SlideShare una empresa de Scribd logo
ELS VERBS DE LA PRIMERA CONJUGACIÓ ACABEN EN
-AR
-ara /-às
-ares / -asses
-ara / -às
-àrem / -assem
-àreu / -àsseu
-aren / -assen
PARLAR
JO PARLARA / PARLÀS
TU PARLARES / PARLASSES
ELL PARLARA / PARLÀS
ELLA PARLARA / PARLÀS
NOSALTRES PARLÀREM / PARLÀSSEM
VOSALTRES PARLÀREU / PARLÀSSEU
ELLS PARLAREN / PARLASSEN
ELLES PARLAREN / PARLASSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
1
ELS VERBS DE LA PRIMERA CONJUGACIÓ ACABEN EN -AR
ESTAR
2
JO ESTIGUERA / ESTIGUÉS
TU ESTIGUERES / ESTIGUESSES
ELL ESTIGUERA / ESTIGUÉS
ELLA ESTIGUERA / ESTIGUÉS
NOSALTRES ESTIGUÉREM / ESTIGUÉSSEM
VOSALTRES ESTIGUÉREU / ESTIGUÉSSEU
ELLS ESTIGUEREN / ESTIGUESSEN
ELLES ESTIGUEREN / ESTIGUESSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
BATRE
3
JO BATERA / BATÉS
TU BATERES / BATESSES
ELL BATERA / BATÉS
ELLA BATERA / BATÉS
NOSALTRES BATÉREM / BATÉSSEM
VOSALTRES BATÉREU / BATÉSSEU
ELLS BATEREN / BATESSEN
ELLES BATEREN / BATESSEN
-era /-és
-eres / -esses
-era / -és
-érem / -essem
-éreu / -ésseu
-eren / -essen
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
TÉMER
4
JO TEMERA / TEMÉS
TU TEMERES / TEMESSES
ELL TEMERA / TEMÉS
ELLA TEMERA / TEMÉS
NOSALTRES TEMÉREM / TEMÉSSEM
VOSALTRES TEMÉREU / TEMÉSSEU
ELLS TEMEREN / TEMESSEN
ELLES TEMEREN / TEMESSEN
-era /-és
-eres / -esses
-era / -és
-érem / -essem
-éreu / -ésseu
-eren / -essen
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
ENCENDRE
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
5
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
JO ENCENGUERA / ENCENGUÉS
TU ENCENGUERES / ENCENGUESSES
ELL ENCENGUERA / ENCENGUÉS
ELLA ENCENGUERA / ENCENGUÉS
NOSALTRES ENCENGUÉREM / ENCENGUÉSSEM
VOSALTRES ENCENGUÉREU / ENCENGUÉSSEU
ELLS ENCENGUEREN / ENCENGUESSEN
ELLES ENCENGUEREN / ENCENGUESSEN
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
RESOLDRE
6
JO RESOLGUERA / RESOLGUÉS
TU RESOLGUERES / RESOLGUESSES
ELL RESOLGUERA / RESOLGUÉS
ELLA RESOLGUERA / RESOLGUÉS
NOSALTRES RESOLGUÉREM / RESOLGUÉSSEM
VOSALTRES RESOLGUÉREU / RESOLGUÉSSEU
ELLS RESOLGUEREN / RESOLGUESSEN
ELLES RESOLGUEREN / RESOLGUESSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
TENIR / TINDRE
7
JO TINGUERA / TINGUÉS
TU TINGUERES / TINGUESSES
ELL TINGUERA / TINGUÉS
ELLA TINGUERA / TINGUÉS
NOSALTRES TINGUÉREM / TINGUÉSSEM
VOSALTRES TINGUÉREU / TINGUÉSSEU
ELLS TINGUEREN / TINGUESSEN
ELLES TINGUEREN / TINGUESSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
VENIR / VINDRE
8
JO VINGUERA / VINGUÉS
TU VINGUERES / VINGUESSES
ELL VINGUERA / VINGUÉS
ELLA VINGUERA / VINGUÉS
NOSALTRES VINGUÉREM / VINGUÉSSEM
VOSALTRES VINGUÉREU / VINGUÉSSEU
ELLS VINGUEREN / VINGUESSEN
ELLES VINGUEREN / VINGUESSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
CÓRRER
9
JO CORREGUERA / CORREGUÉS
TU CORREGUERES / CORREGUESSES
ELL CORREGUERA / CORREGUÉS
ELLA CORREGUERA / CORREGUÉS
NOSALTRES CORREGUÉREM / CORREGUÉSSEM
VOSALTRES CORREGUÉREU / CORREGUÉSSEU
ELLS CORREGUEREN / CORREGUESSEN
ELLES CORREGUEREN / CORREGUESSEN
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
