SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Descargar para leer sin conexión
 

El desenvolupament de la nostra literatura des de la Renaixença va tornar al punt de partida 
quan, en 1938, el general Franco va ser declarat com a dictador i va abolir tots els moviments 
literaris valencians que significaven progres i evolució i no va deixar que hi es publicara res en 
qualsevol altra llengua que no fóra el castellà. 

Tanmateix, dins del quaranta anys de dictadura, es distinguixen tres etapes de diferent duresa 
repressiva: 

  •  (1939  –  1946)    la  repressió  és  molt  dura.  Tota  activitat  cultural  censurada,  de 
    manera  que  es  dóna  o  bé  l'exili  exterior  (França  i  Hispanoamèrica  sobretot)  o  bé 
    l'interior, és a dir, la clandestinitat. 

    Dins dels exiliats exteriorment hi destaquen: 

    −  Carles  Riba  (exiliat  a  França)    Autor  contemporani,  poeta  ,  crític  brillant  I 
       traductor dels clàssics. 1939 s’exilia a França i torna 1943. Va exercir un mestratge 
       entre els altres escriptors de forma cladestina 

         OBRES: “Elegies de Bierville”. 

    −  Pere Quart, (Joan Oliver) (exiliat a França i a Xile)       Explora la condició humana 
       de del realisme, el dramatisme i la sàtira mordaç. 

         OBRES:  “Bestiari”,  “Vacances  pagades”,  “Circumstàncies”,  i  dins  del  teatre 
         “Allò que tal vegada s'endevingué” i “Ball robat”. 

    −  Pere  Calders  (exiliat  a  Mèxic)    Utilitza  la  imaginació,  la  fantasia,  la  ironia  i  un 
       punt  de  vista  narratiu  subjectiu  però  amb  un  llenguatge  distanciat  i  neutre.  Els 
       seus  personatges  es  troben  sempre  en  situacions  insòlites  a  les  quals  s’adapten 
       fàcilment 

         OBRES: “Cròniques de la veritat oculta”. 

     A l'exili interior ‐LA CLANDESTINITAT 

      Els escriptors que eren al país des del silenci i l’aïllament del públic i relació amb altres 
col.legues  d’altres  generacions  s’anaren  refent  llanços  que  testimoniaven  la  seva  presència. 
Organitzaven  sesions  clandestines  de  l’Institut  d’Estudis  Catalans    en  cases  particular  i 
tertúlies.  A  Barcelona  les  cases  de  C.  Riba  o  Josep  M.  de  Segarra  eren  llocs  habituals  de 
reunions  ,  i  a  València  ho  era  la  casa  de  Miquel  Adlert.  Aquestes  iniciatives  permeteren  
enllaçars autors de diferents generacions i de distintes parts del domini lingüístic (València, Les 
Illis i Catalunya) i fins i tots autors que s’havien exiliat 
−  J.V. Foix   Sintetitza elements noucentistes i  tècniques avantguardistes. Utilitza 
  molt el contrast entre racionalitat i irracionalitat, modernitat I classicisme. 

    OBRES: “Sol, i de dol”. 

−  Xavier  Casp   Paper  decisiu  en  la  defensa  de  l'ús  de  la  llengua.  La  seua  obra  es 
  caracteritza pel joc conceptual i la musicalitat. 

Llorenç  Villalonga   Novel∙lista  psicològic.  Traca  la  complexa  xarxa  de  relacions 
  humanes al final de l'època. 

    OBRES: “Mort de dama”, “Bearn” i “La sala de les nines”. 

−  Gabriel  Ferrater   Els  temes  principals  de  les  seues  obres  són  les  relacions 
  humanes i el pas del temps. 

    OBRES:  “Da  nuces  pueris”,  “Menja't  una  cama”,  “Teoria  dels  cossos”  i    “Les 
    dones i els dies”. 

−  Maria  Beneyto   Utilitza  un  realisme  humanitzat,  ple  d'un  sentiment  d'angoixa  i 
  d'inquietud.  És  una  de  les  més  destacades  figures  de  la  literatura  valenciana  de 
  postguerra. 

−  Enric Valor  Gramàtic, compilador de rondalles i novel∙lista. Fa reflexionar sobre 
  els esdeveniments contemporanis  ocorreguts a l’'Espanya del segle XX. 

    OBRES: “L'ambició d'Aleix”, “Cicle de Cassana”, “Sense la terra promesa”, 
    “Temps de batuda” i  “Enllà de l'horitzó” 

−  Josep  Pla   Un  dels  qui  més  i  millor  ha  escrit  en  català  al  segle  XX.  La  seua 
  producció son els escrits  memorialístics i els dietaris. Vol aproximar el llenguatge 
  literari a la parla habitual. 

  ELS TEMPS ESTAN CANVIANT 

  Els últims anys del franquisme coincidiren amb una certa  prosperitat econòmica i 
  amb nous aires que envaïen el mon Occidental ( revolees juvenils europees i nord‐
  americanes) aquestos cambies també es reflectaren en l’Espanya del 60 i primers 
  del 70. Apareixen autors que no havien viscut  directamente la guerra s’encaren  
  amb  la  literatura  i  l’art  amb  força  i  fomes.  És  aquesta  un  època  de  normalització 
  cultural creixent, amb la publicación de noves revistes i la creació de nous premis 
  literaris interromputs. 

