Terminal Area SCQ Airport 2011

474 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
474
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
8
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Terminal Area SCQ Airport 2011

 1. 1. Nova terminal do Aeroporto de SantiagoNueva terminal del Aeropuerto de Santiago
 2. 2. Índice / Índice: 04 ................................................................................... Un novo aeroporto para Santiago de Compostela Un nuevo aeropuerto para Santiago de Compostela 06 ................................................................................... Unha cita coa historia Una cita con la historia 08 ................................................................................... O encontro entre o ceo e a terra El encuentro entre el cielo y la tierra 10 ................................................................................... A nova terminal La nueva terminal 12 ................................................................................... Dous edificios singulares cunha funcionalidade diferenciada Dos edificios singulares con funcionalidad diferenciada 14 ................................................................................... Viaxar e gozar Viajar y disfrutar 16 ................................................................................... O novo edificio de aparcadoiro El nuevo edificio de aparcamiento 18 ................................................................................... Un aeroporto para todos Un aeropuerto para todos 20 ................................................................................... Un proxecto global Un proyecto global 22 ................................................................................... Integración paisaxística e eficiencia enerxética Integración paisajística y eficiencia energética 24 ................................................................................... Integración ecolóxica e estética Integración ecológica y estética 26 ................................................................................... Impacto socioeconómico da obra Impacto socioeconómico de la obra02
 3. 3. Un novo aeroporto para Santiago de CompostelaO Ministerio de Fomento, a través de Aena Aeroportos, pon en marcha un novo aeroporto en Santiago de Compostela. Todo é novo: os dousedificios que conforman a terminal, as cinco plantas de aparcadoiros e as dársenas de autobuses, as vías de acceso e a urbanización do contorno,ademais da ampliación da plataforma de estacionamento de aeronaves, as novas rúas de rodaxe e a central eléctrica. Un conxunto de actuaciónsque supoñen a completa renovación e modernización das infraestruturas do Aeroporto de Santiago, que agora poderá atender 4 millóns depasaxeiros ao ano.Máis de 195 millóns de euros de investimento nos dous últimos anos, aos que se suman outros 20,4 millóns destinados á construción e equipamentoda torre de control. O resultado é unha infraestrutura que multiplica a súa capacidade e mellora a súa operatividade e a calidade dos servizos quepresta nun espazo singular adaptado ás diferentes capacidades dos seus usuarios e comprometido co medio.Un espazo de progreso, modernidade e desenvolvemento para Santiago de Compostela.04
 4. 4. “unha infraestrutura quemultiplica a súa capacidade” “una infraestructura que multiplica su capacidad”Un nuevo aeropuerto para Santiago de CompostelaEl Ministerio de Fomento, a través de Aena Aeropuertos, pone en marcha un nuevo aeropuerto en Santiago de Compostela. Todo es nuevo: losdos edificios que conforman la terminal, las cinco plantas de aparcamientos y las dársenas de autobuses, los viales de acceso y la urbanización delentorno, además de la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, las nuevas calles de rodaje y la central eléctrica. Un conjuntode actuaciones que suponen la completa renovación y modernización de las infraestructuras del Aeropuerto de Santiago, que ahora podrá atendera 4 millones de pasajeros al año.Más de 195 millones de euros de inversión en los dos últimos años, a los que se suman otros 20,4 millones destinados a la construcción yequipamiento de la torre de control. El resultado es una infraestructura que multiplica su capacidad y mejora su operatividad y la calidad de losservicios que presta en un espacio singular adaptado a las diferentes capacidades de sus usuarios y comprometido con el medioambiente.Un espacio de progreso, modernidad y desarrollo para Santiago de Compostela.