CONÉIXER
10
JO CONEGUERA / CONEGUÉS
TU CONEGUERES / CONEGUESSES
ELL CONEGUERA / CONEGUÉS
ELLA CONEGUERA / CONEGUÉS
NOSALTRES CONEGUÉREM / CONEGUÉSSEM
VOSALTRES CONEGUÉREU / CONEGUÉSSEU
ELLS CONEGUEREN / CONEGUESSEN
ELLES CONEGUEREN / CONEGUESSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
CRÉIXER
11
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
-quera / -qués
-queres / -quesses
-quera / -qués
-quérem / -quéssem
-quéreu / -quésseu
-queren / -quessen
JO CRESQUERA / CRESQUÉS
TU CRESQUERES / CRESQUESSES
ELL CRESQUERA / CRESQUÉS
ELLA CRESQUERA / CRESQUÉS
NOSALTRES CRESQUÉREM / CRESQUÉSSEM
VOSALTRES CRESQUÉREU / CRESQUÉSSEU
ELLS CRESQUEREN / CRESQUESSEN
ELLES CRESQUEREN / CRESQUESSEN
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
VIURE
12
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
-quera / -qués
-queres / -quesses
-quera / -qués
-quérem / -quéssem
-quéreu / -quésseu
-queren / -quessen
JO VISQUERA / VISQUÉS
TU VISQUERES / VISQUESSES
ELL VISQUERA / VISQUÉS
ELLA VISQUERA / VISQUÉS
NOSALTRES VIESQUÉREM / VISQUÉSSEM
VOSALTRES VISQUÉREU / VISQUÉSSEU
ELLS VISQUEREN / VISQUESSEN
ELLES VISQUEREN / VISQUESSEN
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ
EIXIR
13
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
-quera / -qués
-queres / -quesses
-quera / -qués
-quérem / -quéssem
-quéreu / -quésseu
-queren / -quessen
JO ISQUERA / ISQUÉS
TU ISQUERES / ISQUESSES
ELL ISQUERA / ISQUÉS
ELLA ISQUERA / ISQUÉS
NOSALTRES ISQUÉREM / ISQUÉSSEM
VOSALTRES ISQUÉREU / ISQUÉSSEU
ELLS ISQUEREN / ISQUESSEN
ELLES ISQUEREN / ISQUESSEN
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
MOURE
14
JO MOGUERA / MOGUÉS
TU MOGUERES / MOGUESSES
ELL MOGUERA / MOGUÉS
ELLA MOGUERA / MOGUÉS
NOSALTRES MOGUÉREM / MOGUÉSSEM
VOSALTRES MOGUÉREU / MOGUÉSSEU
ELLS MOGUEREN / MOGUESSEN
ELLES MOGUEREN / MOGUESSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
ESCRIURE
15
JO ESCRIGUERA / ESCRIGUÉS
TU ESCRIGUERES / ESCRIGUESSES
ELL ESCRIGUERA / ESCRIGUÉS
ELLA ESCRIGUERA / ESCRIGUÉS
NOSALTRES ESCRIGUÉREM / ESCRIGUÉSSEM
VOSALTRES ESCRIGUÉREU / ESCRIGUÉSSEU
ELLS ESCRIGUEREN / ESCRIGUESSEN
ELLES ESCRIGUEREN / ESCRIGUESSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
RIURE
16
JO RIGUERA / RIGUÉS
TU RIGUERES / RIGUESSES
ELL RIGUERA / RIGUÉS
ELLA RIGUERA / RIGUÉS
NOSALTRES RIGUÉREM / RIGUÉSSEM
VOSALTRES RIGUÉREU / RIGUÉSSEU
ELLS RIGUEREN / RIGUESSEN
ELLES RIGUEREN / RIGUESSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
CLOURE
17
JO CLOGUERA / CLOGUÉS
TU CLOGUERES / CLOGUESSES
ELL CLOGUERA / CLOGUÉS
ELLA CLOGUERA / CLOGUÉS
NOSALTRES CLOGUÉREM / CLOGUÉSSEM
VOSALTRES CLOGUÉREU / CLOGUÉSSEU
ELLS CLOGUEREN / CLOGUESSEN
ELLES CLOGUEREN / CLOGUESSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
VOLER
18
JO VOLGUERA / VOLGUÉS
TU VOLGUERES / VOLGUESSES
ELL VOLGUERA / VOLGUÉS
ELLA VOLGUERA / VOLGUÉS
NOSALTRES VOLGUÉREM / VOLGUÉSSEM
VOSALTRES VOLGUÉREU / VOLGUÉSSEU
ELLS VOLGUEREN / VOLGUESSEN
ELLES VOLGUEREN / VOLGUESSEN
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
CAURE
19
