Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Bases Per al nou paradigma formatiu de l’Era Internet (v. 4.1)

Ad

Bases
del nou paradigma formatiu
de l’Era Internet (v. 17.1)
Com ensenyar? Com aprendre? Com avaluar?
16 propostes per a m...

Ad

AJUSTEM L’EDUCACIÓ A L’ERA INTERNET
A l'actual Era Internet les persones vivim entre dos mons: el tradicional món físic i
...

Ad

16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU
de l’Era Internet
CURRÍCULUM
PLURILÍNGÜE +INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES
objectius actualitzats...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Eche un vistazo a continuación

1 de 32 Anuncio
1 de 32 Anuncio

Bases Per al nou paradigma formatiu de l’Era Internet (v. 4.1)

Descargar para leer sin conexión

Com ensenyar? Com aprendre?
14 propostes per a millorar els aprenentatges
(a partir del llegat dels grans mestres de l’Educació)

Com ensenyar? Com aprendre?
14 propostes per a millorar els aprenentatges
(a partir del llegat dels grans mestres de l’Educació)

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Más de PERE MARQUES (20)

Anuncio

Bases Per al nou paradigma formatiu de l’Era Internet (v. 4.1)

 1. 1. Bases del nou paradigma formatiu de l’Era Internet (v. 17.1) Com ensenyar? Com aprendre? Com avaluar? 16 propostes per a millorar l’ensenyament i els aprenentatges (a partir del llegat dels grans mestres de l’Educació) Dr. Pere Marquès (2014/17) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM Imatges: Ana Masllorens, Pepe Giráldez; Ole Glad FES-TE UN TEST Quins d’aquests 16 eixos per a la millora ja apliques més o menys? EL NOSTRE OBJECTIU: proporcionar orientacions per a “posar ”l’Escola al dia”
 2. 2. AJUSTEM L’EDUCACIÓ A L’ERA INTERNET A l'actual Era Internet les persones vivim entre dos mons: el tradicional món físic i el nou món virtual que suposa Internet (ciberespai). I aquest últim, si disposem de competència digital, ens converteix en i-Persons empoderades amb fantàstiques facultats que multipliquen la potencialitat del nostre cervell: podem accedir a qualsevol informació que ens interessi, comunicar fàcilment amb qualsevol persona o grup i disposar de potents eines per processar dades. Pere Marquès (2014) Els enormes canvis que comporta aquesta nova cultura exigeixen una nova concreció dels sabers necessaris per als ciutadans, un nou paradigma educatiu, i també una nova concreció de la manera de formar els estudiants, un nou paradigma formatiu (del qual ens ocupem aquí), doncs ara tenim altres objectius educatius, nous recursos didàctics i uns estudiants (ja una mica i-Persons) que van adquirint competència digital i es fan més autònoms en els seus aprenentatges (el professor ja no és l'única font d'informació rellevant).
 3. 3. 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU de l’Era Internet CURRÍCULUM PLURILÍNGÜE +INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES objectius actualitzats enfocament competencial interdisciplinar estructuració: c.comú +c.opcional assignatures+projectes<>c.per projectes c. i avaluació bimodal competències (amb apunts) +glossari bàsic ALUMNAT IMPLICAT CENTRE DE LA ACCIÓ FORMATIVA aprenentatge servei a l‘aula tutors, secretaris, col.laborar en les normes avaluació formativa compartida continua, aprendre de l’error autonomia responsable i autoaprenentatge lifelong learning FAMÍLIA I COMUNITAT COMUNITATS D’APRENENTATGE espais i agents educatius col.laboren, donen exemple… ACTIVITATS INDIVIDUALE I COOPERATIVES moltes, significatives, lúdiques exposicions, exercicis i projectes cada dia: instrumentals LEGIR, documentar-se, escriure/exposar, crear organitzar i usar 2 memories interna i externa + PLE INSTRUMENTS + INFRAESTRUCTURES múltiples entorns i recursos aprenentatge ubic,connecta informal/formal grups, horaris, espais flexibles ús intensiu de TIC PROFESSORS=EQUIP COMPETENTE INVESTIGADOR, COMPROMÉS tutoria compartida + pla d’orientació personal detectar dificultats, autoconfiança, projecte vital mediador/assessor: planifica, PERSONALITZA,avalúa tractament de la diversitat, INCLUSIVITAT crea bon clima, orienta i motiva S’aprèn fent i reflexionant amb curiositat i constància Imprescindible: una direcció compromesa que lideri la millora permanent del centre A partir del document: PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA PereMarquès(2017)
