Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
tu                         Ezagu                           u      ...
Completa tu                         Osatu zure  formación en el                ...
Proyectos de                   Sareko berrikun­­tzainnovación en red                 pr...
CENTROS                                ARABA  1 EGIBIDE             pág. 9 ...
2020                                                           ...
Prestakun­­tza eskain­­tza                                                ...
pag.   pag.       pag.    pag.     pag.    pag.     pag.    pag.     pag.     pag.  ...
8
ALAVA / ARABA                     E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria)             ...
ALAVA / ARABA                        BACHILLERATOS / BA­txILERGOAK             • Autom...
VIZCAYA / BIZKAIA                     E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria)           ...
VIZCAYA / BIZKAIA                        E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria)         ...
BACHILLERATOS / BA­txILERGOAK                     CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO          ...
VIZCAYA / BIZKAIA                        BACHILLERATOS / BA­txILERGOAK               ...
GUIPUZCOA / GIPUZKOA                     CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR             ...
HETEL ikastetxeen prestakuntza eskaintza / Oferta formativa centros HETEL
HETEL ikastetxeen prestakuntza eskaintza / Oferta formativa centros HETEL
HETEL ikastetxeen prestakuntza eskaintza / Oferta formativa centros HETEL
HETEL ikastetxeen prestakuntza eskaintza / Oferta formativa centros HETEL
HETEL ikastetxeen prestakuntza eskaintza / Oferta formativa centros HETEL
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

HETEL ikastetxeen prestakuntza eskaintza / Oferta formativa centros HETEL

526 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

HETEL ikastetxeen prestakuntza eskaintza / Oferta formativa centros HETEL

 1. 1. tu Ezagu u ren ezaz txE etako la STE­ IKAbide Hez ik toda oce ión Lan n­­tza Con mac e i or de F onal d eska ta ruOfer Profesi tro s a bálbu ca c en ol egio Z Electróni ro Llo dio · C ímica y orro st MFP aQ u Som ib ide · C o · Escuel ormación ­ ea stetx oa eg Deust · Centro F i Ika nos aA rtiba Politeknik Sa lesia aste­txea er ri · Le oi Eskola ola iato r Ik egia ­txori ragon G bid e Esk oa San V ika Ikast ar · Mond raiko Lan olit eknik itekn o·Z ulaib rol a Ga izeo P ntroa Pol urang eziketa · U zpe · Oteit ­­ za L Ze t ak D · Na zaret Maris Gesti oH e Ber ro alle Oñati Sall aS ol a · La · Ir u ngo L ri Esk nieta Goier ianos Ur Sales Prestakuntzako ­­ GPS GPSa Aukeratu zure FORMATIVO Elije tu itinerario hezkun­­tza- educativo con ibilbidea gure nuestro mapa maparekin Síguenos en / Jarraitu guri: www.hetel.org
 2. 2. Completa tu Osatu zure formación en el hezkun­­tza extranjero a­­tzerrian Será una experiencia enriquecedora Esperien­­ tzia aberasgarria izango da que, con toda seguridad, agradecerás eta zeure etorkizuneko bizi­­ profe- tza en tu futura vida profesional. sional osoan eskertuko duzu. Cada año, cientos de alumnos y alum- Urtez urte, HETELeko ikaste­xeetako t nas de los centros HETEL realizan sus ehunka ikaslek egiten dituzte praktikak prácticas a través del Programa Euro- Erasmus Europako Mugikortasun