 5. 5. “a maior transformación da súa historia” “la mayor transformación de su historia” Unha cita coa historia Dende que iniciou a súa actividade, o aeroporto foi 1 Nova terminal con dous edificios, procesador e dique, para parte importante do Camiño de Santiago. Un camiño de o tránsito de pasaxeiros, tratamento de equipaxes e áreas peregrinación que millóns de persoas percorreron ao longo comerciais. da historia e un camiño de emigración que moitos galegos 2 Novo edificio de cinco plantas para estacionamento de vehículos, e galegas emprenderon na busca dun futuro mellor. Hoxe servizos de taxi e alugamento de coches e dársenas de autobuses. segue a ser parte esencial dese camiño, xa que preto de 3 Nova central eléctrica. dous millóns e medio de pasaxeiros utilizan anualmente 4 Ampliación da plataforma de estacionamento de aeronaves. as súas instalacións para entraren ou saíren de Galicia por 5 Obras e servizos complementarios: equipamento, sistema negocios ou turismo. de tratamento e inspección de equipaxes en adega, pasarelas de embarque, novos sistemas de seguridade e de información Máis de 75 anos despois do seu nacemento, o Aeroporto a pasaxeiros. de Santiago asiste á maior transformación da súa historia, 6 Entrada en servizo da nova torre de control. cun conxunto de actuacións entre as que destacan:06
 6. 6. Una cita con la historiaDesde que inició su actividad, el aeropuerto ha sido 1 Nueva terminal con dos edificios, procesador y dique, paraparte importante del Camino de Santiago. Un camino de el tránsito de pasajeros, tratamiento de equipajes y áreasperegrinación que millones de personas han recorrido a lo comerciales.largo de la historia y un camino de emigración que muchos 2 Nuevo edificio de cinco plantas para estacionamiento degallegos emprendieron en busca de un futuro mejor. Hoy vehículos, servicios de taxi y rent a car y dársenas de autobuses.sigue siendo parte esencial de ese camino, ya que cerca de 3 Nueva central eléctrica.dos millones y medio de pasajeros utilizan anualmente sus 4 Ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves.instalaciones para entrar o salir de Galicia por negocios 5 Obras y servicios complementarios: equipamiento, sistemao turismo. de tratamiento e inspección de equipajes en bodega, pasarelas de embarque, nuevos sistemas de seguridad y de informaciónMás de 75 años después de su nacimiento, el Aeropuerto a pasajeros.de Santiago asiste a la mayor transformación de su historia, 6 Entrada en servicio de la nueva torre de control.con un conjunto de actuaciones entre las que destacan:
 7. 7. O encontro entre o ceo e a terra “No territorio, no encontro entre o ceo e a terra, o edificio da nova terminal é un elemento arquitectónico á súa escala”, así explica o estudio de arquitectura de Alberto Noguerol e Piar Díez o seu deseño. Dende a terra, formando parte da paisaxe, percíbese o perfil da gran cuberta do edificio procesador, que se debuxa con liña ondulante e suave, como a dos montes que se ven ao lonxe. Dende o aire, a vista de paxaro, apréciase unha gran superficie rectangular iridiscente, en contraste co recorte peculiar do edificio dique, que forma unha “Y” de liñas curvas e rectas que conteñen o seu voo. El encuentro entre el cielo y la tierra “En el territorio, en el encuentro entre el cielo y la tierra, el edificio de la nueva terminal es un elemento arquitec- tónico a su escala”, así explica el estudio de arquitectura de Alberto Noguerol y Pilar Díez su diseño. Desde la tierra, formando parte del paisaje, se percibe el perfil de la gran cubierta del edificio procesador, que se dibuja con línea ondulante y suave, como la de los montes en la lejanía. Desde el aire, a vista de pájaro, se aprecia una gran superficie rectangular iridiscente, en contraste con el recorte peculiar del edificio dique, que forma una “Y” de líneas curvas y rectas que contienen su vuelo.08
 8. 8. A nova terminalLa nueva terminal10
 9. 9. Situación inicial/ Primeira fase de explotación/ Situación final/ Situación inicial Primera fase de explotación Situación finalCAPACIDADE OPERATIVA/CAPACIDAD OPERATIVAPasaxeiros/hora punta 1.300 pas./hora punta 2.000 pas./hora punta 2.500 pas./hora puntaPasajeros/hora punta pax/hora punta pax/hora punta pax/hora puntaEDIFICIO PROCESADOR + DIQUE/EDIFICIO PROCESADOR + DIQUESuperficie/Superficie 23.000 m2 65.135 m2 74.000 m2EDIFICIO PROCESADOR/EDIFICIO PROCESADORMostradores de facturación/ 22 + 2 de equipaxes especiais/ 22 + 1 de equipaxes especiais/ 38 + 2 de equipaxes especiais/Mostradores de facturación de equipajes especiales de equipajes especiales de equipajes especialesHipódromos de recollida 5 4 + 1 de equipaxes especiais/ 7 + 2 de equipaxes especiais/de equipaxes/Hipódromos de de equipajes especiales de equipajes especialesrecogida de equipajesDIQUE/DIQUEPortas de embarque/ 12 13 13Puertas de embarqueAsistidas por pasarelas 5 10telescópicas/Asistidas por 4pasarelas telescópicasEn remoto/En remoto 8 8 3Zona comercial/ 1.859,17 m2 2.741,66 m2 2.830,72 m2Zona comercialEQUIPAXES/EQUIPAJESEquipaxes/hora 1.680 2.400 2.400Equipajes/hora