 4. 4. CURRÍCULUM PLURILINGÜE + INTELLIGÈNCIES MÚLTIPLES 1. Objectius actualitzats amb enfocament competencial i interdisciplinar 2. Estructuració: c. comú + c. opcional estructuració: per assignatures amb projectes <--> per projectes 3. Currículum i avaluació bimodal competències (amb apunts) i glossari bàsic 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET CURRÍCULUM Curriculum centrat en competències, gestió del coneixement (“in mente” + extern) i desenvolupament personal, sense oblidar l’adquisició d’una bona base de coneixements teòrics (conceptes, dades de referència)
 5. 5. 1.- ACTUALITZAR ELS OBJECTIUS AMB ENFOCAMENT COMPETENCIAL INTERDISCIPLINAR PereMarquès(2015) CURRÍCULUM L'aprenentatge dels continguts curriculars (coneixement del món, competències) s'utilitzarà a més per a promoure el desenvolupament integral dels estudiants: físic (salut, ecologia, benestar), cognitiu, comunicatiu, emocional i social, espiritual i estètic, valors / actituds / acció. Finalitat de l'educació: aconseguir per a cada estudiant el major desenvolupament integral possible, i proporcionar competències, sabers i valors que els permetin elaborar i desenvolupar un projecte de vida satisfactori, com a ciutadans bons i útils per a una societat més justa i de major benestar. A partir del currículum oficial, cada centre elaborarà el seu curriculum (què enseñar?, per què?), considerant els requeriments de l’actual Era Internet i contextualitzant-ho ambn la vida i l’entorn dels seus alumnes. Considerarà les intel.ligències múltiples en els aprenentatges competencials i prioritzarà el que es considera imprescindible que aprenguin tots els estudiants (aprenentatges clau/bàsics) del què es considera desitjable o opcional. Plurilingüisme. Alguns continguts es poden treballar en anglès o en altres llengües (CLIL/AICLE, Content and Language Integrated Learning) VEURE AQUÍ 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 6. 6. No cal que tots els alumnes estudiïn alhora el mateix, de la mateixa manera i amb la mateixa profunditat PereMarquès(2015).Imágenes:PepeGiráldez I en tots dos casos es pot estructurar per cicles o per cursos. En qualsevol cas, sempre s'oferirà una visió integrada (transdisciplinar) de la realitat, que representi els sistemes complexos, dinàmics, interrelacionats, amb múltiples causes i efectes ... Per altra part, el currículum comú es poy organitzar: - O bé per assignatures o per àrees estructurades en temes (tot i que hi haurà projectes, alguns interdisciplinaris). - O bé per centres d’interès o per projectes que integren els continguts d’algunes assignatures (moltes desapareixen, altres es mantenen en part). S’afegiran tallers sobre competències instrumentals (lectura, expressió oral, escriptura, ortografia, càlcul, elaborar apunts, tècniques d’estudi, presentació pública de treballs, plàstica…) i de desenvolupament personal i social (autoconeixement i gestió d’emocions, valors i espiritualitat, educació física…). 2.- ESTRUCTURACIÓ DEL CURRÍCULUM: COMÚ + OPCIONAL - A més a més dels continguts curriculars bàsics, obligatoris per a tots (curriculum comú)… - Hi haurà una lista de projectes interdisciplinars (que integraran coneixements i competències) de les assignatures entre els que podran elegir segons els seus interessos els alumnes (que tambén podran proposar altres projectes) 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET CURRÍCULUM
 7. 7. 3.- APLICAR UN CURRÍCULUM I AVALUACIÓ BIMODAL Els alumnes han de memoritzar vocabulari (com sempre ), però quasi totes les activitats pràctiques les fan amb el suport dels seus apunts (i a vegades Itambé nternet). Pere Marquès (2015) 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET CURRÍCULUM ACTIVITATS PRÀCTIQUES COMPETENCIALS SABER FER consultant apunts, llibres, Internet (ús de memòries externes) Cada alumne elabora els seus APUNTS-GUIA VOCABULARI BÀSIC conceptes, persones, fets, dades MEMORITZAR Cada alumne elabora: GLOSSARI amb esquemes + RESUM de les lliçons comprendre, usar, explicar (memorització reconstructiva) exercicis de memòria, relacionar, llegir, expressar-se.. buscar informació, investigar, aplicar, valorar, crear, projectes, problemes, rols Exàmens pràctics: poden usar apunts Exàmens teòrics: 70% de les preguntes seran sobre el glossariProjectes grupals: presentació pública càlcul dictats conversar … s’assoleix EXPERIÈNCIA