Pro- peo de Movilidad Erasmus. gramaren bidez. Hezibi: Hezibi: el modelo vasco ­txandakako de FP en alternancia LHko euskal eredua En segundo curso algunos alumnos Bigarren mailan, ikasle ba­­ tzuek aldi tienen la posibilidad de aprender si- berean ikaste­ txean eta enpresa ba- multáneamente en el centro y en una tean ikasteko aukera dute, prestakun­­ empresa con un contrato de formación tza eta ikaskun­­ kontratu baten bi- tza y aprendizaje de un año de duración. dez. Proiektu horren helburua zera da: Este proyecto persigue consolidar las ikaste­ xearen eta enpresaren arteko ha- t relaciones centro-empresa contribu- rremanak sendotu eta, aldi berean, gaz- yendo asimismo a la inserción laboral teen lanera­­tzea bul­­tza­­tzea. HETELeko de los jóvenes. Los centros de HETEL ikaste­txeek prestakun­­tza modalitate ofrecen esta modalidad de formación. hori eskain­­ tzen dute. Gainera, datorren Además, el próximo curso HETEL ikasturtean HETELek beste urra­s bat t avanzará un paso más en este modelo egingo du eredu horretan, HIRU+ proie- con el proyecto HIRU+. ktuaren bidez.  2
 3. 3. Proyectos de Sareko berrikun­­tzainnovación en red proiektuakLos centros HETEL participan HETELeko ikaste­txeek lan­­tzen dituztenen proyectos innovadores en los proiektu berri­­tzaile ba­­tzuetan, hainbatque alumnado de varios centros ikaste­txetako ikasleak batera ari­­tzentrabaja conjuntamente ‘on line’ dira linea bidez, elkarlaneko teknikakresolviendo problemas reales utilizando eta IKT tresnak erabiliz, benetakotécnicas colaborativas y herramientas TIC. arazoak ebazteko. Hona hemen proiektuAlgunos de esos proyectos son: Diseinua, horietako ba­­tzuk: Diseinua, FabrikazioaFabrikazioa y Share. eta Share.Estrecha relación con Enpresarekin harremanlas empresas estuaEn un momento en el que la FP es LH lanera­­ tzeko biderik hoberenaes la mejor vía para la inserción den honetan, HETELeko 20 ikaste­laboral, los 20 centros HETEL txeek harreman estua dute ingurukomantienen una estrecha relación enpresekin. Harreman hori, besteakcon las empresas de su entorno que se beste, berrikun­­ proiektu bateratuetan, tzamaterializa , entre otras cosas, en proyectos praktiketako ikasleen prestakun­­tzan,de innovación en común, formación del lan pol­tsetan eta lanbidea hobe­­ tzekoalumnado en prácticas, bolsas de trabajo ikastaroetan gauza­­ tzen da. Harremany cursos para la mejora profesional. Esta arin eta sendo horri esker, ikasleekrelación fluida proporciona al alumnado el inguruko enpresa errealitatearekincontacto con la realidad empresarial de su harremanetan jar­­tzeko aukera dute, etaentorno facilitando su inserción laboral. errazagoa da lanera­­tzea.Avanzan las Uniber­tsitate kredituenconvalidaciones de baliozko­­tzeakcréditos universitarios aurrera doazSi cursas un Ciclo Formativo de Goi Mailako Prestakun­­ Zikloa eginez tzaGrado Superior tienes acceso gero, uniber­tsitate prestakun­­tzarakodirecto a formación universitaria con la nota sarbide zuzena duzu, uniber­ tsitaterakomedia, sin selectividad. Además, siguen hautaproba egin behar izan gabe. Gainera,aumentando las convalidaciones de créditos egiten duten uniber­ sitate tituluaren familia tuniversitarios para quienes posean Ciclos bereko goi mailako zikloak eginak dituztensuperiores de la misma familia profesional ikasleek geroz eta uniber­ tsitate kredituque la titulación universitaria que cursen. gehiago baliozkotu di­­ tzakete. 3