  El  fenomen    de  la  Nova  Cançó  –cantants  que  movilitzen  masses,  fou  potser  la 
  senyera d’aquest momento a més de l’obra primera d’autors com : Baltasar Porcel, 
  Joan Francesc Mira entre altres 

EL TEATRE I ELS ESPECTACLES TEATRALS 
Entre els 60 i 70 naixen nous dramaturgs que intenten acostar‐se a les innovacions 
    escèniques europees. Naix el teatre independent‐ els Joglars, La cassola, Comediants, 
    Pluja Teatre, Grup 49, Dagoll Dagom apartats del circuits comercials en castellà. Tots 
    fan  crítica  social  i  política,  busquen  un  públic  amb  nivell  cultural  capaç  de  seguir 
    obres de comprensió difícil. 

    Les característiques són 

    ‐El distanciament no cal emocionar el públic, pertant els actors  no han de trasmetre 
    emocions i els espectadors no s’han d’identificar amb els personatges .  

    Ajuden a donar aquesta sensació: 

         ‐Introducció del narrador en escena  

         ‐els canvis visibles al públic (escenogràfics i d’entrada i d’eixida dels actors), 

         ‐les cançons – que trenquen o expliquen l’acció‐  

         ‐la sàtira (normalment política) o lús de la ironia 

    Una de les obres més representativa de la tècnica “ el Retaule del flautista” de Jordi 
    Teixedor 

    LA NOVA CANÇÓ 

    El  fenomen  de  la  Nova  Cançó  va  nàixer  al  final  dels  anys  50  al  voltant  d'uns  joves 
    intel∙lectuals  com  Baltasar  Porcel,  Joan  Francesc  Mira,  Josep  Maria  Benet  i  Jornet, 
    Tenerci  MOix  i  Narcís  Comadira,  entre  altres,  els  quals  van  trobar  la  manera 
    d'eixamplar  l'us  de  la  nostra  llengua  en  l'àmbit  de  la  cançó  popular  que  tenia  molta 
    incidència sobre els joves.  

    Hi destaquen els següents cantautors: 

    −  Raimon   La  seua  veu  i  els  seus  versos  van  ser  el  vehicle  de  protesta  contra  la 
      dictadura i el fenomen cultural i poètic s'alià amb la lluita antifranquista. 

    Ovidi  Montllor   Va  ser  actor  i  recitador  i  va  ser  un  dels  divulgadors  dels  nostres 
     poetes, com per exemple, de la poesia de VIcent Andrés Estellés i Salvat‐Passeit. 

     

VELA, LAURA 

REVISAT  A.MULET 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pintura mexicana del s. xix
Pintura mexicana del s. xixPintura mexicana del s. xix
Pintura mexicana del s. xixUES
 
Arte de américa_latina-_1981-2000
Arte de américa_latina-_1981-2000Arte de américa_latina-_1981-2000
Arte de américa_latina-_1981-2000Marcela Conroy
 
Tendencias artisticas de américa del sur en el siglo xx
Tendencias artisticas de américa del sur en el siglo xxTendencias artisticas de américa del sur en el siglo xx
Tendencias artisticas de américa del sur en el siglo xxKarla Castro
 
El arte en america latina
El arte en america latinaEl arte en america latina
El arte en america latinaCristina Irusta
 
Arte argentino de principio del siglo xx, producto de la inmigracion
Arte argentino de principio del siglo xx, producto de la inmigracionArte argentino de principio del siglo xx, producto de la inmigracion
Arte argentino de principio del siglo xx, producto de la inmigracionBiblioteca Instituto Superior
 
Trabajo de español
Trabajo de españolTrabajo de español
Trabajo de españolHermaneira1
 
2 Las Artes Europeas Durante El S. Xviiigoya
2 Las Artes Europeas Durante El S. Xviiigoya2 Las Artes Europeas Durante El S. Xviiigoya
2 Las Artes Europeas Durante El S. Xviiigoyajesus ortiz
 
El Arte De AméRica Latina Y Argentina
El Arte De AméRica Latina Y ArgentinaEl Arte De AméRica Latina Y Argentina
El Arte De AméRica Latina Y Argentinahome
 
Biografía de ÁNGELES SANTOS
Biografía de ÁNGELES SANTOSBiografía de ÁNGELES SANTOS
Biografía de ÁNGELES SANTOSatenearte
 
Francisco de GOYA
Francisco de GOYAFrancisco de GOYA
Francisco de GOYAzubyana
 
El modernismo
El modernismoEl modernismo
El modernismoIsairyPM
 
Zz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano Nº
Zz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano NºZz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano Nº
Zz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano NºLuz Lan
 
Arquitectura modernista en granada
Arquitectura modernista en granadaArquitectura modernista en granada
Arquitectura modernista en granadaMerche Mar
 