 8. 8. SABER FER CONCEPTES DADES memoritzar memoritzar crear apunts saber on trobar AHIR AVUI SABER FER amb les meves memòries interna i externa amb la meva memòria interna SABER FER: AHIR I AVUI Pere Marquès (2014) MEMÒRIA EXTERNA
 9. 9. INSTRUMENTS + INFRAESTRUCTURES 4. Múltiples entorns i recursos didàctics aprenentatge ubic, connectar aprenentatge informal/formal 5. Agrupaments, horaris i espais flexibles 6. Ús intensiu de les TIC INSTRUMENTS Abans de pensar en la tecnologia i els recursos didàctics, el centre ha de plantejar els objectius educatius que pretén i el model metodològic que aplicarà en la formació 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 10. 10. 4.- APRENENTATGE UBIC: MÚLTIPLES ENTORNS I RECURSOS DIDÀCTICS PereMarquès(2015).ImágenesAnaMasllorens Formació expandida, ubicua (superem els límits de l’aula): combinar experiències físiques i virtuals i connectar les experiències d’aprenentatge formal i informal. Cada alumne va construint el seu Entorn Personal d’Aprenentatge - Exposicions del professorat i dels alumnes - Llibres/llibretes, jocs i material d’experimentació (robòtica) i material digital (multimèdia, realitat augmentada…) - Escola: classes(mobiliari lleuger,mòbil), aules d’informàtica i seminaris modulables polivalents, biblioteca escolar (= centre de recursos per l’aprenentatge), laboratoris, plataforma educativa, mostrar a les parets i en web els treballs d’alumnes… - Obertura a l’entorn: casa/família; entorn físic/ciutat; ciberespai (webs, apps, MOOCs…); mass media. 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNETINSTRUMENTS
 11. 11. 5.- AGRUPAMENTS, ESPAIS I HORARIS FLEXIBLES PereMarquès(2015).Imagen:PepeGiráldez Aprofitar la diversitat per a enriquir les activitats educatives a l’aula (metodologies inclusives, sumar capacitats) Agrupaments, espais i horaris flexibles segons projectes, assignatures ... I quan convingui: desdoblar classes, dos professors / aula, professor de suport en algunes activitats, visites (museus, excursions) ... Pel que fa al Flipped classroom considerem que el seu ús idoni serà després de la ESO. Tot això podrà exigir ajustos arquitectònics (remodelar aules i altres espais de treball, envans mòbils ...) i en el mobiliari (elements mòbils ...) Els agrupaments buscaran l'atenció a la diversitat amb màxima inclusivitat (segons recursos disponibles) excepte en les activitats on convingui tenir grups homogenis. 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNETINSTRUMENTS
 12. 12. Ús intensiu de les TIC… quan aporten “valor afegit”: pissarra digital, plataforma educativa (campus virtual, Moodle…) i plataforma de gestió, dispositiu digital pels alumnes (tauleta, netbook…), continguts digitals, elements de robòtica i impressió 3D... Pere Marquès (2015) 6.- ÚS INTENSIU DE LES TIC Cada alumne una tauleta o netbook, però també: llibres, llibretes, porfafol.li…… - Les TIC ofereixen suport didàctic: noves activitats i metodologies, personalització, tractament de la diversitat, inclusió digital per a alumnes amb NEE - I instrument indispensable perquè els alumnes desenvolupin la seva competència digital: ús segur, crític, eficaç, eficient i ponderat de les TIC Es requereix: coordinador TIC, normativa d'ús, pla de manteniment, bon ample de banda ... 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNETINSTRUMENTS
 13. 13. INTERNET Pere Marquès (2013) comunicació www informació xarxes els meus apunts a Internet EVA recursosTIC INSTRUMENTS AVUI SEMPRE ACCESIBLES MEMÒRIA EXTERNA els meus apunts en paper els meus apunts en pendrive + MEMÒRIA INTERNA I magatzem d’habilitats i centre de pressa de decisions el meu CERVELL i eines que utilitzo el meu EPA Estem evolucionat a ”i-persons” sempre connectats a Internet.El nostre coneixement abasta la nostra memòria interna i la nostra memòria externa
