especiesarbustivas y de 100 a 120 cm de altura media para especies arbóreas.Asimismo, el convenio recoge las acciones de mantenimiento (riego, desbroce)necesarias a lo largo de los 3 años que dura el convenio para proteger las plantas yque arraiguen satisfactoriamente.Las tres partes han llegado a un acuerdo para unir sus fuerzas en la labores derevegetación de esta zona:• URA cumpliendo con su deber de velar por la conservación y recuperación del buenestado ecológico de las ríos y demás masas de agua de la CAPV, se compromete ala elaboración de la memoria del proyecto técnico de revegetación, la preparacióndel terreno (desbroce y ahoyado), y a la realización de los trabajos demantenimiento de cauces llevado a cabo desde la Oficina de las CuencasMediterráneas de la Agencia.• El Ayuntamiento de Zigoitia ha dado su visto bueno para realizar estas tareas enterreno municipal.• PEPSICO, ha impulsado esta acción de revegetación en el entorno seleccionadodando continuidad a las tareas realizadas anteriormente de recuperación de unmolino y un arroyo cercanos y procederá a la compra de las plantas con las que seprocederá a la revegetación. Además, los trabajadores de la embotelladoraparticiparán como voluntarios en los trabajos de recuperación

×