EBAU. APUNTES FUNDAMENTOS DEL ARTE II: LA OBRA PICTÓRICA DE GOYA: CARACTERÍST...
EBAU. APUNTES FUNDAMENTOS DEL ARTE II: LA OBRA PICTÓRICA DE GOYA: CARACTERÍST...EBAU. APUNTES FUNDAMENTOS DEL ARTE II: LA OBRA PICTÓRICA DE GOYA: CARACTERÍST...
EBAU. APUNTES FUNDAMENTOS DEL ARTE II: LA OBRA PICTÓRICA DE GOYA: CARACTERÍST...ANA GALVAN ROMARATE-ZABALA
 
Zz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano(Gaby Lavarello-2009)
Zz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano(Gaby Lavarello-2009)Zz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano(Gaby Lavarello-2009)
Zz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano(Gaby Lavarello-2009)Lautaro Lavarello
 

La actualidad más candente (20)

Pintura mexicana del s. xix
Pintura mexicana del s. xixPintura mexicana del s. xix
Pintura mexicana del s. xix
 
Arte de américa_latina-_1981-2000
Arte de américa_latina-_1981-2000Arte de américa_latina-_1981-2000
Arte de américa_latina-_1981-2000
 
Tendencias artisticas de américa del sur en el siglo xx
Tendencias artisticas de américa del sur en el siglo xxTendencias artisticas de américa del sur en el siglo xx
Tendencias artisticas de américa del sur en el siglo xx
 
Alonso Cano Revista Andaluza de Arte, nº7 (3º Trimestre, 2005)
Alonso Cano Revista Andaluza de Arte, nº7 (3º Trimestre, 2005)Alonso Cano Revista Andaluza de Arte, nº7 (3º Trimestre, 2005)
Alonso Cano Revista Andaluza de Arte, nº7 (3º Trimestre, 2005)
 
El arte en america latina
El arte en america latinaEl arte en america latina
El arte en america latina
 
Caricatura
CaricaturaCaricatura
Caricatura
 
Pintura Mexicana del siglo xix y xx
Pintura Mexicana del siglo xix y xxPintura Mexicana del siglo xix y xx
Pintura Mexicana del siglo xix y xx
 
Arte argentino de principio del siglo xx, producto de la inmigracion
Arte argentino de principio del siglo xx, producto de la inmigracionArte argentino de principio del siglo xx, producto de la inmigracion
Arte argentino de principio del siglo xx, producto de la inmigracion
 
Trabajo de español
Trabajo de españolTrabajo de español
Trabajo de español
 
2 Las Artes Europeas Durante El S. Xviiigoya
2 Las Artes Europeas Durante El S. Xviiigoya2 Las Artes Europeas Durante El S. Xviiigoya
2 Las Artes Europeas Durante El S. Xviiigoya
 
El Arte De AméRica Latina Y Argentina
El Arte De AméRica Latina Y ArgentinaEl Arte De AméRica Latina Y Argentina
El Arte De AméRica Latina Y Argentina
 
Arte Latinoamericano INFORME
Arte Latinoamericano INFORME Arte Latinoamericano INFORME
Arte Latinoamericano INFORME
 
Biografía de ÁNGELES SANTOS
Biografía de ÁNGELES SANTOSBiografía de ÁNGELES SANTOS
Biografía de ÁNGELES SANTOS
 
Francisco de GOYA
Francisco de GOYAFrancisco de GOYA
Francisco de GOYA
 
El modernismo
El modernismoEl modernismo
El modernismo
 
Zz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano Nº
Zz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano NºZz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano Nº
Zz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano Nº
 
Arquitectura modernista en granada
Arquitectura modernista en granadaArquitectura modernista en granada
Arquitectura modernista en granada
 
Trabajo sobre Néstor de Dalila Pérez
Trabajo sobre Néstor de Dalila Pérez Trabajo sobre Néstor de Dalila Pérez
Trabajo sobre Néstor de Dalila Pérez
 
EBAU. APUNTES FUNDAMENTOS DEL ARTE II: LA OBRA PICTÓRICA DE GOYA: CARACTERÍST...
EBAU. APUNTES FUNDAMENTOS DEL ARTE II: LA OBRA PICTÓRICA DE GOYA: CARACTERÍST...EBAU. APUNTES FUNDAMENTOS DEL ARTE II: LA OBRA PICTÓRICA DE GOYA: CARACTERÍST...
EBAU. APUNTES FUNDAMENTOS DEL ARTE II: LA OBRA PICTÓRICA DE GOYA: CARACTERÍST...
 
Zz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano(Gaby Lavarello-2009)
Zz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano(Gaby Lavarello-2009)Zz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano(Gaby Lavarello-2009)
Zz 2 13 Jose Gil De Castro Y Morales Pintor Peruano(Gaby Lavarello-2009)
 

Destacado

Power point José Jaam Andrión
Power point José Jaam AndriónPower point José Jaam Andrión
Power point José Jaam Andriónjaambeto
 
O PIÁ e a história - Val Lima
O PIÁ e a história - Val LimaO PIÁ e a história - Val Lima
O PIÁ e a história - Val Limapiaprograma
 
Apártese de iniquidad quien invoque el nombre de cristo
Apártese de iniquidad quien invoque el nombre de cristoApártese de iniquidad quien invoque el nombre de cristo
Apártese de iniquidad quien invoque el nombre de cristoOctavio Buitrago
 