JO CAIGUERA / CAIGUÉS
TU CAIGUERES / CAIGUESSES
ELL CAIGUERA / CAIGUÉS
ELLA CAIGUERA / CAIGUÉS
NOSALTRES CAIGUÉREM / CAIGUÉSSEM
VOSALTRES CAIGUÉREU / CAIGUÉSSEU
ELLS CAIGUEREN / CAIGUESSEN
ELLES CAIGUEREN / CAIGUESSEN
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
-R
DIR
20
JO DIGUERA / DIGUÉS
TU DIGUERES / DIGUESSES
ELL DIGUERA / DIGUÉS
ELLA DIGUERA / DIGUÉS
NOSALTRES DIGUÉREM / DIGUÉSSEM
VOSALTRES DIGUÉREU / DIGUÉSSEU
ELLS DIGUEREN / DIGUESSEN
ELLES DIGUEREN / DIGUESSEN
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
PODER
21
JO POGUERA / POGUÉS
TU POGUERES / POGUESSES
ELL POGUERA / POGUÉS
ELLA POGUERA / POGUÉS
NOSALTRES POGUÉREM / POGUÉSSEM
VOSALTRES POGUÉREU / POGUÉSSEU
ELLS POGUEREN / POGUESSEN
ELLES POGUEREN / POGUESSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
DUR
22
JO DUGUERA / DUGUÉS
TU DUGUERES / DUGUESSES
ELL DUGUERA / DUGUÉS
ELLA DUGUERA / DUGUÉS
NOSALTRES DUGUÉREM / DUGUÉSSEM
VOSALTRES DUGUÉREU / DUGUÉSSEU
ELLS DUGUEREN / DUGUESSEN
ELLES DUGUEREN / DUGUESSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
-guera / -gués
-gueres / -guesses
-guera / -gués
-guérem / -guéssem
-guéreu / -guésseu
-gueren / -guessen
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
VEURE
23
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
JO VERA / VEIÉS
TU VERES / VEIESSES
ELL VERA / VEIÉS
ELLA VERA /VEIÉS
NOSALTRES VÉREM / VEIÉSSEM
VOSALTRES VÉREU / VEIÉSSEU
ELLS VEREN / VEIESSEN
ELLES VEREN / VEIESSEN
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
FER
24
JO FERA / FES
TU FERES / FESSES
ELL FERA / FES
ELLA FERA / FES
NOSALTRES FÉREM / FÉSSEM
VOSALTRES FÉREU / FÉSSEU
ELLS FEREN / FESSEN
ELLES FEREN / FESSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
SER
25
JO FÓRA / FOS
TU FORES / FOSSES
ELL FÓRA / FOS
ELLA FÓRA / FOS
NOSALTRES FÓREM / FÓSSEM
VOSALTRES FÓREU / FÓSSEU
ELLS FOREN / FOSSEN
ELLES FOREN / FOSSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER
-RE
HAVER
26
JO HAGUERA / HAGUÉS
TU HAGUERES / HAGUESSES
ELL HAGUERA / HAGUÉS
ELLA HAGUERA / HAGUÉS
NOSALTRES HAGUÉREM / HAGUÉSSEM
VOSALTRES HAGUÉREU / HAGUÉSSEU
ELLS HAGUEREN / HAGUESSEN
ELLES HAGUEREN / HAGUESSEN
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
ELS VERBS DE LA TERCERA CONJUGACIÓ ACABEN
EN
-IR
DORMIR
JO DORMIRA / DORMÍS
TU DORMIRES / DORMISSES
ELL DORMIRA / DORMÍS
ELLA DORMIRA / DORMÍS
NOSALTRES DORMÍREM / DORMÍSSEM
VOSALTRES DORMÍREU / DORMÍSSEU
ELLS DORMIREN / DORMISSEN
ELLES DORMIREN / DORMISSEN
-ira / -ís
-ires / -isses
-ira / -ís
-írem / -íssem
-íreu / -ísseu
-iren / -issen
27
IMPERFET DE
SUBJUNTIU
-IR
CONDUIR
JO CONDUÏRA / CONDUÍS
TU CONDUÏRES / CONDUÏSSES
ELL CONDUÏRA / CONDUÍS
ELLA CONDUÏRA / CONDUÍS
NOSALTRES CONDUÍREM / CONDUÍSSEM
VOSALTRES CONDUÍREU / CONDUÍSSEU
ELLS CONDUÏREN / CONDUÏSSEN
ELLES CONDUÏREN / CONDUÏSSEN
Verbs que tenen arrel acabada en VOCAL: DESTRUIR, PRODUIR,
AGRAIR, etc. (Atenció a la DIÈRESI!)
28
ELS VERBS DE LA TERCERA CONJUGACIÓ ACABEN
EN
-ïra / -ís
-ïres / -ïsses
-ïra / -ís
-írem / -íssem
-íreu / -ísseu
-ïren / -ïssen
IMPERFET DE
SUBJUNTIU