 10. 10. Dous edificios singulares cunha funcionalidade diferenciada Dos edificios singulares con funcionalidad diferenciada12
 11. 11. Dous edificios singulares cunha funcionalidade ben diferenciada: o procesador de pasaxeiros e o dique deembarque.No vestíbulo do edificio procesador destacan os feixes de piares que soportan a cuberta. Nel atópanse osmostradores de facturación, os filtros de seguridade, o control de pasaportes e a área de recollida de equipaxes,ademais de espazos comerciais e de restauración.Sérvelle de antesala ao dique, ao que os pasaxeiros accederán camiño ás portas de embarque entre tendas,áreas de espera e zonas de restauración, nun espazo diáfano dende o que poden verse o campo de voo ea paisaxe circundante.A planta do dique de embarque ten forma de “Y” que se abre en dous brazos nos que se sitúan as portas deembarque. A gran plataforma de estacionamento de aeronaves rodea os diques e permite o atraque en todasas zonas de contacto.Dos edificios singulares con una funcionalidad bien diferenciada: el procesador de pasajeros y el dique deembarque.En el vestíbulo del edificio procesador destacan los haces de pilares que soportan la cubierta. En él seencuentran los mostradores de facturación, los filtros de seguridad, el control de pasaportes y el área derecogida de equipajes, además de espacios comerciales y de restauración.Sirve de antesala al dique, al que los pasajeros accederán camino a las puertas de embarque entre tiendas, áreasde espera y zonas de restauración, en un espacio diáfano desde el que pueden verse el campo de vuelo y elpaisaje circundante.La planta del dique de embarque tiene forma de “Y” que se abre en dos brazos en los que se ubican las puertasde embarque. La gran plataforma de estacionamiento de aeronaves rodea los diques permitiendo el atraqueen todas las zonas de contacto.
 12. 12. Viaxar e gozarA oferta comercial do novo aeroporto ten unha cita cos produtos galegos en Sibarium, un espazo que dedica unha gran parte da súa oferta aosprodutos de Galicia: queixos, conservas, empanada, pans, licores, viños, pementos, repostería e produtos gourmet chegados doutras terras. Taménlibrería e prensa, doces, artigos de viaxe, electrónica, informática, perfumería… nas tendas Relay e The Shop de Aldeasa. A isto súmase a artesanía,entre outras a porcelana de Sargadelos e a pratería galega no establecemento Dutiifriishops. A moda e os complementos teñen o seu espazo natenda do coñecido deseñador galego Adolfo Domínguez.A restauración no Aeroporto de Santiago é unha aposta pola calidade na que destaca La Pausa, un concepto de restaurante-grill asesorado polarestauradora galega Beatriz Sotelo, que conta cunha estrela Michelin. Tamén poderá degustarse polbo ao estilo galego na polbería Pulpoh!, queforma parte da rede do mesmo nome. E tomar un café en Caffriccio, unha marca especializada en cafés de alta calidade e bolería selecta, ou enIl Caffè di Roma, cafetería que ofrece unha ampla variedade de tapas de marcado carácter italiano, ademais de ensaladas e froita fresca.14
 13. 13. Viajar y disfrutarLa oferta comercial del nuevo aeropuerto tiene unacita con los productos gallegos en Sibarium, unespacio que dedica una gran parte de su oferta a losproductos de Galicia: quesos, conservas, empanada,panes, licores, vinos, pimientos, repostería yproductos gourmet llegados de otras tierras.También librería y prensa, dulces, artículos de viaje,electrónica, informática, perfumería… en las tiendasRelay y The Shop de Aldeasa. A esto se suma laartesanía, entre otras la porcelana de Sargadelos y laplatería gallega en el establecimiento Dutiifriishops.La moda y los complementos tienen su espacio enla tienda del conocido diseñador gallego AdolfoDomínguez.La restauración en el Aeropuerto de Santiago es unaapuesta por la calidad en la que destaca La Pausa,un concepto de restaurante-grill asesorado por larestauradora gallega Beatriz Sotelo, que cuenta conuna estrella Michelin. También podrá degustarsepulpo al estilo gallego en la pulpería Pulpoh!, queforma parte de la red del mismo nombre. Y tomar uncafé en Caffriccio, una marca especializada en cafésde alta calidad y bollería selecta, o en Il Caffè diRoma, cafetería que ofrece una amplia variedad detentempiés de marcado carácter italiano, ademásde ensaladas y fruta fresca.