Th05 tejido conectivo ii-1
Th05  tejido conectivo ii-1Th05  tejido conectivo ii-1
Th05 tejido conectivo ii-1Yesi VZ
 
Nhungbiquyetthuphuclongnguoi 7678
Nhungbiquyetthuphuclongnguoi 7678Nhungbiquyetthuphuclongnguoi 7678
Nhungbiquyetthuphuclongnguoi 7678Hoang Tu
 
แบบทดสอบ
แบบทดสอบแบบทดสอบ
แบบทดสอบkruumawan
 
Social Media vo
Social Media voSocial Media vo
Social Media voASW
 
จุดเน้นที่ 1 ภาค1ปี55
จุดเน้นที่ 1 ภาค1ปี55จุดเน้นที่ 1 ภาค1ปี55
จุดเน้นที่ 1 ภาค1ปี55tassanee chaicharoen
 
テーマ・プラグイン 公開のススメ WordCampTokyo2012
テーマ・プラグイン 公開のススメ WordCampTokyo2012テーマ・プラグイン 公開のススメ WordCampTokyo2012
テーマ・プラグイン 公開のススメ WordCampTokyo2012Hidekazu Ishikawa
 
Slideshareversjon
SlideshareversjonSlideshareversjon
Slideshareversjonrkvilvang
 
Clase n1
Clase n1Clase n1
Clase n1ITSCO
 
Vunesp Conhecimento Específico Códigos e Linguagens
Vunesp Conhecimento Específico Códigos e Linguagens Vunesp Conhecimento Específico Códigos e Linguagens
Vunesp Conhecimento Específico Códigos e Linguagens FabsVitti
 
4 semana portafolio ana iris
4 semana portafolio ana iris4 semana portafolio ana iris
4 semana portafolio ana irisMami Linda! reyes
 

Destacado (20)

Power point José Jaam Andrión
Power point José Jaam AndriónPower point José Jaam Andrión
Power point José Jaam Andrión
 
O PIÁ e a história - Val Lima
O PIÁ e a história - Val LimaO PIÁ e a história - Val Lima
O PIÁ e a história - Val Lima
 
Informe laterza
Informe laterzaInforme laterza
Informe laterza
 
Apártese de iniquidad quien invoque el nombre de cristo
Apártese de iniquidad quien invoque el nombre de cristoApártese de iniquidad quien invoque el nombre de cristo
Apártese de iniquidad quien invoque el nombre de cristo
 
Th05 tejido conectivo ii-1
Th05  tejido conectivo ii-1Th05  tejido conectivo ii-1
Th05 tejido conectivo ii-1
 
Nhungbiquyetthuphuclongnguoi 7678
Nhungbiquyetthuphuclongnguoi 7678Nhungbiquyetthuphuclongnguoi 7678
Nhungbiquyetthuphuclongnguoi 7678
 
แบบทดสอบ
แบบทดสอบแบบทดสอบ
แบบทดสอบ
 
Es un libro
Es un libroEs un libro
Es un libro
 
Social Media vo
Social Media voSocial Media vo
Social Media vo
 
вншк 2012 2013
вншк 2012 2013вншк 2012 2013
вншк 2012 2013
 
Diana
DianaDiana
Diana
 
จุดเน้นที่ 1 ภาค1ปี55
จุดเน้นที่ 1 ภาค1ปี55จุดเน้นที่ 1 ภาค1ปี55
จุดเน้นที่ 1 ภาค1ปี55
 
One watt project
One watt projectOne watt project
One watt project
 
テーマ・プラグイン 公開のススメ WordCampTokyo2012
テーマ・プラグイン 公開のススメ WordCampTokyo2012テーマ・プラグイン 公開のススメ WordCampTokyo2012
テーマ・プラグイン 公開のススメ WordCampTokyo2012
 
Slideshareversjon
SlideshareversjonSlideshareversjon
Slideshareversjon
 
Clase n1
Clase n1Clase n1
Clase n1
 
Vunesp Conhecimento Específico Códigos e Linguagens
Vunesp Conhecimento Específico Códigos e Linguagens Vunesp Conhecimento Específico Códigos e Linguagens
Vunesp Conhecimento Específico Códigos e Linguagens
 
4 semana portafolio ana iris
4 semana portafolio ana iris4 semana portafolio ana iris
4 semana portafolio ana iris
 
Luyện dịch Việt Anh
Luyện dịch Việt AnhLuyện dịch Việt Anh
Luyện dịch Việt Anh
 
Agravo de Instrumento n. 2014.007076-3
Agravo de Instrumento n. 2014.007076-3Agravo de Instrumento n. 2014.007076-3
Agravo de Instrumento n. 2014.007076-3
 

Similar a Resum Lliteratura Dictadura

1. LITERATURA DEL SIGLO XVIII. resumen claro
1. LITERATURA DEL SIGLO XVIII. resumen claro1. LITERATURA DEL SIGLO XVIII. resumen claro
1. LITERATURA DEL SIGLO XVIII. resumen claroaleexgratacos
 