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Passat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiuPassat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiungt1776
 
La conjugació dels verbs
La conjugació dels verbsLa conjugació dels verbs
La conjugació dels verbs
josepenbp
 
Present d'indicatiu
Present d'indicatiuPresent d'indicatiu
Present d'indicatiungt1776
 
El passat perfet d'indicatiu
El passat perfet d'indicatiuEl passat perfet d'indicatiu
El passat perfet d'indicatiungt1776
 
Els determinants i els pronoms
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronoms
Sílvia Montals
 
Formació de mots: la composició
Formació de mots: la composicióFormació de mots: la composició
Formació de mots: la composició
lurdessaavedra
 
La dièresi i l'accentuació
La dièresi i l'accentuacióLa dièresi i l'accentuació
La dièresi i l'accentuacióimmacersan
 
Ortografia de les consonants fricatives
Ortografia de les consonants fricativesOrtografia de les consonants fricatives
Ortografia de les consonants fricatives
lurdessaavedra
 
Verb classificació
Verb classificacióVerb classificació
Verb classificació
annaasiscar
 
Formes verbals
Formes verbalsFormes verbals
Formes verbals
overtorch
 
El verb
El verbEl verb
El verb
josepenbp
 
Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Dictats
 
El verb
El verbEl verb

La actualidad más candente (20)

Gerundi
GerundiGerundi
Gerundi
 
Passat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiuPassat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiu
 
La conjugació dels verbs
La conjugació dels verbsLa conjugació dels verbs
La conjugació dels verbs
 
Present d'indicatiu
Present d'indicatiuPresent d'indicatiu
Present d'indicatiu
 
El passat perfet d'indicatiu
El passat perfet d'indicatiuEl passat perfet d'indicatiu
El passat perfet d'indicatiu
 
Els determinants i els pronoms
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronoms
 
Els verbs
Els verbsEls verbs
Els verbs
 
Formació de mots: la composició
Formació de mots: la composicióFormació de mots: la composició
Formació de mots: la composició
 
La dièresi i l'accentuació
La dièresi i l'accentuacióLa dièresi i l'accentuació
La dièresi i l'accentuació
 
L'accentuació en valencià
L'accentuació en valenciàL'accentuació en valencià
L'accentuació en valencià
 
Els verbs en present
Els verbs en presentEls verbs en present
Els verbs en present
 
La síl·laba
La síl·labaLa síl·laba
La síl·laba
 
Ortografia de les consonants fricatives
Ortografia de les consonants fricativesOrtografia de les consonants fricatives
Ortografia de les consonants fricatives
 
Verb classificació
Verb classificacióVerb classificació
Verb classificació
 
Formes verbals
Formes verbalsFormes verbals
Formes verbals
 
El verb
El verbEl verb
El verb
 
Dièresi
DièresiDièresi
Dièresi
 
Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)
 
El verb
El verbEl verb
El verb
 
La vocal neutra o u
La vocal neutra o uLa vocal neutra o u
La vocal neutra o u
 

Destacado

Els estables d'Augias
Els estables d'AugiasEls estables d'Augias
Els estables d'Augiasngt1776
 
El sistema consonàntic
El sistema consonànticEl sistema consonàntic
El sistema consonàntic
ngt1776
 
Full informatiu inicial PQPI2 - Castellà/Valencià
Full informatiu inicial PQPI2 - Castellà/ValenciàFull informatiu inicial PQPI2 - Castellà/Valencià
Full informatiu inicial PQPI2 - Castellà/Valencià
ngt1776
 
La ciutat
La ciutatLa ciutat
La ciutatngt1776
 
Llibres1112
Llibres1112Llibres1112
Llibres1112ngt1776
 
Llibres de lectura 1r ESO (curs 2014-2015)
Llibres de lectura 1r ESO (curs 2014-2015)Llibres de lectura 1r ESO (curs 2014-2015)
Llibres de lectura 1r ESO (curs 2014-2015)
ngt1776
 
Accentuacio2b
Accentuacio2bAccentuacio2b
Accentuacio2bngt1776
 
La Vocal Neutra
La Vocal NeutraLa Vocal Neutra
La Vocal NeutraMariapin
 
Passat simple
Passat simplePassat simple
Passat simple
ngt1776
 
Les preposicions i l'expressió del temps
Les preposicions i l'expressió del tempsLes preposicions i l'expressió del temps
Les preposicions i l'expressió del temps
ngt1776
 
El substantiu
El substantiuEl substantiu
El substantiu
mlope657
 
Les grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJLes grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJ
ngt1776
 

Destacado (13)

Els estables d'Augias
Els estables d'AugiasEls estables d'Augias
Els estables d'Augias
 
El sistema consonàntic
El sistema consonànticEl sistema consonàntic
El sistema consonàntic
 
Full informatiu inicial PQPI2 - Castellà/Valencià
Full informatiu inicial PQPI2 - Castellà/ValenciàFull informatiu inicial PQPI2 - Castellà/Valencià
Full informatiu inicial PQPI2 - Castellà/Valencià
 
