Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Expresiones de la ley

269 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Expresiones de la ley

  1. 1. vo NO ¿me ¿H5 - PERO st QuETEr/ ¿o / * ‘ DERECHO Aviv/ K Ir l PVOÜEJB orillas 4/ parla viola j u- f . nsyisAno ‘i. wlmczasoM-r‘ “ i ' a ti‘ SAS’. Suicome f o g » » -
  2. 2. 4 A‘. . l, . , . K / / UNIVERSIDAD TÉCNICA De MACHALA ik‘, - " ——' ‘Calidad, Partinench y Calidoz’ ¡¿ UNIDAD ACADEMlCA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD CARRERA DE BIOOUlMICA V FARMACIA CATEDRA DE LEGlSLAClON FARMACEUTICA ALUMNA: ALJSSON GEANELLA MACÍAS CURSO‘. QUINTO AÑO A DOCENTE: Dr. Cartas Garcia Mg. Sc. A148. La publicidad de bcbidas alcohólicas por ningún motivo se vinculará a la salud, al éxito deportivo o a la Imagen de la major como símbolo sexual. La autoridad sanitaria nacional vigilará y controlará el cumplimiento de esta disposición. ¿l l ‘v, [y . i [És-Z Aruusm NINGÚN ‘nro o: waucrmn om: DAR ¡sms MENSAJES A us PERSONAS PORQUt SUBUMINALMENYI rïnsuuu que su ¡su vunucsom qu: u mono; 55M sumo PARA su num L0 uuu NO ¡s ASI. um MADRE EMBARAZADA N0 men: mama ALCOHOL m MOSTRARSE n: CUAL ¡su EN u GRAFICA ¡wm su EXPiNDIO. DE ¡sun MANERA ss OBSFRVAN ¡mismas oevoomvxs conos se putos PENSAR qu: n ALCOHOL FAVORECE Al DEPORTE L0 nus es tRItONíO.
  3. 3. fiE5É%%%%%%E%%%%%%%%%%%%%%%%fiá%%%%%%E mñ¡mmmmmmma: vpmmmmmmvmfimmmzn-animada Émeemmaemmm hmmmEfimmmWmiMWmflMi“fimñfiü i J il EEEESfiïfifififififififigáfiñfiáfifiüfifigñü ümflfifi HEQMMHQEMEEBEMNQHEHMHHEEEMEEEáañfiüi K755i}. ñflfiñlalfiïiiïïlïíififififlfflmfilfiífilfli «ÍÍUHMHÉÉHHÉÍHÏÏEIMEÁME mmmmmmmmmmmmminmmmmmmmimmmmafiuammug ammnmamm. @amgmfiñ¡fimmm¡ñmmanzpgsmm. I ñïiïfiïflíïimifiiïiïi "iiirïfliiïnuliïlíiiiifïfifiiñfiïimiiifiïilïífii gtáfiafifiiïlïiiïl ÉEHWÉÉ ‘ii 2.ammaawanmpmaaamm aaepemnw, .mhnmmmeamneapmmamg aaaemmneaeep _a2ñmnnmaqyEE%mauummmnnmmmmmunwmmm Émmmmmmpmmlammmmqpmmnmnmmmmmmmmmmm Ïgammmgmpmammmmmnmmmqmmmmmmmmppmmmm gaégageggpassa%gg%%r%%%%%%%%%%t%%%%i ‘i’: .‘ . ... e .3 u n: um- ¡Ü Mi». l; .. -¡_ W‘. la, ._o . ;n- É%? %%%%%%%@@%%%%%%E%%%%%%%%%%ÉE%%%%% sr É. 'HmmfifianmümaeammmJmmmefimmmammu m_eammmnr5mam. ammmmmeamwfim amnmfimmus%%mmamm5mmm. mHmme = EE%E%E MEEMÉHÏEÏEMÏHEHÏSEÏÏEE; ; .¡5mfifiMfiH __maama wwmwmm 8 A ‘h%%É”%%%5%%%? %É3É”%%%%% E aizgïasfiagï-‘zzïzmfimmmmrsimiïmñiïmyfmïg Éïfiáfig É 335W’? ‘Hifi É ü ‘KWEÜÉEE’; ñïfl 32932 ‘i! _ ; Wifi -. . H la‘ _, . H I‘ lÍ. E El? EEE sfiWQ 3 ‘É mzaamñ lá fi 5 Ii ¿ÏÏFJÉÏ E ‘ mmnmmmmñmmmmmnmümmimnm E mmmumwammmammmmnmmammam m ñumapmmmmmpammmnmuflmmwmamar usunamñmeañnmmnfimmmammmwmuw. m-mpwagmgwpmmamnagmammpmmmmW iupmmümmmmmgmmmpaammaamfimmmmmm uiamimmwnmeHmmnmmmmhmmmmmmwmw . 4.a . nmma%mwmmwMpmummmaLumnwm mmm * = -;_ . mmumm. a.; mmmmwmm. zammammwawflmi = K . .HfiWÉEfi. ¡fi@EfimE% mmpmanmaünmñs , aeuwpmmwmmg3mmumm%mpmaseesmaapu _mmmmmmmmpmmiwpmmmmpmmmmmmpmmmma; .ammmmuammmweamwmmaaemmmamwnmmmme. fi Ñ F}. Fil y ill! fi k u 3:93 E? Hfiï 3%‘ y l r n "1 :1! í fltfl ÉIÜEHÉEÉÉÉÉZEEÉÉ r i» fi ‘J 4 t fiïáfi “í EÉ flïüïfiï‘ añ E E? -« 3 . . Hjïfizfl flïáfi EEE fifa: E LE ¡Ñ E] E. li. üfláfiflfi i u a . .ammmwmmnmmammmmmemmmmammewan5 mm _a%má%= mwmwmmammmmmwmaágamm m%gam% -. ¡JH ¡E . raamam%mfieam , en fififlfififlflfififi ; mm upemamaemaaeemeee-eeaaeefimaaen ¡"Him ÉIÉÏKIHIWÏIJIÏIIÉIEIHIIT! _ÍÏÍKÍIIIKÍ—IIZRÉIÉIIIIZZIIIIEHEI1ÏIEEIKISI E? Ñ . . i FEl! ¡Gian

×