 4. 4. CENTROS ARABA 1 EGIBIDE pág. 9 2 CENTRO MUNICIPAL DE FP pág. 10 Francia, 32 Virgen del Carmen, 17 01002 • VITORIA-GASTEIZ 01400 • LLODIO Tfno.: 945 000 333 Tfno: 94 672 05 05 Fax: 945 000 334 Fax: 94 672 10 57 info@egibide.org secretaria@cmfp-llodio.com www.egibide.org www.cmfp-llodio.com BIZKAIA 3 COLEGIO ZABÁLBURU pág. 10 6 CENTRO SAN VIATOR pág. 12 9 LEA ARTIBAI IKASTE­ xEA t pág. 13 La Esperanza, 12 Bº San Cristóbal, 2 Xemein Etorbidea, 19 48005 • BILBAO 48190 • SOPUERTA 48270 • MARKINA - XEMEIN Tfno.: 94 416 31 95 Tfno.: 94 610 48 00 Tfno.: 94 616 90 02 Fax: 94 415 38 55 Fax: 94 610 47 20 Fax: 94 616 91 60 info@zabalburu.net secretaria@sanviator.com info@leartik.com www.zabalburu.net www.sanviator.com www.leartik.com 4 SALESIANOS DEUSTO pág. 11 7 CENTRO DE FORMACIÓN pág. 12 10 SAN JOSE-MARISTAK pág. 14 Avda. Lehendakari Aguirre, 75 SOMORROSTRO L. H. IKASTEGIA 48014 • BILBAO San Juan, 10 Abasolo, 6 Tfno.: 94 447 26 50 48550 • MUSKIZ 48200 • DURANGO Móvil: 663 007 072 Tfno.: 94 670 60 45 Tfno.: 94 681 00 58 Fax: 94 447 26 58 Fax: 94 670 60 52 Fax: 94 620 06 38 salesianos@salesianosdeusto.com cfs@somorrostro.com san-jose@maristak.com www.salesianosdeusto.com www.somorrostro.com www.maristak.com 5 ESCUELA DE QUÍMICA pág. 11 8 POLITEKNIKA pág. 13 11 ZULAIBAR ARRATIAKO pág. 14 Y ELECTRÓNICA IKASTEGIA ­txORIERRI LANBIDE IKASTEGIA Dtor Areilza 32, Un­­ tzaga Ibaia Kalea, 1 Bº. Zulaibar, 17 48010 • BILBAO 48160 • DERIO 48144 • ZEANURI Tfno.: 94 441 59 78 Tfno.: 94 403 40 60 Tfno.: 94 673 91 16 Fax: 94 427 35 59 Fax: 94 403 40 61 Fax: 94 631 70 66 equimica@indau­xujesuitak.org t info@­xorierri.net t Info@zulaibar.org www.jesuitasindau­xu.com t www.­xorierri.net t www.zulaibar.org GIPUZKOA 11 MONDRAGON GOI ESKOLA pág. 15 15 GOIERRI ESKOLA pág. 16 18 SALESIANOS URNIETA pág. 18 POLITEKNIKOA Bº La Granja, s/n SALESIARRAK Loramendi, 4 20240 • ORDIZIA Ergoien, 6 20500 • MONDRAGON Tfno.: 943 88 00 62 20130 • URNIETA Tfno.: 943 79 47 00 Fax: 943 88 83 51 Tfno.: 943 55 17 89 Fax: 943 79 15 36 bulegoa@goierrieskola.org Fax: 943 33 10 59 info.mgep@mondragon.edu www.goierrieskola.org salesianos@salesianosurnieta.com www.mondragon.edu/eps www.salesianosurnieta.com 13 OÑATI GESTIO pág. 15 16 LA SALLE BERROZPE pág. 17 19 IRUNGO LA SALLE pág. 18 HEZIKETA IKASTE­txEA Eliza­xoko Hiribidea, 14 t Ibarra Zelaia 2 La Salle Etorbidea, 5 20303 • IRUN 20560 • OÑATI 20140 • ANDOAIN Tfno.: 943 62 84 11 Tfno.: 943 71 80 09 Tfno.: 943 59 05 57 Fax: 943 62 84 32 Fax: 943 71 81 62 Fax: 943 30 05 63 irungolasalle@ilsalle.org www.mondragon.edu/enpresagin­­tza www.irungolasalle.org lsbandoain@lasalleberrozpe.com enpresagin­­tza@mondragon.edu www.lasalleberrozpe.com 14 UROLA GARAIKO pág. 16 17 OTEI­­tzA LIZEO pág. 17 20 NAZARET ZENTROA pág. 19 LANBIDE ESKOLA Gipuzkoa kalea, 5 Aldakoenea, 36 Bº Egia Beloki Hiribidea, s/n 20800 • ZARAU­­ tz 20012 • DONOSTIA 20700 • ZUMARRAGA Tfno.: 943 111 000 Tfno.: 943 32 66 66 Tfno.: 943 72 54 77 Fax: 943 110 990 Fax: 943 32 63 84 Fax: 943 72 60 03 informazioa@otei­­ tzalp.org nazaret@nazare­­ tzentroa.com ugle@ugleskola.org www.otei­­ tzalp.org www.nazare­­tzentroa.com www.ugleskola.org hetel@hetel.org Tel.: 94 620 23 50 · Fax: 94 620 24 50 Andra Mari 5, ba jo · Apdo. 316 · 48200 DURANGO4