La ciutat
La ciutatLa ciutat
La ciutat
 
Llibres1112
Llibres1112Llibres1112
Llibres1112
 
Llibres de lectura 1r ESO (curs 2014-2015)
Llibres de lectura 1r ESO (curs 2014-2015)Llibres de lectura 1r ESO (curs 2014-2015)
Llibres de lectura 1r ESO (curs 2014-2015)
 
Accentuacio2b
Accentuacio2bAccentuacio2b
Accentuacio2b
 
La Vocal Neutra
La Vocal NeutraLa Vocal Neutra
La Vocal Neutra
 
Passat simple
Passat simplePassat simple
Passat simple
 
Les preposicions i l'expressió del temps
Les preposicions i l'expressió del tempsLes preposicions i l'expressió del temps
Les preposicions i l'expressió del temps
 
Normes d accentuacio
Normes d accentuacioNormes d accentuacio
Normes d accentuacio
 
El substantiu
El substantiuEl substantiu
El substantiu
 
Les grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJLes grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJ
 

Más de ngt1776

Roma
RomaRoma
Roma
ngt1776
 
Lectures 2014 15_3r
Lectures 2014 15_3rLectures 2014 15_3r
Lectures 2014 15_3rngt1776
 
La S sorda i la S sonora
La S sorda i la S sonoraLa S sorda i la S sonora
La S sorda i la S sonorangt1776
 
El sistema vocàlic
El sistema vocàlicEl sistema vocàlic
El sistema vocàlicngt1776
 
Canigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanars
Canigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanarsCanigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanars
Canigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanarsngt1776
 
Els nivells d'anàlisi de la llengua
Els nivells d'anàlisi de la llenguaEls nivells d'anàlisi de la llengua
Els nivells d'anàlisi de la llenguangt1776
 
El verb (4t ESO)
El verb (4t ESO)El verb (4t ESO)
El verb (4t ESO)ngt1776
 
Lectures 2013 14_3r
Lectures 2013 14_3rLectures 2013 14_3r
Lectures 2013 14_3rngt1776
 
Lectures del curs 2013-2014
Lectures del curs 2013-2014Lectures del curs 2013-2014
Lectures del curs 2013-2014ngt1776
 
Perifrasis obligacio
Perifrasis obligacioPerifrasis obligacio
Perifrasis obligaciongt1776
 
Prestec ling
Prestec lingPrestec ling
Prestec lingngt1776
 
L'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmesL'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmesngt1776
 
El canvi semàntic
El canvi semànticEl canvi semàntic
El canvi semànticngt1776
 
Refranys i frases fetes
Refranys i frases fetesRefranys i frases fetes
Refranys i frases fetesngt1776
 
Grafia del fonema africat palatal sord
Grafia del fonema africat palatal sordGrafia del fonema africat palatal sord
Grafia del fonema africat palatal sordngt1776
 
L'accent diacrític
L'accent diacríticL'accent diacrític
L'accent diacríticngt1776
 
La derivació
La derivacióLa derivació
La derivacióngt1776
 
La preposició
La preposicióLa preposició
La preposicióngt1776
 
Espanya barroc
Espanya barrocEspanya barroc
Espanya barrocngt1776
 

Más de ngt1776 (19)

Roma
RomaRoma
Roma
 
Lectures 2014 15_3r
Lectures 2014 15_3rLectures 2014 15_3r
Lectures 2014 15_3r
 
La S sorda i la S sonora
La S sorda i la S sonoraLa S sorda i la S sonora
La S sorda i la S sonora
 
El sistema vocàlic
El sistema vocàlicEl sistema vocàlic
El sistema vocàlic
 
Canigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanars
Canigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanarsCanigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanars
Canigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanars
 
Els nivells d'anàlisi de la llengua
Els nivells d'anàlisi de la llenguaEls nivells d'anàlisi de la llengua
Els nivells d'anàlisi de la llengua
 
El verb (4t ESO)
El verb (4t ESO)El verb (4t ESO)
El verb (4t ESO)
 
Lectures 2013 14_3r
Lectures 2013 14_3rLectures 2013 14_3r
Lectures 2013 14_3r
 
Lectures del curs 2013-2014
Lectures del curs 2013-2014Lectures del curs 2013-2014
Lectures del curs 2013-2014
 
Perifrasis obligacio
Perifrasis obligacioPerifrasis obligacio
Perifrasis obligacio
 
Prestec ling
Prestec lingPrestec ling
Prestec ling
 
L'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmesL'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmes
 
El canvi semàntic
El canvi semànticEl canvi semàntic
El canvi semàntic
 
Refranys i frases fetes
Refranys i frases fetesRefranys i frases fetes
Refranys i frases fetes
 
Grafia del fonema africat palatal sord
Grafia del fonema africat palatal sordGrafia del fonema africat palatal sord
Grafia del fonema africat palatal sord
 