 14. 14. O novo edificio de aparcadoiro El nuevo edificio de aparcamiento16
 15. 15. Funcionalidade e adaptación ao medio son os principais Funcionalidad y adaptación al medio son los principalesrequisitos que se tiveron en conta á hora de deseñar o requisitos que se han tenido en cuenta a la hora de diseñaredificio de aparcadoiro de vehículos, que aloxa en cinco el edificio de aparcamiento de vehículos, que aloja en cincoplantas o aparcadoiro para pasaxeiros e visitantes, o servizo plantas el aparcamiento para pasajeros y visitantes, elde taxi, o de vehículos de alugamento e as dársenas de servicio de taxi, el de vehículos de alquiler y las dársenasautobuses. de autobuses.Buscando o aproveitamento das pendentes naturais Buscando el aprovechamiento de las pendientes naturalesdo terreo, as súas cinco plantas configúranse de forma del terreno, sus cinco plantas se configuran de formasemienterrada, para darlle maior protagonismo á paisaxe, semienterrada, para darle mayor protagonismo al paisaje,o que se ve reforzado pola cuberta axardinada con plantas lo que se ve reforzado por la cubierta ajardinada con plantasautóctonas que forma unha grande alfombra vexetal e pola autóctonas que forma una gran alfombra vegetal y por laapertura que permite unha visión panorámica do contorno. apertura que permite una visión panorámica del entorno.O viaxeiro ten ao seu alcance un novo espazo que multiplica El viajero tiene a su alcance un nuevo espacio que multiplicapor catro o existente e no que todo é sinxelo: o acceso por cuatro el existente y en el que todo es sencillo: el accesoa pé cara a e dende os edificios que conforman a terminal, a pie hacia y desde los edificios que conforman la terminal,a circulación de vehículos, o transporte público… la circulación de vehículos, el transporte público… Aparcadoiro/ Situación inicial/ Primeira fase de explotación/ Situación final/ Aparcamiento Situación inicial Primera fase de explotación Situación final Superficie/Superficie 35.000 m2 121.375 m2 140.000 m2 Plantas/Plantas 2 3 5 Autobuses/Autobuses 14 12 dársenas/dársenas 12 dársenas/dársenas + 6 paradas/paradas + 6 paradas/paradas Prazas alugamento de coches/ 353 447 447 Plazas rent a car Reservadas PMR/ 22 60 60 Reservadas PMR Prazas totais/ 1.700 1.896 3.500 Plazas totales
 16. 16. 18
 17. 17. Un aeroporto para todosPara atender a todos os seus usuarios, sexa cal sexa a súa capacidade, o Aeroporto de Santiago adaptou todas as súasinstalacións -mostradores de facturación, aseos, acceso a salas e servizos e mobilidade en xeral- para conseguir unaeroporto sen barreiras que conta con:• 60 prazas de aparcadoiro reservadas a persoas con mobilidade reducida (PMR).• 4 puntos de asistencia personalizada PMR.• Ascensores con sinalización Braille e relevo, son e barras interiores.Un aeropuerto para todosPara atender a todos sus usuarios, sea cual sea su capacidad, el Aeropuerto de Santiago ha adaptado todas susinstalaciones -mostradores de facturación, aseos, acceso a salas y servicios y movilidad en general- para conseguirun aeropuerto sin barreras que cuenta con:• 60 plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida (PMR).• 4 puntos de asistencia personalizada PMR.• Ascensores con señalización Braille y relieve, sonido y barras interiores.