 5. 5. 2020 IKASTE­txEAK HETEL ikaste­txeak Centros HETEL • HETEL Lanbide Heziketako ikaste­xeen Elkartea da t • HETEL es una Asociación de Centros de Formación Profesional • Itunpeko 20 ikaste­xe bil­­ t tzen ditu, Euskadiko garran­­ tzi­suenak t • Agrupa a 20 Centros concertados, los más impor- tantes del País Vasco • Gizarte-ekimeneko ikaste­xeak dira, ez dute irabazi- t asmorik eta partaide­­ tzan oinarritutako gestioa eta • Son Centros de iniciativa social, sin ánimo de lucro, inguruko eragileekin (enpresa, erakunde sozio-eko- caracterizados por su gestión participativa y por nomiko eta instituzioekin) duten harreman ona dira mantener unas relaciones óptimas con los agentes beren ezaugarri nagusiak del entorno: empresas, organizaciones socio-econó- micas e Instituciones • Ikaste­xe guztiek kudeaketaren bikaintasun sariak t dituzte. • Reconocimientos a la excelencia en la gestión en todos los Centros Irun Derio Politeknika Ikastegia Donostia 19 Muskiz ­txorierri 8 Zarau­­tz Irungo Nazaret zentroa20 La Salle 7 Bilbo 3 Colegio Zabálburu Lea Artibai Ikaste­txea 17 UrnietaCentro de Formación 4 Salesianos Deusto 9 Oteiza Lizeo 18 Somorrostro Politeknikoa 5 Escuela de Química y Electrónica Markina Salesianos Urnieta 6 Sopuerta 16 Centro San Viator 10 Andoain Durango La Salle Berrozpe Ikaste­ xea t S. José - Maristak L. H. 2 Laudio 14 Zumarraga Zeanuri 11 Urola Garaiko Lanbide Eskola Centro Municipal Arrasate Zulaibar de FP Lanbide Ikastegia 12 15 Mondragón Ordizia Goi Eskola Goierri Eskola Politeknikoa Oñati 13 Oñati Gestio Heziketa Gasteiz 1 Egibide 5
 6. 6. Prestakun­­tza eskain­­tza ARABA BIZKAIA GIPUZKOA pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. Oferta formativa 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 www.hetel.org EGIBIDE C.M.F.P LLODIO ZABÁLBURU ­txORIERRI MARISTAK LEA ARTIBAI ZULAIBAR SALESIANOS DEUSTO CENTRO SAN VIATOR C.F. SOMORROSTRO ESC. DE QUÍMICA Y ELECTRÓNICA M.G.E.P. OÑATI GESTIO HEZIKETA UROLA GARAIKO L.E. OTEIZA LIZEO POLITEKNIKOA IRUNGO LA SALLE GOIERRI ESKOLA LA SALLE BERROZPE SALESIANOS URNIETA NAZARET ZENTROA D.B.H. / E.S.O. BA­txILERGOAK Zien­­ eta teknologia / Ciencias y Tecnología tzia BACHILLERATOS Giza eta gizarte zien­­ tziak / Humanidad y ciencias sociales Soldadurako Langilea / Operario-a de soldadura Zurgin­­ eta ereikun­­ metalikoen muntaketako langilea / Operario-a de carpintería y montajes de construcción metálica tza tza Mekanizazioko langilea / Operario-a de mecanizado Ibilgailuak konpon­­ tzeko langilea / Operario-a de reparación de vehículos Karrozeriako langilea / Operario-a de carrocería Berokun­­ tzako eta ur bero sanitarioko instalazioetako langilea / Operario-a de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria Iturgin­­ langilea / Operario-a de Fontanería tza Instalazio elektrikoetako lagilea / Operario-a de instalaciones eléctricas Estaldura arinetako igel­ sero­­ t tzako langilea / Operario-a de albañilería en revestimientos ligeros Sukaldari­­ eta zerbi­­ tza tzuetako langilea / Operario-a de cocina-servicio Ile-apainketako lagun­­ tzailea / Auxiliar de peluquería Merkatari­­ eta biltegikoko lagun­­ tza tzailea / Auxiliar de comercio y almacén LHPP - Lanbide HastapenaPCPI - Iniciación Profesional Pastelgin­­ eta okin­­ tza tzako langilea / Operario-a de pastelería y panadería E­ xeko laneko