 14. 14. ACTIVITATS INDIVIDUALS I COOPERATIVES 7. Realitzar moltes activitats significatives i lúdiques exposicions, exercicis, projectes 8. Cada dia instrumentals: llegir, documentar-se, escriure/exposar, crear 9. Cada alumne organitza i usa 2 memòries: la interna i la externa + PLE Les activitats d'aprenentatge per a una construcció personal reflexiva del coneixement (aprenentatge profund) exigeixen més temps. I les metodologies participatives també ACTIVITATS COL.LABORATIVES I INDIVIDUALS 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 15. 15. PereMarquès(2015).ImágenesAnaMasllorens 7.- REALITZAR MOLTES ACTIVITATS SIGNIFICATIVES I LÚDIQUES Incentivar la curiositat i aprendre fent (metodologies actives), a partir dels interessos i coneixements previs de l’alumne, prendre decisions, aprendre dels errors, amb constància… Millor col.laboració que competició L’aprenentatge no està en els continguts, està en les activitats que es fan amb ells 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET ACTIVITATS COL.LABORATIVES I INDIVIDUALS Realitzar moltes activitats (individuals, cooperatives/colab.loratives), dialògiques) significatives (aprenentatge vital i contextualitzat) pels estudiantes d’acord amb els seus coneixements, que suposin enfrontar-se a situacions/problemes/reptes de la vida quotidiana i exigeixin: observar, conceptualitzar, relacionar, raonament crític, fer-se preguntes, investigar (mètode científic), buscar i aplicar coneixements (transferir coneixement) , organitzar, imaginar i crear, liderar i emprendre, explicar.. (dialogar amb la realitat, aprenentatge estimulant). I reflexionar sobre elles relacionant el què és nou amb sabers anteriors i amb la interpretació del món (aprenentatge profund). Les activitats (amb elements lúdics quan sigui possible) seran variades i algunes interdisciplinaries: exercicis, jocs, simulacions, resoldre problemes, elaborar productes (revista escolar…), desenvolupar projectes (PBL) en el centre i el seu entorn, activitats de empreneduria i aprenentatge servei, assumir rols (periodistes, crítics d’art…), construir nous coneixements…
 16. 16. Cada dia: llegir, buscar / seleccionar informació, pensament crític, crear i expressar-se. Fer activitats que exigeixin: llegir, escoltar, comprendre, buscar i seleccionar informació amb criteri (Internet, llibres), prendre apunts, redactar i esquematitzar, interpretar taules i gràfics, manejar nombres i magnituds, fer-se preguntes i buscar respostes, exposar i argumentar, dialogar i debatre, crear. I si és possible també en anglès. Es prestarà doncs especial atenció al pensament crític, creativitat i competències comunicacionals i per tractar la informació (que requereixen disposar de vocabulari). PereMarquès(2014).Imágenes:PepeGiráldez,OleGlad 8.- CADA DIA: LLEGIR, BUSCAR INFORMACIÓ, PENSAR CRÍTICAMENT, CREAR I EXPRESAR-SE Els alumnes (per a pensar, parlar, buscar informació…) necessiten disposar d’un bon vocabulari, que l’obtenen quan llegeixen, escolten, l’apliquen, memoritzen… 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET ACTIVITATS COL.LABORATIVES I INDIVIDUALS
 17. 17. Cada alumne organitza i usa 2 memòries: la interna i la externa + PLE. La memòria externa consisteix en glossaris, resums temàtics i apunts (primer en paper i després digitals -e.portafol.li, blog,wiki-), que podran usar (igual que la seva memòria interna ) en totes les seves activitats (a l’estudiar i tota la vida). PereMarquès(2015).ImágenesAnaMasllorens 9.- CADA ALUMNE ORGANITZA I USA 2 MEMÒRIES: LA INTERNA I LA EXTERNA + PLE Forma part de seu procés de construcció i gestió del coneixement. Suposa: seleccionar la informació rellevant, estructurar i organitzar el què ha après, relacionar conceptes, elaborar esquemes que representin la seva interpretació del món i l’ajudin a plantejar alternatives davant els problemes i prendre decisions (aprenentatge profund). Segons el plantejament connectivista, no importa que s'oblidin algunes dades i conceptes, l'important és saber trobar en cada circumstància la informació que es requereix. ACTIVDADES Quan convingui, el professor ajudarà l'alumne a seleccionar, estructurar i relacionar la informació, i a convertir el coneixement vulgar del que inicialment disposi en científic. A més a més cada alumne anirà construint el seu PLE (Personal Learning Environment, EPA Entorn Personal d’Aprenentatge), un espai digital (sempre accessible des del seu ordinador o altre dispositiu digital) o reunirà la seva memòria externa, els enllaços a les seves principals fonts d’informació a Internet, els seus contactes, els seus principals instruments digitals (navegadors, editors de textos…) 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET ACTIVITATS COL.LABORATIVES I INDIVIDUALS