 18. 18. 20
 19. 19. Un proxecto global Un proyecto globalAdemais da nova terminal e o novo edificio de Además de la nueva terminal y el nuevo edificio deaparcadoiro, acometéronse outras actuacións que aparcamiento, se han acometido otras actuacionescomplementan e optimizan o seu funcionamento que complementan y optimizan su funcionamiento ye que foron cofinanciadas polo Fondo Europeo de que han sido cofinanciadas por el Fondo Europeo deDesenvolvemento Rexional FEDER da UE: a torre de Desarrollo Regional FEDER de la UE: la torre de control,control, a ampliación da plataforma de estacionamento la ampliación de la plataforma de estacionamiento dede aeronaves, que duplica a superficie da existente e aeronaves, que duplica la superficie de la existente ytriplica as posicións de estacionamento; a nova central triplica las posiciones de estacionamiento; la nuevaeléctrica e un novo sistema de tratamento e inspección central eléctrica y un nuevo sistema de tratamiento ede equipaxes en adega, con 2 quilómetros de cintas inspección de equipajes en bodega, con 2 kilómetrostransportadoras e capacidade para procesar 2.400 de cintas transportadoras y capacidad para procesarequipaxes á hora. 2.400 equipajes a la hora.Os equipamentos dos novos edificios, as pasarelas Los equipamientos de los nuevos edificios, lasde embarque, os novos sistemas de seguridade e pasarelas de embarque, los nuevos sistemas deaccesos, así como os de información a pasaxeiros, seguridad y accesos, así como los de información acomunicacións e lectura de matrículas completan este pasajeros, comunicaciones y lectura de matrículas,proxecto global, un novo aeroporto para Santiago de completan este proyecto global, un nuevo aeropuertoCompostela. para Santiago de Compostela. PROXECTO COFINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)
 20. 20. Integración paisaxística e eficiencia enerxética Para minimizar o impacto ambiental, todo foi deseñado pensando no aforro enerxético e na integración paisaxística: 1 Adaptouse o conxunto que integra a área terminal de maneira que se aproveite a topografía do contorno para conseguir que o movemento de terras sexa o mínimo posible. 2 Buscouse a iluminación natural sempre que foi posible, mesmo nas cotas máis baixas, nas que se utilizaron espazos de dobre altura para reducir a necesidade de iluminación artificial; cando esta é necesaria, utilízanse fluorescentes de baixo consumo que se regulan e se sitúan en función das necesidades. 3 A produción da auga quente sanitaria realízase de forma prioritaria mediante colectores solares, apoiados pola subministración de caldeiras en época de baixa radiación solar. 4 A rega de zonas axardinadas realízase con auga dos pozos de extracción do subsolo, co que se aforra o consumo de auga potabilizada. A cuberta vexetal do aparcadoiro dispón dun sistema para almacenamento de auga da chuvia que se utiliza posteriormente para regar. 5 O sistema de xestión e control centralizado permite que a enerxía se empregue na climatización exclusiva das zonas ocupadas. Integración paisajística y eficiencia energética Para minimizar el impacto ambiental, todo ha sido diseñado pensando en el ahorro energético y la integración paisajística: 1 Se ha adaptado el conjunto que integra el área terminal de manera que se aproveche la topografía del entorno para conseguir que el movimiento de tierras sea el mínimo posible. 2 Se ha buscado la iluminación natural siempre que ha sido posible, incluso en las cotas más bajas, en las que se han utilizado espacios de doble altura para reducir la necesidad de iluminación artificial; cuando ésta es necesaria, se utilizan fluorescentes de bajo consumo que se regulan y se sitúan en función de las necesidades. 3 La producción del agua caliente sanitaria se realiza de forma prioritaria mediante colectores solares, apoyados por el suministro de calderas en época de baja radiación solar. 4 El riego de zonas ajardinadas se realiza con agua de los pozos de extracción del subsuelo, ahorrando el consumo de agua potabilizada. La cubierta vegetal del aparcamiento dispone de un sistema para almacenamiento de agua de lluvia que se utiliza posteriormente para el riego. 5 El sistema de gestión y control centralizado permite que la energía se emplee en la climatización exclusiva de las zonas ocupadas.22