eta menpeko per­ sonen­­ t t tzako oinarrizko zain­­ tzetako lagun­­ tzailea / Auxiliar de actividades domésticas y cuidados básicos a personas mayores Erreprodukzio grafikoko langilea / Operario de reproducción Gráfica LANBIDE ARLOAK / FAMILIAS TITULUAK / TITULOS Admon. y gestión / Administrazio eta Administrazio kudeaketa / Gestión administrativa kudeaketa Merkatari­­ eta marketinga / Comercio tza Merkatari­­tza-jarduerak / Actividades comerciales y marketing Elektrizitatea eta elektronika / Instalazio elektriko eta automatikoak / Instalaciones eléctricas y automáticas Electricidad y electronica Kon­sumorako ekipo elektronikoak / Equipos electrónicos de consumo t Fabrikazio mekanikoa / Fabricación Mekanizazioa / Mecanizado mecánica Soldadura eta galdaragin­­ / Soldadura y calderería tza Ostalari­­ eta turismoa / Hostelería y tza tza Sukaldari­­ eta gastronomia / Cocina y gastronomía turismo Jate­xe arloko zerbi­­ t tzuak / Servicios de restauración Informatika eta komunikazioak / Infor- Mikroinformatika-sistemak eta sareak /Sistemas microinformáticos y redes mática y comunicaciones Irudi per­ sonala / Imagen personal t Ile-apinketa eta –kosmetika / Peluquería y cosmética capilar Garraioa eta ibilgailuen mantenimendua / Ibilgailuen elektromekanika / Electromecánica de vehículos Transporte y mantenimiento de vehículos Karrozeria / Carrocería ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK Instalazio eta mantenimendua / Instala- Manten­­ tze-lan elektromekanikoak / Mantenimiento electromecánicoCICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO ción y mantenimiento Beroa sor­­ tzeko instalazioak / Instalaciones de producción de calor Osasungintza / Sanidad ­­ Erizain­­ tzako zain­­ osagarriak / Cuidados auxiliares de enfermería tza Gizarte eta kultur zerbi­­ tzuak / Servicios Mendekotasun-egoeran dauden per­sonen­­ t tzako arreta / Atención a personas en situación de socioculturales y a la comunidad dependencia
 7. 7. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 EGIBIDE C.M.F.P LLODIO ZABÁLBURU ­txORIERRI MARISTAK LEA ARTIBAI ZULAIBAR SALESIANOS DEUSTO CENTRO SAN VIATOR C.F. SOMORROSTRO ESC. DE QUÍMICA Y ELECTRÓNICA M.G.E.P. OÑATI GESTIO HEZIKETA UROLA GARAIKO L.E. OTEIZA LIZEO POLITEKNIKOA IRUNGO LA SALLE GOIERRI ESKOLA LA SALLE BERROZPE SALESIANOS URNIETA NAZARET ZENTROA LANBIDE ARLOAK / FAMILIAS TITULUAK / TITULOS Administrazio eta kudeaketa Administrazio eta finan­­ / Administración y finanzas tzak Admon. y gestión Zuzendari­­ lagun­­ ematea / Asistencia a la dirección tzari tza Arte grafikoen industrietako produkzioa / Producción en industrias gráficas Grafikagin­­tza / Artes gráficas Argitalpen diseinua eta produkzioa / Diseño y producción editorial Nazioarteko merkatari­­ / Comercio internacional tza Merkatari­­ eta marketinga / Comercio tza Marketing eta publizitatea / Marketing y publicidad y marketing Garraio eta logistika / Transporte y logística Salmeten eta merkatari­­ esparruen kudeaketa / Gestión de ventas y espacios comerciales tza Eraikun­­ eta obra zibila / Edificación tza tza Eraikun­­ proiektuak / Proyectos de edificación y obra civil Obra zibileko proiektuak / Proyectos de obra civil Manten­­ tze-lan elektronikoak / Mantenimiento electrónico Elektrizitatea eta elektronika / Electrici- Instalazio elektrotekniko eta automatizatuak / Sistemas electrotécnicos y automatizados dad y electrónica Automatizazioa eta robotika industriala / Automatización y robótica industrial Telekomunikazio eta informatika sistemak / Sistemas de telecomunicaciones e informáticos Eraikun­­ metalikoak / Construcciones metálicas tza Fabrikazio mekanikoa / Fabricación Fabrikazio mekanikoko diseinua / Diseño en fabricación mecánica mecánica Produkzioaren programazioa fabrikazio mekanikoan / Programación de la producción en fabricación mecánica Irudi per­ sonala / Imagen personal t Estetika integral eta ongizatea / Estética integral y bienestar Elikagaien industriak / Industrias Elikagaien industrietako kalitatea eta prozesuak / Procesos y calidad en la industria alimentaria alimentarias Ostalari­­ eta turismoa / Hostelería y tza Sukalde Zuzendari­­ / Dirección de cocina tza turismo Sareko informatika sistemen administrazioa / Administración de Sistemas informáticos en red Informatika eta komunikazioak / Plataforma ani­­ tzeko aplikazioen garapena / Desarrollo de aplicaciones multiplataforma Informática y comunicaciones GOI MAILA KO HEZIKETA ZIKLOAK Web aplikazioen garapena / Desarrollo de aplicaciones webCICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Garraioa eta ibilgailuen mantenimendua / Automozioa / Automoción Transporte y mantenimiento de vehículos Instalazio eta mantenimendua / Mekatronika industriala / Mecatrónica industrial Instalación y mantenimiento Lanbide arriskuen preben­­ / Prevención de riesgos profesionales tzioa Analisiko eta kalitate-kontroleko laborategia / Laboratorio de análisis y control de calidad Kimika / Química Industria kimika / Química industrial Segurtasuna eta ingurugiroa / Seguridad Hezkun­­ eta ingurugiro-kontrola / Educación y control ambiental tza y medioambiente Diagnosi klinikoen laborategia / Laboratorio de diagnóstico clínico Osasungin­­tza / Sanidad Ingurugiro-kimika / Salud ambiental Ortoprotesika / Ortoprotésica Gizarte eta kultur zerbi­­ tzuak / Servicios Gizarte Integrazioa / Integración Social socioculturales y a la comunidad Haur Hezkun­­ / Educación Infantil tza Energia eraginkortasuna eta eguzki energia termikoa / Eficiencia energética y energía solar Energia eta ura / Energía y agua térmica
 8. 8. 8
 9. 9. ALAVA / ARABA E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria) tza) D.B.H. (Derrigorrezko Bigarren Hezkun­­ BACHILLERATOS / BA­txILERGOAK PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (Iniciación Profesional) HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUN­­tzAKO PROGRAMAK (Lanbide Hastapena)Egibide • Operario de carpintería y montajes de construccio- nes metálicas Zurgin­­ eta eraikun­­ metalikoen muntaketako tza tzaARRIAGA langilea • Operario de mecanizadoPozoa kalea, z/g Mekanizazioko langilea01013 Vitoria-Gasteiz • Operario de instalaciones eléctricasTel.: 945 010 110 Instalazio elektrikoetako langileaFaxa: 945 010 119 • Auxiliar de comercio y almacén Merkatari­­ eta biltegiko lagun­­ tza tzailea CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR • Operario de pastelería y panadería GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAKJESUS OBRERO Pastelgin­­ eta okin­­ tza tzako langilea • Administración y finanzasFran­­ kalea, 32 tzia Administrazio eta finan­­ tzak01002 Vitoria-Gasteiz • Asistencia a la direcciónTel.: 945 000 333 