 18. 18. ALUMNAT IMPLICAT I EL CENTRE DE L’ACCIÓ FORMATIVA 10. Aprenentatge servei a l’aula/escola tutors, secretaris, col.laborar en les normes 11. Avaluació formativa compartida aprendre de l’error 12. Autonomia responsable i autoaprenentatge lifelong learning ALUMNAT IMPLICAT La implicació dels alumnes en la realització de les tasques educatives és el punt de partida dels aprenentatges 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 19. 19. PepeGiráldezyPereMarquès(2014) SABER PODER VOLER APRENDRE: és un acte personal evolutiu, cada alumne construeix EL SEU coneixement a partir de les seves experiències, però es facilita al interactuar amb altres. tenir clars els objectius, capacitat, informació tenir tècniques experiència motivació, tenir motius per a fer l’esforç d’aprendre PRINCIPIS D’APRENENTATGE PER A APRENDRE ÉS IMPRESCINDIBLE:
 20. 20. 10.- APRENENTATGE SERVEI A L’AULA/ESCOLA I EN ALTRES ENTORNS D’APRENENTATGE ereMarquès(2015).Imágenes:AnaMasllorens,OleGlad Quan ajuden als altres es fomenta: responsabilitat, empatia, compromís i solidaritat. Els alumnes descobreixen i comproven els seus talents. I aprenen més. 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET ALUMNAT IMPLICAT Aprenentatge entre iguals, aprenentatge cooperatiu orientat pel professor. L'aula es converteix en una comunitat d'aprenentatge on el qual sap ensenya a qui no sap mentre ell aprèn més. - Alumnes company-tutor: ajuden a companys amb dificultats, donen modelatge a classe (o mitjançant correu electrònic, wiki, xarxa social), apadrinen a alumnes més petits... - Alumnes "savis de la classe" (en una matèria): quan algú té dubtes, va preguntar. També poden gestionar un fòrum on-line de consultes. - Els alumnes corregeixen els treballs a partir de les pautes i rúbriques que dóna el professor. També correcció col·lectiva d'exercicis a la pissarra digital. - Els alumnes presenten temes (exposició magistral, aula Jigsaw / trencaclosques ...) - Els alumnes creen material didàctic per als més petits I col.laboren en les activitats del centre: són assessors TIC, secretaris, col.laboren en elaborar les normes, jutges de conflictes (a les assemblees de classe)…
 21. 21. 1. Se hacen los ejercicios Avaluació formativa (per a aprendre i millorar els aprenentatges i la docèencia) compartida i contínua (sense que suposi un examen permanent). Totes les activitats proporcionen feed- back: els treballs col.laboratius (projectes…) s’avaluen entre tots a la pissarra digital, i els altres mitjançant auto-avaluació i co-avaluació (disposant d’exercicis autocorrectius, rúbriques, registres de fites competencials, pautes, supervisió i assessorament del professor). Els errors serveixen per a aprendre. L’avaluació suposa una oportunitat per a millorar. S’avalue processos i resultats. Quan alguna cosa surt malament, després de la correcció l’estudiant sempre té l’oportunitat de refer el seu treball o intentar-ho de nou amb un exercici similar. A més a més els alumnes poden dur un portafol.li on seleccionen els exercicis, treballs, reflexions… realitzades que cadascú creu més importants. El professor realitza exàmens periòdics (hetero-avaluació) per tal d’obtenir una visió de conjunt, ajustar les seves estratègies docents… L’objectiu és aprendre el màxim i ajudar als companys; l’objectiu NO és ser el millor. PereMarquès(2015).Imágenes:AnaMasllorens,OleGlad 11.- AVALUACIÓ FORMATIVA COMPARTIDA PER A APRENDRE 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET ALUMNAT IMPLICAT