L'accent diacrític
L'accent diacríticL'accent diacrític
L'accent diacrític
 
La derivació
La derivacióLa derivació
La derivació
 
La preposició
La preposicióLa preposició
La preposició
 
Espanya barroc
Espanya barrocEspanya barroc
Espanya barroc
 

Imperfet de subjuntiu

 • 1. ELS VERBS DE LA PRIMERA CONJUGACIÓ ACABEN EN -AR -ara /-às -ares / -asses -ara / -às -àrem / -assem -àreu / -àsseu -aren / -assen PARLAR JO PARLARA / PARLÀS TU PARLARES / PARLASSES ELL PARLARA / PARLÀS ELLA PARLARA / PARLÀS NOSALTRES PARLÀREM / PARLÀSSEM VOSALTRES PARLÀREU / PARLÀSSEU ELLS PARLAREN / PARLASSEN ELLES PARLAREN / PARLASSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU 1
 • 2. ELS VERBS DE LA PRIMERA CONJUGACIÓ ACABEN EN -AR ESTAR 2 JO ESTIGUERA / ESTIGUÉS TU ESTIGUERES / ESTIGUESSES ELL ESTIGUERA / ESTIGUÉS ELLA ESTIGUERA / ESTIGUÉS NOSALTRES ESTIGUÉREM / ESTIGUÉSSEM VOSALTRES ESTIGUÉREU / ESTIGUÉSSEU ELLS ESTIGUEREN / ESTIGUESSEN ELLES ESTIGUEREN / ESTIGUESSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU
 • 3. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE BATRE 3 JO BATERA / BATÉS TU BATERES / BATESSES ELL BATERA / BATÉS ELLA BATERA / BATÉS NOSALTRES BATÉREM / BATÉSSEM VOSALTRES BATÉREU / BATÉSSEU ELLS BATEREN / BATESSEN ELLES BATEREN / BATESSEN -era /-és -eres / -esses -era / -és -érem / -essem -éreu / -ésseu -eren / -essen IMPERFET DE SUBJUNTIU
 • 4. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE TÉMER 4 JO TEMERA / TEMÉS TU TEMERES / TEMESSES ELL TEMERA / TEMÉS ELLA TEMERA / TEMÉS NOSALTRES TEMÉREM / TEMÉSSEM VOSALTRES TEMÉREU / TEMÉSSEU ELLS TEMEREN / TEMESSEN ELLES TEMEREN / TEMESSEN -era /-és -eres / -esses -era / -és -érem / -essem -éreu / -ésseu -eren / -essen IMPERFET DE SUBJUNTIU
 • 5. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE ENCENDRE -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen 5 IMPERFET DE SUBJUNTIU JO ENCENGUERA / ENCENGUÉS TU ENCENGUERES / ENCENGUESSES ELL ENCENGUERA / ENCENGUÉS ELLA ENCENGUERA / ENCENGUÉS NOSALTRES ENCENGUÉREM / ENCENGUÉSSEM VOSALTRES ENCENGUÉREU / ENCENGUÉSSEU ELLS ENCENGUEREN / ENCENGUESSEN ELLES ENCENGUEREN / ENCENGUESSEN
 • 6. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE RESOLDRE 6 JO RESOLGUERA / RESOLGUÉS TU RESOLGUERES / RESOLGUESSES ELL RESOLGUERA / RESOLGUÉS ELLA RESOLGUERA / RESOLGUÉS NOSALTRES RESOLGUÉREM / RESOLGUÉSSEM VOSALTRES RESOLGUÉREU / RESOLGUÉSSEU ELLS RESOLGUEREN / RESOLGUESSEN ELLES RESOLGUEREN / RESOLGUESSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen
 • 7. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE TENIR / TINDRE 7 JO TINGUERA / TINGUÉS TU TINGUERES / TINGUESSES ELL TINGUERA / TINGUÉS ELLA TINGUERA / TINGUÉS NOSALTRES TINGUÉREM / TINGUÉSSEM VOSALTRES TINGUÉREU / TINGUÉSSEU ELLS TINGUEREN / TINGUESSEN ELLES TINGUEREN / TINGUESSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen
 • 8. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE VENIR / VINDRE 8 JO VINGUERA / VINGUÉS TU VINGUERES / VINGUESSES ELL VINGUERA / VINGUÉS ELLA VINGUERA / VINGUÉS NOSALTRES VINGUÉREM / VINGUÉSSEM VOSALTRES VINGUÉREU / VINGUÉSSEU ELLS VINGUEREN / VINGUESSEN ELLES VINGUEREN / VINGUESSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen
 • 9. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE CÓRRER 9 JO CORREGUERA / CORREGUÉS TU CORREGUERES / CORREGUESSES ELL CORREGUERA / CORREGUÉS ELLA CORREGUERA / CORREGUÉS NOSALTRES CORREGUÉREM / CORREGUÉSSEM VOSALTRES CORREGUÉREU / CORREGUÉSSEU ELLS CORREGUEREN / CORREGUESSEN ELLES CORREGUEREN / CORREGUESSEN -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen IMPERFET DE SUBJUNTIU