 21. 21. “deseñado pensando noaforro enerxético”“diseñado pensando en el ahorro energético”
 22. 22. Integración ecolóxica e estética Integración ecológica y estética24
 23. 23. Na construción do novo aeroporto prestóuselle especial atención á integración estética e ao respecto ecolóxico:• Mantivéronse as características da paisaxe circundante, plantacións forestais de eucalipto e piñeiro en diferentes graos de desenvolvemento.• Para mellorar o apantallamento vexetal do ámbito transplantáronse especies arbóreas co tamaño axeitado e facilitouse a implantación dunha cuberta vexetal con especies autóctonas como o carballo e o salgueiro.• Realizáronse hidrosementeiras nuns 74.000 m2 e plantacións de especies características da vexetación autóctona de diferentes tipos e tamaños ata un total de aproximadamente 15.000 unidades.• Tamén forma parte desta integración a cuberta verde do novo edificio de aparcadoiro, que supón un total de 15.160 m2 de superficie axardinada.• Conservouse, mediante o seu traslado, unha pequena zona húmida situada ao sueste do recinto aeroportuario, de grande interese pola flora e fauna acuática que contén.• A estación de depuración de augas hidrocarburadas completa estas actuacións. A súa función é realizar o tratamento das augas de chuvia que, ao caer sobre a plataforma de estacionamento de aeronaves, poidan arrastrar contaminantes como aceites, graxas e combustibles. Un sistema que traballa exclusivamente por medios físicos e non utiliza produtos químicos.En la construcción del nuevo aeropuerto se ha prestado especial atención a la integración estética y al respeto ecológico:• Se han mantenido las características del paisaje circundante, plantaciones forestales de eucalipto y pino en diferentes grados de desarrollo.• Para mejorar el apantallamiento vegetal del entorno se han transplantado especies arbóreas con el tamaño adecuado y se ha facilitado la implantación de una cubierta vegetal con especies autóctonas como el carballo y la salguera.• Se han realizado hidrosiembras en unos 74.000 m2 y plantaciones de especies características de la vegetación autóctona de diferentes tipos y tamaños hasta un total de aproximadamente 15.000 unidades.• También forma parte de esta integración la cubierta verde del nuevo edificio de aparcamiento, que supone un total de 15.160 m2 de superficie ajardinada.• Se ha conservado, mediante su traslado, un pequeño humedal situado al suroeste del recinto aeroportuario de gran interés por la flora y fauna acuática que contiene.• La estación de depuración de aguas hidrocarburadas completa estas actuaciones. Su función es realizar el tratamiento de las aguas de lluvia que, al caer sobre la plataforma de estacionamiento de aeronaves, puedan arrastrar contaminantes como aceites, grasas y combustibles. Un sistema que trabaja exclusivamente por medios físicos y no utiliza productos químicos.
 24. 24. Impacto socioeconómico da obraEmpresas participantes:Contratas principais en UTE e individuais: 9.Subcontratas principais e subcontratas secundarias: 409.Traballadores empregados: • Número medio de traballadores ao mes durante toda a obra: 715 (xuño 2009 - maio 2011). • Punta máxima de traballadores durante toda a obra: 1.800 (abril 2011). • Número total de traballadores que participaron na obra: 4.000.Nacionalidades dos traballadores: • Número total de nacionalidades diferentes dos traballadores da obra: 17. • Nacionalidades máis representadas: española, portuguesa, polaca e romanesa.26
 25. 25. Impacto socioeconómico de la obraEmpresas participantes:Contratas principales en UTE e individuales: 9.Subcontratas principales y subcontratas secundarias: 409.Trabajadores empleados: • Número medio de trabajadores al mes durante toda la obra: 715 (junio 2009 - mayo 2011). • Punta máxima de trabajadores durante toda la obra: 1.800 (abril 2011). • Número total de trabajadores que han participado en la obra: 4.000.Nacionalidades de los trabajadores: • Número total de nacionalidades diferentes de los trabajadores de la obra: 17. • Nacionalidades más representadas: española, portuguesa, polaca y rumana.

×