 22. 22. PereMarquès(2015).Imágenes:PepeGiráldez,AnaMasllorens 12.- AUTONOMIA RESPONSABLE I AUTOAPRENENTATGE Progressivament amb l'edat i en adquirir experiència, els alumnes reben més autonomia per a la realització d'algunes de les tasques i per a l'ús dels dispositius digitals S’incentiva que vagin perfilant el seu projecte vital. I se’ls orienta cap a l’autorregulació dels seus processos motivacionals i de perseverança, cognitius, metacognitius i conductuals 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET ALUMNAT IMPLICAT Autonomia responsable i autoaprenentatge. Els alumnes tenen amplia iniciativa en l’elecció i realització d’algunes activitats: elecció de tema i recursos, elaboració del pla de treball... S’incentiva la curiositat i que desenvolupin competència en aprenentatge autònom i ubic (aprendre a aprendre orientat al lifelong learning), i el seu sentit de la responsabilitat, explicitant els objectius que es pretenen, facilitant tècniques de treball i estudi, orientació i recursos (guies, autocorregibles, rúbriques d’avaluació, instruments d’autoconeixement, rutines de pensament, metacognició/ser conscient del seu procés d’aprenentatge…).
 23. 23. PROFESSORAT: UN EQUIP PROFESSORAT COMPETENT, INVESTIGADO I COMPROMÉS 13. Tutoria compartida i pla d’orientació personal detectar dificultats, autoconfiança, projecte vital 14. Mediador/assesor: planifica, personalitza, avalúa tractament de la diversitat, inclusivitat 15. Crea un bon clima d’aula, orienta i motiva ROLS DE L’ EQUIP DOCENT Després dels factors familiars, la capacitat del professor és el factor més influent en l'èxit dels estudiants 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 24. 24. - Pla d’orientació personal (salut, benestar emocional, conducta i valors) i acadèmica en col.laboració amb la família (ajuda, suggereix, participa). Ajudar a l’alumne a definir un projecte personal. - Prioritzar conèixer a cada alumne: sabers (avaluació inicial), estil d'aprendre, aptituds / talents (tots som bons en alguna cosa), interessos ... Motivar i confiar en el seu potencial per aprendre i millorar. - Buscar el màxim desenvolupament de cada alumne potenciant els seus talents i reforçant els seus punts febles (no igualar-los en un mediocre punt mitjà) 13.- TUTORIA: COMPARTIDA I PLA D’ORIENTACIÓ PERSONAL PereMarquès(2015).Ilustraciónes:PepeGiráldez,AnaMasllorens Hi haurà un PAT. Cada alumne té un tutor, però l’acció tutorial es comparteix entre tots. Convé comptar amb el suport d’un orientador o assessor psicopedagògic Estimular el seu autoconeixement (estratègies metacognitives), autoestima (pel què són) i confiança: “si vull (i em comprometo amb l’objectiu), puc aprendre, fer les tasques ben fetes i adaptar-me als nous reptes” (amb perseveranca, control de l’atenció, autorregulació i buscant ajuda si és necessari). - Detecció precoç de dificultats d'aprenentatge, que es tractaran amb reforços, suport psicopedagògic. La intel·ligència no és fixa ni única (intel·ligències múltiples), amb esforç es desenvolupa). Evitar repeticions de curs. 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET ROLS DE L’ EQUIP DOCENT
 25. 25. 14.- MEDIADOR / ASESSOR: PLANIFICA, PERSONALITZA, AVALUA, INVESTIGA, ES FORMA ROLES DOCENTES “No ens preocupem pel què direm a classe, sinó pel què els farem fer per a que aprenguin” (Philippe Meirieu) ROLES DEL EQUIPO DOCENT PereMarquès(2015).Imagen:PepeGiráldez - Dona orientació personalitzada a cada alumne. - Es coordina i col.labora amb el seu equip docent en el projecte curricular de centre (treballa en equip, a vegades fa co-docència a la mateixa aula). Col.labora en la gestió del centre: tràmits administratius (qualificacions, assistències, controls), càrrecs de gestió… - Investiga, reflexiona sobre la seva pràctica, innova per a milloraar aprenentatges (activitats, recursos, metodologia) i es forma continuament (cursos, jornades, xarxa social de professors, aprendre de –i amb- els alumnes i col.legues en el centre i en altres centres) 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET ROLS DE L’ EQUIP DOCENT - Fixa objectius, planifica el currículum, estructura el coneixement i selecciona/crea activitats i recursos (considerant: interdisciplinarietat, desenvolupament competencial…) - Educació inclusiva i diversificació curricular. Personalitza l’aprenentatge segons l’alumnat (els seus sabers previs, ritmes, estils cognitius, interessos, NEE) i considera les intel.ligències múltiples. - Gestiona el currículum amb sequències didàctiques: exposicions i síntesis, recursos, activitats, grups, seguiment i orientació, avaluació… per a que cada alumne, de forma activa, construeixi el seu coneixement