 • 10. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE CONÉIXER 10 JO CONEGUERA / CONEGUÉS TU CONEGUERES / CONEGUESSES ELL CONEGUERA / CONEGUÉS ELLA CONEGUERA / CONEGUÉS NOSALTRES CONEGUÉREM / CONEGUÉSSEM VOSALTRES CONEGUÉREU / CONEGUÉSSEU ELLS CONEGUEREN / CONEGUESSEN ELLES CONEGUEREN / CONEGUESSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen
 • 11. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE CRÉIXER 11 IMPERFET DE SUBJUNTIU -quera / -qués -queres / -quesses -quera / -qués -quérem / -quéssem -quéreu / -quésseu -queren / -quessen JO CRESQUERA / CRESQUÉS TU CRESQUERES / CRESQUESSES ELL CRESQUERA / CRESQUÉS ELLA CRESQUERA / CRESQUÉS NOSALTRES CRESQUÉREM / CRESQUÉSSEM VOSALTRES CRESQUÉREU / CRESQUÉSSEU ELLS CRESQUEREN / CRESQUESSEN ELLES CRESQUEREN / CRESQUESSEN
 • 12. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE VIURE 12 IMPERFET DE SUBJUNTIU -quera / -qués -queres / -quesses -quera / -qués -quérem / -quéssem -quéreu / -quésseu -queren / -quessen JO VISQUERA / VISQUÉS TU VISQUERES / VISQUESSES ELL VISQUERA / VISQUÉS ELLA VISQUERA / VISQUÉS NOSALTRES VIESQUÉREM / VISQUÉSSEM VOSALTRES VISQUÉREU / VISQUÉSSEU ELLS VISQUEREN / VISQUESSEN ELLES VISQUEREN / VISQUESSEN
 • 13. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ EIXIR 13 IMPERFET DE SUBJUNTIU -quera / -qués -queres / -quesses -quera / -qués -quérem / -quéssem -quéreu / -quésseu -queren / -quessen JO ISQUERA / ISQUÉS TU ISQUERES / ISQUESSES ELL ISQUERA / ISQUÉS ELLA ISQUERA / ISQUÉS NOSALTRES ISQUÉREM / ISQUÉSSEM VOSALTRES ISQUÉREU / ISQUÉSSEU ELLS ISQUEREN / ISQUESSEN ELLES ISQUEREN / ISQUESSEN
 • 14. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE MOURE 14 JO MOGUERA / MOGUÉS TU MOGUERES / MOGUESSES ELL MOGUERA / MOGUÉS ELLA MOGUERA / MOGUÉS NOSALTRES MOGUÉREM / MOGUÉSSEM VOSALTRES MOGUÉREU / MOGUÉSSEU ELLS MOGUEREN / MOGUESSEN ELLES MOGUEREN / MOGUESSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen
 • 15. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE ESCRIURE 15 JO ESCRIGUERA / ESCRIGUÉS TU ESCRIGUERES / ESCRIGUESSES ELL ESCRIGUERA / ESCRIGUÉS ELLA ESCRIGUERA / ESCRIGUÉS NOSALTRES ESCRIGUÉREM / ESCRIGUÉSSEM VOSALTRES ESCRIGUÉREU / ESCRIGUÉSSEU ELLS ESCRIGUEREN / ESCRIGUESSEN ELLES ESCRIGUEREN / ESCRIGUESSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen
 • 16. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE RIURE 16 JO RIGUERA / RIGUÉS TU RIGUERES / RIGUESSES ELL RIGUERA / RIGUÉS ELLA RIGUERA / RIGUÉS NOSALTRES RIGUÉREM / RIGUÉSSEM VOSALTRES RIGUÉREU / RIGUÉSSEU ELLS RIGUEREN / RIGUESSEN ELLES RIGUEREN / RIGUESSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen
 • 17. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE CLOURE 17 JO CLOGUERA / CLOGUÉS TU CLOGUERES / CLOGUESSES ELL CLOGUERA / CLOGUÉS ELLA CLOGUERA / CLOGUÉS NOSALTRES CLOGUÉREM / CLOGUÉSSEM VOSALTRES CLOGUÉREU / CLOGUÉSSEU ELLS CLOGUEREN / CLOGUESSEN ELLES CLOGUEREN / CLOGUESSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen
 • 18. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE VOLER 18 JO VOLGUERA / VOLGUÉS TU VOLGUERES / VOLGUESSES ELL VOLGUERA / VOLGUÉS ELLA VOLGUERA / VOLGUÉS NOSALTRES VOLGUÉREM / VOLGUÉSSEM VOSALTRES VOLGUÉREU / VOLGUÉSSEU ELLS VOLGUEREN / VOLGUESSEN ELLES VOLGUEREN / VOLGUESSEN -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen IMPERFET DE SUBJUNTIU