LITERATURA DEL SIGLO XVIII
LITERATURA DEL SIGLO XVIIILITERATURA DEL SIGLO XVIII
LITERATURA DEL SIGLO XVIIIaleexgratacos
 
literatura contemporanea española
literatura contemporanea españolaliteratura contemporanea española
literatura contemporanea españolageorge311
 
literatura del romanticismo
literatura del romanticismoliteratura del romanticismo
literatura del romanticismomaxsuelperes
 
powerpoint cau ferrat els 4 gats i revistes
powerpoint cau ferrat els 4 gats i revistespowerpoint cau ferrat els 4 gats i revistes
powerpoint cau ferrat els 4 gats i revistesjoeldanisalvajordi
 
Historia del arte mexicano
Historia del arte mexicano Historia del arte mexicano
Historia del arte mexicano Faride Barrios
 
Literatura hispanoamericana siglo XX
Literatura hispanoamericana siglo XXLiteratura hispanoamericana siglo XX
Literatura hispanoamericana siglo XXranita53
 
Apuntes Neoclasicismo
Apuntes NeoclasicismoApuntes Neoclasicismo
Apuntes NeoclasicismoINTEF
 
proyecto de cria de cachama
proyecto de cria de cachamaproyecto de cria de cachama
proyecto de cria de cachamaangelcivira
 
Zoraida Ceballos - La influencia de los escritores en Lengua Española
Zoraida Ceballos - La influencia de los escritores en Lengua EspañolaZoraida Ceballos - La influencia de los escritores en Lengua Española
Zoraida Ceballos - La influencia de los escritores en Lengua EspañolaZoraida Ceballos
 
Generación del 98
Generación del 98Generación del 98
Generación del 98Juan Pablo
 
El Novecentismo o Generación del 14
El Novecentismo o Generación del 14El Novecentismo o Generación del 14
El Novecentismo o Generación del 14Lorena Ortiz
 

Similar a Resum Lliteratura Dictadura (20)

1. LITERATURA DEL SIGLO XVIII. resumen claro
1. LITERATURA DEL SIGLO XVIII. resumen claro1. LITERATURA DEL SIGLO XVIII. resumen claro
1. LITERATURA DEL SIGLO XVIII. resumen claro
 
LITERATURA DEL SIGLO XVIII
LITERATURA DEL SIGLO XVIIILITERATURA DEL SIGLO XVIII
LITERATURA DEL SIGLO XVIII
 
literatura contemporanea española
literatura contemporanea españolaliteratura contemporanea española
literatura contemporanea española
 
La gen. del 98
La gen. del 98La gen. del 98
La gen. del 98
 
Pop art, equipo cronica..un pop incomodo
Pop art, equipo cronica..un pop incomodoPop art, equipo cronica..un pop incomodo
Pop art, equipo cronica..un pop incomodo
 
literatura del romanticismo
literatura del romanticismoliteratura del romanticismo
literatura del romanticismo
 
powerpoint cau ferrat els 4 gats i revistes
powerpoint cau ferrat els 4 gats i revistespowerpoint cau ferrat els 4 gats i revistes
powerpoint cau ferrat els 4 gats i revistes
 
Historia del arte mexicano
Historia del arte mexicano Historia del arte mexicano
Historia del arte mexicano
 
Literatura hispanoamericana siglo XX
Literatura hispanoamericana siglo XXLiteratura hispanoamericana siglo XX
Literatura hispanoamericana siglo XX
 
UNAIBARCELÓ
UNAIBARCELÓUNAIBARCELÓ
UNAIBARCELÓ
 
Trabajo Previo
Trabajo Previo Trabajo Previo
Trabajo Previo
 
Linea de tiempo
Linea de tiempoLinea de tiempo
Linea de tiempo
 
Apuntes Neoclasicismo
Apuntes NeoclasicismoApuntes Neoclasicismo
Apuntes Neoclasicismo
 
proyecto de cria de cachama
proyecto de cria de cachamaproyecto de cria de cachama
proyecto de cria de cachama
 
Zoraida Ceballos - La influencia de los escritores en Lengua Española
Zoraida Ceballos - La influencia de los escritores en Lengua EspañolaZoraida Ceballos - La influencia de los escritores en Lengua Española
Zoraida Ceballos - La influencia de los escritores en Lengua Española
 
Generación del 98
Generación del 98Generación del 98
Generación del 98
 
Romanticismo
RomanticismoRomanticismo
Romanticismo
 
Vanguardias
VanguardiasVanguardias
Vanguardias
 
El Novecentismo o Generación del 14
El Novecentismo o Generación del 14El Novecentismo o Generación del 14
El Novecentismo o Generación del 14
 
Literatura del Realismo
Literatura del RealismoLiteratura del Realismo
Literatura del Realismo
 

Más de Antonia Mulet

Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
 Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc Antonia Mulet
 
Preguntes Freqüents
Preguntes FreqüentsPreguntes Freqüents
Preguntes FreqüentsAntonia Mulet
 
Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09Antonia Mulet
 
Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala ValenciaEnric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal Catala ValenciaAntonia Mulet
 
Les Consonants Palatals
Les Consonants PalatalsLes Consonants Palatals
Les Consonants PalatalsAntonia Mulet
 
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxA La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxAntonia Mulet
 
Varietat GeogràFica
Varietat GeogràFicaVarietat GeogràFica
Varietat GeogràFicaAntonia Mulet
 