 26. 26. 15.- CREA BON CLIMA D’AULA, ORIENTA I MOTIVA Cal que l’alumne sigui el centre del’acció formativa. Són competèncias imprescindibles per a tot professor PereMarquès(2015).Ilustración:AnaMasllorensyPepeGiráldez - Orientar els alumnes en les activitats que realitzin, i atendre les seves consultes. - Motivar, despertar curiositat i interès per a que els alumnes vulguin/desitgin aprendre i facin les activitats d’aprenentatge; implicar, incentivar (premiar, reconèixer l’esforç), donar oportunitats, tenir expectatives altes/confiar en l’alumnat. - Si els alumnes no fan les activitats d’aprenentatge… no aprendran. 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET ROLS DE L’ EQUIP DOCENT - Organitzar contextos i situacions d’aprenentatge creant i mantenint un clima de confiança i ordre on s’estableixin relacions interpersonals basades en l’afecte (els alumnes es senten volguts) i respecte mutu entre els alumnes. -Els alumnes poden participar democràticament en l'elaboració de les normes i la gestió de conflictes. -Si els alumnes no respecten unes normes de convivència i treball ... la classe serà un caos.
 27. 27. FACTORS DETERMINANTS EN LA MOTIVACIÓ PereMarquès(2015). Com van a estar motivats en activitats que creuen que no podran fer? -L’activitat (l’alumne ha de tenir clar quina és la activitat va a fer) - Percepció del seu valor (per què fer-la? ¿És útil per als meus objectius?) Un alumne sense objectius (escolars, socials ...) no pot tenir motivació. Ajudem-los a decidir uns objectius. L'adquisició de competències (pràctiques i útils) solen agradar; els coneixements conceptuals costen més. La percepció que té de si mateix - De la seva competència per a fer-la (puc?) Dependrà de les realitzacions anteriors, l'observació dels altres, la seva autoimatge, persuasió i les seves reaccions emotives... Siguem persuasius, donem suport adequat - I ELS FACTORS PERSONALS: cognitius (maduresa intel·lectual ...), salut, personalitat, estils cognitius i d'aprenentatge, coneixements i experiències prèvies, habilitats comunicatives i tecnològiques, creativitat ... La percepció de l'entorn. Importància del medi ambient favorable - Percepció del grau de control que tindrà durant el seu desenvolupament (podré arribar al final?) De vegades els alumnes atribueixen el fracàs a causes que no han pogut controlar: manca d'aptituds, poc esforç, cansament, complexitat de la tasca, sort, incompetència dels professors, els companys ... Donem suport - I ELS FACTORS DE L'ENTORN: família (expectatives, exigència ...), socials (amics ...), l'escola (recursos, cultura de centre, curs - estructura, avaluació, temps necessari, cost-, relació amb professors i companys)
 28. 28. LA FAMÍLIA I LA COMUNITAT COMUNITATS D’APRENENTATGE 16. Espais i agents educatius col.laboren, donen exemple… FAMÍLIA + COMUNITAT Els alumnes construeixen la seva imatge influenciats per la consideració, expectatives i estereotips que reben dels altres 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 29. 29. - La família és el principal agent educatiu de la societat i el referent més sòlid pels estudiants. Por això és essencial la seva col.laboració amb els centres (sobretot a l’etapa de l’ensenyament obligatori ) i convé establir bona comunicació i aconseguir la seva implicació en el projecte educatiu: - Individual: en tutories, seguiment de les tasques dels seus fills - Associativa: AMPA, anar a xerrades i festes del centre, col·laboració en algun projecte o activitat de classe, Escola de Pares - Institucional: Consell Escolar, pares delegats de curs 16.