 • 19. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE CAURE 19 JO CAIGUERA / CAIGUÉS TU CAIGUERES / CAIGUESSES ELL CAIGUERA / CAIGUÉS ELLA CAIGUERA / CAIGUÉS NOSALTRES CAIGUÉREM / CAIGUÉSSEM VOSALTRES CAIGUÉREU / CAIGUÉSSEU ELLS CAIGUEREN / CAIGUESSEN ELLES CAIGUEREN / CAIGUESSEN -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen IMPERFET DE SUBJUNTIU
 • 20. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE -R DIR 20 JO DIGUERA / DIGUÉS TU DIGUERES / DIGUESSES ELL DIGUERA / DIGUÉS ELLA DIGUERA / DIGUÉS NOSALTRES DIGUÉREM / DIGUÉSSEM VOSALTRES DIGUÉREU / DIGUÉSSEU ELLS DIGUEREN / DIGUESSEN ELLES DIGUEREN / DIGUESSEN -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen IMPERFET DE SUBJUNTIU
 • 21. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE PODER 21 JO POGUERA / POGUÉS TU POGUERES / POGUESSES ELL POGUERA / POGUÉS ELLA POGUERA / POGUÉS NOSALTRES POGUÉREM / POGUÉSSEM VOSALTRES POGUÉREU / POGUÉSSEU ELLS POGUEREN / POGUESSEN ELLES POGUEREN / POGUESSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen
 • 22. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE DUR 22 JO DUGUERA / DUGUÉS TU DUGUERES / DUGUESSES ELL DUGUERA / DUGUÉS ELLA DUGUERA / DUGUÉS NOSALTRES DUGUÉREM / DUGUÉSSEM VOSALTRES DUGUÉREU / DUGUÉSSEU ELLS DUGUEREN / DUGUESSEN ELLES DUGUEREN / DUGUESSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU -guera / -gués -gueres / -guesses -guera / -gués -guérem / -guéssem -guéreu / -guésseu -gueren / -guessen
 • 23. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE VEURE 23 IMPERFET DE SUBJUNTIU JO VERA / VEIÉS TU VERES / VEIESSES ELL VERA / VEIÉS ELLA VERA /VEIÉS NOSALTRES VÉREM / VEIÉSSEM VOSALTRES VÉREU / VEIÉSSEU ELLS VEREN / VEIESSEN ELLES VEREN / VEIESSEN
 • 24. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE FER 24 JO FERA / FES TU FERES / FESSES ELL FERA / FES ELLA FERA / FES NOSALTRES FÉREM / FÉSSEM VOSALTRES FÉREU / FÉSSEU ELLS FEREN / FESSEN ELLES FEREN / FESSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU
 • 25. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE SER 25 JO FÓRA / FOS TU FORES / FOSSES ELL FÓRA / FOS ELLA FÓRA / FOS NOSALTRES FÓREM / FÓSSEM VOSALTRES FÓREU / FÓSSEU ELLS FOREN / FOSSEN ELLES FOREN / FOSSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU
 • 26. ELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ER -RE HAVER 26 JO HAGUERA / HAGUÉS TU HAGUERES / HAGUESSES ELL HAGUERA / HAGUÉS ELLA HAGUERA / HAGUÉS NOSALTRES HAGUÉREM / HAGUÉSSEM VOSALTRES HAGUÉREU / HAGUÉSSEU ELLS HAGUEREN / HAGUESSEN ELLES HAGUEREN / HAGUESSEN IMPERFET DE SUBJUNTIU
 • 27. ELS VERBS DE LA TERCERA CONJUGACIÓ ACABEN EN -IR DORMIR JO DORMIRA / DORMÍS TU DORMIRES / DORMISSES ELL DORMIRA / DORMÍS ELLA DORMIRA / DORMÍS NOSALTRES DORMÍREM / DORMÍSSEM VOSALTRES DORMÍREU / DORMÍSSEU ELLS DORMIREN / DORMISSEN ELLES DORMIREN / DORMISSEN -ira / -ís -ires / -isses -ira / -ís -írem / -íssem -íreu / -ísseu -iren / -issen 27 IMPERFET DE SUBJUNTIU
 • 28. -IR CONDUIR JO CONDUÏRA / CONDUÍS TU CONDUÏRES / CONDUÏSSES ELL CONDUÏRA / CONDUÍS ELLA CONDUÏRA / CONDUÍS NOSALTRES CONDUÍREM / CONDUÍSSEM VOSALTRES CONDUÍREU / CONDUÍSSEU ELLS CONDUÏREN / CONDUÏSSEN ELLES CONDUÏREN / CONDUÏSSEN Verbs que tenen arrel acabada en VOCAL: DESTRUIR, PRODUIR, AGRAIR, etc. (Atenció a la DIÈRESI!) 28 ELS VERBS DE LA TERCERA CONJUGACIÓ ACABEN EN -ïra / -ís -ïres / -ïsses -ïra / -ís -írem / -íssem -íreu / -ísseu -ïren / -ïssen IMPERFET DE SUBJUNTIU