Quadre Tipologia Textua Registres
Quadre Tipologia Textua RegistresQuadre Tipologia Textua Registres
Quadre Tipologia Textua RegistresAntonia Mulet
 
quadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiquesquadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiquesAntonia Mulet
 
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS PauBases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS PauAntonia Mulet
 
Accent I Sistema Vocàlic
Accent I Sistema VocàlicAccent I Sistema Vocàlic
Accent I Sistema VocàlicAntonia Mulet
 
AssumiràS La Veu D’Un Poble
AssumiràS La Veu D’Un PobleAssumiràS La Veu D’Un Poble
AssumiràS La Veu D’Un PobleAntonia Mulet
 
Els Amants V.A EstelléS
Els Amants V.A EstelléSEls Amants V.A EstelléS
Els Amants V.A EstelléSAntonia Mulet
 

Más de Antonia Mulet (20)

Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
 Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
 
Lo neutre
Lo neutreLo neutre
Lo neutre
 
Preguntes Freqüents
Preguntes FreqüentsPreguntes Freqüents
Preguntes Freqüents
 
La Metrica Catalana
La Metrica CatalanaLa Metrica Catalana
La Metrica Catalana
 
Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09
 
Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala ValenciaEnric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia
 
Les Consonants Palatals
Les Consonants PalatalsLes Consonants Palatals
Les Consonants Palatals
 
La Comunicació
La ComunicacióLa Comunicació
La Comunicació
 
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxA La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
 
Varietat GeogràFica
Varietat GeogràFicaVarietat GeogràFica
Varietat GeogràFica
 
Quadre Tipologia Textua Registres
Quadre Tipologia Textua RegistresQuadre Tipologia Textua Registres
Quadre Tipologia Textua Registres
 
ese sorda i sonora
ese sorda i sonoraese sorda i sonora
ese sorda i sonora
 
quadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiquesquadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiques
 
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS PauBases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
 
Apost01
Apost01Apost01
Apost01
 
Accent I Sistema Vocàlic
Accent I Sistema VocàlicAccent I Sistema Vocàlic
Accent I Sistema Vocàlic
 
AssumiràS La Veu D’Un Poble
AssumiràS La Veu D’Un PobleAssumiràS La Veu D’Un Poble
AssumiràS La Veu D’Un Poble
 
Els Amants V.A EstelléS
Els Amants V.A EstelléSEls Amants V.A EstelléS
Els Amants V.A EstelléS
 
Perifrasis Verbals
Perifrasis VerbalsPerifrasis Verbals
Perifrasis Verbals
 
Lo Neutre
Lo NeutreLo Neutre
Lo Neutre
 

Último

CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUEPresentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUEJosé Hecht
 
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejorLOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejormrcrmnrojasgarcia
 
Revista Apuntes de Historia. Abril 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Abril 2024.pdfRevista Apuntes de Historia. Abril 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Abril 2024.pdfapunteshistoriamarmo
 
ERAS Y PERIODOS DEL TIEMPO GEOLOGICO.pptx
ERAS Y PERIODOS DEL TIEMPO GEOLOGICO.pptxERAS Y PERIODOS DEL TIEMPO GEOLOGICO.pptx
ERAS Y PERIODOS DEL TIEMPO GEOLOGICO.pptxduquemariact
 
NIVELES TRÓFICOS DE UN ECOSISTEMA (ecologia)
NIVELES TRÓFICOS DE UN ECOSISTEMA (ecologia)NIVELES TRÓFICOS DE UN ECOSISTEMA (ecologia)
NIVELES TRÓFICOS DE UN ECOSISTEMA (ecologia)LizNava123
 
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptxTALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptxMartaChaparro1
 
revista dxn 2024.pdf--------------------
revista dxn 2024.pdf--------------------revista dxn 2024.pdf--------------------
revista dxn 2024.pdf--------------------fiorevega666
 
REGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBR
REGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBRREGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBR
REGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBRMarielLorena2
 
La-cosmovision-del-curriculo-educativo-en-Venezuela (1).pptx
La-cosmovision-del-curriculo-educativo-en-Venezuela (1).pptxLa-cosmovision-del-curriculo-educativo-en-Venezuela (1).pptx
La-cosmovision-del-curriculo-educativo-en-Venezuela (1).pptxMAURICIO329243
 
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).hebegris04
 
CALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOS
CALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOSCALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOS
CALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOSdarlingreserved
 
Salvando mi mundo , mi comunidad , y mi entorno
Salvando mi mundo , mi comunidad , y mi entornoSalvando mi mundo , mi comunidad , y mi entorno
Salvando mi mundo , mi comunidad , y mi entornoday561sol
 
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 3
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 3Apunte de clase Pisos y Revestimientos 3
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 3Gonella
 
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1juandiegomunozgomez
 
EL MOVIMIENTO Y LA ENERGÍA EN LOS CUERPOS.pptx
EL MOVIMIENTO Y LA ENERGÍA EN LOS CUERPOS.pptxEL MOVIMIENTO Y LA ENERGÍA EN LOS CUERPOS.pptx
EL MOVIMIENTO Y LA ENERGÍA EN LOS CUERPOS.pptxduquemariact
 

Último (20)

CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
 
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUEPresentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
 
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejorLOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
 