- ESPAIS I AGENTS EDUCATIUS QUE COL.LABOREN, DONEN EXEMPLE... EL’exemple és tot en Educació Més que un centre que ensenyi, un centro on tots aprenguin i que sigui agent de canvi social PereMarquès(2015).Imagen:PepeGiráldez 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET FAMÍLIA + COMUNITAT - A més a més de l’acció formativa dels professors, tot el centre constitueix una comunitat d’aprenentatge, té una cultura, dona exemple i fa una acció formativa (normes de convivència, activitats lúdiques i educatives, interrelacions). I ha de disposar d’una adequada autonomia i tenir un equip directiu compromès i amb un lideratge eficaç i integrador que impulsi formació i desenvolupament professional del professorat i la innovació orientada a la millora. - Podríem aquí afegir la importància de l‘Administració Educativa: normatives, suport, avaluació i reconeixement a la bona tasca docent ... - I finalment cal considerar el context físic (el centre ha de formar part del barri, de la ciutat ... i relacionar-se amb les seves institucions) i el ciberespai i món mediàtic en els quals ens movem, com una comunitat d'aprenentatge que exerceix una enorme influència en la construcció del coneixement que realitza cada estudiant, i que pot ser l'escenari de molts projectes formatius col·laboratius.
 30. 30. Aquesta concreció del nou paradigma formatiu de l'Era Internet inclou els principis d'ensenyament encara vigents que s'han anat destil.lant al llarg dels temps, especialment les aportacions del "realisme pedagògic", Pestalozzi, Herbart, la "escola nova" i les més recents de les Ciències de l'Educació. Està pensada com un marc genèric adaptable a qualsevol nivell i centre educatiu (amb els ajustos que convingui fer en cada context). Serà imprescindible una direcció compromesa que lideri la millora permanent del centre, i convindrà elaborar un pla d’innovació i comptar amb un professor coordinador d’innovació que a més a més ofereixi suport als altres professors. Pere Marquès (2016) I PER ACABAR... Actualment les investigacions, projectes i altres activitats DIM-EDU compten amb el suport de VOLS PARTICIPAR EN EL PROJECTE “CENTRES INNOVADORS”? Aquí tens tota la informació sobre el què estem fent i sobre com entrar en el PROJECTE
 31. 31. ALTRES DOCUMENTS D’INTERÈS - La competència didàctica i digital docent - Què fan els centres docents innovadors? - Com innovar en els centres? - Orientacions per a posar l’escola al dia - Principios de enseñanza (ilustrados) - Principios de aprendizaje (ilustrados) - Principios de enseñanza y aprendizaje, el legado de la escuela nueva - Educadores, síntesis de la evolución de la Educación con citas de educadores clave - Perfilant el nou paradigma Educatiu: què cal aprendre avui? (14 dimensions) - BOOT, T.; AINSCOW, M (2002) Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva - Técnicas didácticas con TIC - Com millorar els aprenentatges i reduïr el fracàs escolar - La guía del curriculum bimodal (ilustrada) - Per què convé aplicar el CB? Des del GRUP DIM s'han experimentat durant 3 anys en gairebé un centenar de centres algunes d'aquestes propostes, articulades al voltant del currículum bimodal, aconseguint un gran impacte en la millora dels aprenentatges i en les qualificacions acadèmiques dels alumnes
 32. 32. http://peremarques.net Agraeixo els suggeriments rebuts de Mª Carmen Aguilar (UMA), Francisco Aliaga (U. Valencia), Daniel Ardoy (CPR Murcia), Raidell Avello (U.Cienfuegos, Cuba), Mónica Balo, Tomás F. Beltrán, Marisol Cabrera (Ceibal, Uruguay), José Cardoso, Manuel F. Carro, Antonia Cascales, José Mª Castillo (ULL), Marisa Conde, Ángel Encinas, Silvia Escalante, Marta Fuentes (UAB), Joaquín Gairín (UAB), Ana García (U.Salamanca), Pepe Giráldez (Colegio Base), Gema Gutiérrez, Xavier Iribarne, Pilar Lago (UNED), Eloy López (U. Pablo Olavide, Sevilla), Eduardo Manzanares, Eduardo Martínez, Olga Martínez (IPA, México), Jairo Márquez, Jorge Miralles, msrnorris, Francisco Pérez (UB), Toni Perulles, Jaione Pozuelo (UAM), Maria Prat (UAB), Julio Real, Roger Rey, Maritzaida Rojas, Miguel Rosa, José Sáez, Pilar Salaverría, Joan Anton Sánchez (UB), Ángel Sobrino (U.Navarra), Núria Valls, Tom Walton. Aquest document realitza una proposta que concreta les bases d’un paradigma formatiu per a l’Era Internet. Agrairé suggeriments per a millorar-lo. Què podríem afegir o treure? Gràcies Pere Marquès <pere.marques@uab.cat> AQUESTA GUIA I TOTES LES ACTIVITATS DEL GRUP DIM SÓN GRATUÏTES Els contInguts es poden utilitzar lliurement, indicant l’autoria

×