Revista Apuntes de Historia. Abril 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Abril 2024.pdfRevista Apuntes de Historia. Abril 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Abril 2024.pdf
 
ERAS Y PERIODOS DEL TIEMPO GEOLOGICO.pptx
ERAS Y PERIODOS DEL TIEMPO GEOLOGICO.pptxERAS Y PERIODOS DEL TIEMPO GEOLOGICO.pptx
ERAS Y PERIODOS DEL TIEMPO GEOLOGICO.pptx
 
NIVELES TRÓFICOS DE UN ECOSISTEMA (ecologia)
NIVELES TRÓFICOS DE UN ECOSISTEMA (ecologia)NIVELES TRÓFICOS DE UN ECOSISTEMA (ecologia)
NIVELES TRÓFICOS DE UN ECOSISTEMA (ecologia)
 
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptxTALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
 
Acuerdo segundo periodo - Grado Noveno.pptx
Acuerdo segundo periodo - Grado Noveno.pptxAcuerdo segundo periodo - Grado Noveno.pptx
Acuerdo segundo periodo - Grado Noveno.pptx
 
revista dxn 2024.pdf--------------------
revista dxn 2024.pdf--------------------revista dxn 2024.pdf--------------------
revista dxn 2024.pdf--------------------
 
REGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBR
REGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBRREGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBR
REGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBR
 
Unidad 1 | Metodología de la Investigación
Unidad 1 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 1 | Metodología de la Investigación
Unidad 1 | Metodología de la Investigación
 
Acuerdo segundo periodo - Grado Once.pptx
Acuerdo segundo periodo - Grado Once.pptxAcuerdo segundo periodo - Grado Once.pptx
Acuerdo segundo periodo - Grado Once.pptx
 
La-cosmovision-del-curriculo-educativo-en-Venezuela (1).pptx
La-cosmovision-del-curriculo-educativo-en-Venezuela (1).pptxLa-cosmovision-del-curriculo-educativo-en-Venezuela (1).pptx
La-cosmovision-del-curriculo-educativo-en-Venezuela (1).pptx
 
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
 
CALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOS
CALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOSCALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOS
CALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOS
 
Salvando mi mundo , mi comunidad , y mi entorno
Salvando mi mundo , mi comunidad , y mi entornoSalvando mi mundo , mi comunidad , y mi entorno
Salvando mi mundo , mi comunidad , y mi entorno
 
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 3
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 3Apunte de clase Pisos y Revestimientos 3
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 3
 
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
 
EL MOVIMIENTO Y LA ENERGÍA EN LOS CUERPOS.pptx
EL MOVIMIENTO Y LA ENERGÍA EN LOS CUERPOS.pptxEL MOVIMIENTO Y LA ENERGÍA EN LOS CUERPOS.pptx
EL MOVIMIENTO Y LA ENERGÍA EN LOS CUERPOS.pptx
 
Unidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIU
Unidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIUUnidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIU
Unidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIU
 

Resum Lliteratura Dictadura

 • 1.   El desenvolupament de la nostra literatura des de la Renaixença va tornar al punt de partida  quan, en 1938, el general Franco va ser declarat com a dictador i va abolir tots els moviments  literaris valencians que significaven progres i evolució i no va deixar que hi es publicara res en  qualsevol altra llengua que no fóra el castellà.  Tanmateix, dins del quaranta anys de dictadura, es distinguixen tres etapes de diferent duresa  repressiva:  • (1939  –  1946)    la  repressió  és  molt  dura.  Tota  activitat  cultural  censurada,  de  manera  que  es  dóna  o  bé  l'exili  exterior  (França  i  Hispanoamèrica  sobretot)  o  bé  l'interior, és a dir, la clandestinitat.  Dins dels exiliats exteriorment hi destaquen:  − Carles  Riba  (exiliat  a  França)    Autor  contemporani,  poeta  ,  crític  brillant  I  traductor dels clàssics. 1939 s’exilia a França i torna 1943. Va exercir un mestratge  entre els altres escriptors de forma cladestina  OBRES: “Elegies de Bierville”.  − Pere Quart, (Joan Oliver) (exiliat a França i a Xile)   Explora la condició humana  de del realisme, el dramatisme i la sàtira mordaç.  OBRES:  “Bestiari”,  “Vacances  pagades”,  “Circumstàncies”,  i  dins  del  teatre  “Allò que tal vegada s'endevingué” i “Ball robat”.  − Pere  Calders  (exiliat  a  Mèxic)    Utilitza  la  imaginació,  la  fantasia,  la  ironia  i  un  punt  de  vista  narratiu  subjectiu  però  amb  un  llenguatge  distanciat  i  neutre.  Els  seus  personatges  es  troben  sempre  en  situacions  insòlites  a  les  quals  s’adapten  fàcilment  OBRES: “Cròniques de la veritat oculta”.    A l'exili interior ‐LA CLANDESTINITAT    Els escriptors que eren al país des del silenci i l’aïllament del públic i relació amb altres  col.legues  d’altres  generacions  s’anaren  refent  llanços  que  testimoniaven  la  seva  presència.  Organitzaven  sesions  clandestines  de  l’Institut  d’Estudis  Catalans    en  cases  particular  i  tertúlies.  A  Barcelona  les  cases  de  C.  Riba  o  Josep  M.  de  Segarra  eren  llocs  habituals  de  reunions  ,  i  a  València  ho  era  la  casa  de  Miquel  Adlert.  Aquestes  iniciatives  permeteren   enllaçars autors de diferents generacions i de distintes parts del domini lingüístic (València, Les  Illis i Catalunya) i fins i tots autors que s’havien exiliat 
 • 2. J.V. Foix   Sintetitza elements noucentistes i  tècniques avantguardistes. Utilitza  molt el contrast entre racionalitat i irracionalitat, modernitat I classicisme.  OBRES: “Sol, i de dol”.  − Xavier  Casp   Paper  decisiu  en  la  defensa  de  l'ús  de  la  llengua.  La  seua  obra  es  caracteritza pel joc conceptual i la musicalitat.  Llorenç  Villalonga   Novel∙lista  psicològic.  Traca  la  complexa  xarxa  de  relacions  humanes al final de l'època.  OBRES: “Mort de dama”, “Bearn” i “La sala de les nines”.  − Gabriel  Ferrater   Els  temes  principals  de  les  seues  obres  són  les  relacions  humanes i el pas del temps.  OBRES:  “Da  nuces  pueris”,  “Menja't  una  cama”,  “Teoria  dels  cossos”  i    “Les  dones i els dies”.  − Maria  Beneyto   Utilitza  un  realisme  humanitzat,  ple  d'un  sentiment  d'angoixa  i  d'inquietud.  És  una  de  les  més  destacades  figures  de  la  literatura  valenciana  de  postguerra.  − Enric Valor  Gramàtic, compilador de rondalles i novel∙lista. Fa reflexionar sobre  els esdeveniments contemporanis  ocorreguts a l’'Espanya del segle XX.  OBRES: “L'ambició d'Aleix”, “Cicle de Cassana”, “Sense la terra promesa”,  “Temps de batuda” i  “Enllà de l'horitzó”  − Josep  Pla   Un  dels  qui  més  i  millor  ha  escrit  en  català  al  segle  XX.  La  seua  producció son els escrits  memorialístics i els dietaris. Vol aproximar el llenguatge  literari a la parla habitual.  ELS TEMPS ESTAN CANVIANT  Els últims anys del franquisme coincidiren amb una certa  prosperitat econòmica i  amb nous aires que envaïen el mon Occidental ( revolees juvenils europees i nord‐ americanes) aquestos cambies també es reflectaren en l’Espanya del 60 i primers  del 70. Apareixen autors que no havien viscut  directamente la guerra s’encaren   amb  la  literatura  i  l’art  amb  força  i  fomes.  És  aquesta  un  època  de  normalització  cultural creixent, amb la publicación de noves revistes i la creació de nous premis  literaris interromputs.  El  fenomen    de  la  Nova  Cançó  –cantants  que  movilitzen  masses,  fou  potser  la  senyera d’aquest momento a més de l’obra primera d’autors com : Baltasar Porcel,  Joan Francesc Mira entre altres  EL TEATRE I ELS ESPECTACLES TEATRALS 
 • 3. Entre els 60 i 70 naixen nous dramaturgs que intenten acostar‐se a les innovacions  escèniques europees. Naix el teatre independent‐ els Joglars, La cassola, Comediants,  Pluja Teatre, Grup 49, Dagoll Dagom apartats del circuits comercials en castellà. Tots  fan  crítica  social  i  política,  busquen  un  públic  amb  nivell  cultural  capaç  de  seguir  obres de comprensió difícil.  Les característiques són  ‐El distanciament no cal emocionar el públic, pertant els actors  no han de trasmetre  emocions i els espectadors no s’han d’identificar amb els personatges .   Ajuden a donar aquesta sensació:    ‐Introducció del narrador en escena     ‐els canvis visibles al públic (escenogràfics i d’entrada i d’eixida dels actors),    ‐les cançons – que trenquen o expliquen l’acció‐     ‐la sàtira (normalment política) o lús de la ironia  Una de les obres més representativa de la tècnica “ el Retaule del flautista” de Jordi  Teixedor  LA NOVA CANÇÓ  El  fenomen  de  la  Nova  Cançó  va  nàixer  al  final  dels  anys  50  al  voltant  d'uns  joves  intel∙lectuals  com  Baltasar  Porcel,  Joan  Francesc  Mira,  Josep  Maria  Benet  i  Jornet,  Tenerci  MOix  i  Narcís  Comadira,  entre  altres,  els  quals  van  trobar  la  manera  d'eixamplar  l'us  de  la  nostra  llengua  en  l'àmbit  de  la  cançó  popular  que  tenia  molta  incidència sobre els joves.   Hi destaquen els següents cantautors:  − Raimon   La  seua  veu  i  els  seus  versos  van  ser  el  vehicle  de  protesta  contra  la  dictadura i el fenomen cultural i poètic s'alià amb la lluita antifranquista.  Ovidi  Montllor   Va  ser  actor  i  recitador  i  va  ser  un  dels  divulgadors  dels  nostres  poetes, com per exemple, de la poesia de VIcent Andrés Estellés i Salvat‐Passeit.    VELA, LAURA  REVISAT  A.MULET