Zuzendari­­tzari lagun­­ ematea tza • Marketing y publicidadFaxa: 945 000 334 Marketing eta publizitatea • Proyectos de edificaciónMENDIZORRO­­tzA Eraikun­­ proiektuak tzaGª.Salazar plaza, 2 • Mantenimiento electrónico Manten­­tze-lan elektronikoak01007 Vitoria-Gasteiz • Sistemas electrotécnicos y automatizadosTel.: 945 010 140 Instalazio elektrotekniko eta automatizatuakFaxa: 945 010 149 • Automatización y robótica industrial Automatizazioa eta robotika industriala • Sistemas de telecomunicaciones e informáticosMOLINUEVO Telekomunikazio eta informatika sistemakSan Ignacio kalea, 10 • Diseño en fabricación mecánica01001 Vitoria-Gasteiz CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Fabrikazio mekanikoko diseinuaTel.: 945 010 120 ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK • Programación de la producción en fabricación • Gestión administrativa mecánicaFaxa: 945 010 129 Fabrikazio mekanikoko produkzioaren Administrazio kudeaketa • Instalaciones eléctricas y automáticas programazioaNIEVES CANO Instalazio elektriko eta automatikoak • Estética integral y bienestarNieves Cano kalea, 10 • Mecanizado Estetika integral eta ongizatea Mekanizazioa • Dirección de cocina01006 Vitoria-Gasteiz Sukalde Zuzendari­­ tza • Soldadura y caldereríaTel.: 945 010 130 Soldadura eta galdaragin­­ tza • Administración de sistemas informáticos en redFaxa: 945 010 139 • Cocina y gastronomía Sareko informatika sistemen administrazioa Sukaldari­­ eta gastronomia tza • Desarrollo de aplicaciones multiplataforma • Servicios de restauración Plataforma ani­­ tzeko aplikazioen garapena Jate­xe arloko zerbi­­ t tzuak • Desarrollo de aplicaciones webFORMACIÓN PARA TRABAJADORES • Sistemas microinformáticos y redes Web aplikazioen garapenaY DESEMPLEADOS (consultar en el centro) Mikroinformatika-sistemak eta sareak • Automoción • Peluquería y cosmética capilar AutomozioaLANGILE ETA LANGABEEN­­tzAKO Ile-apinketa eta –kosmetika • Mecatrónica industrialPRESTAKUN­­tzA (Ikaste­xean galdetu) t Mekatronika industriala • Electromecánica de vehículos Ibilgailuen elektromekanika • Laboratorio de análisis y control de calidad • Mantenimiento electromecánico Analisiko eta kalitate-kontroleko laborategia Manten­­ tze-lan elektromekanikoak • Educación y control ambiental • Cuidados auxiliares de enfermería Hezkun­­ eta ingurugiro-kontrola tza Erizain­­ tzako zain­­ osagarriak tza • Laboratorio de diagnóstico clínico • Atención a personas en situación de dependencia Diagnosi klinikoen laborategia Mendekotasun-egoeran dauden per­sonen­­ t tzako • Ortoprotésica arreta Ortoprotesika • Integración social Gizarte Integrazioa 9
 10. 10. ALAVA / ARABA BACHILLERATOS / BA­txILERGOAK • Automatización y robótica industrial Automatizazioa eta robotika industriala PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN • Sistemas de telecomunicaciones e informáticos PROFESIONAL INICIAL (Iniciación Profesional) Telekomunikazio eta informatika sistemak HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUN­­tzAKO PROGRAMAK (Lanbide Hastapena) • Programación de la producción en fabricación mecánica • Operario/a de soldadura Fabrikazio mekanikoko produkzioaren Soldadurako langilea programazioa • Operario de carpintería y montajes de construcción • Mecatrónica industrial metálica Mekatronika industriala Zurgin­­ eta eraikun­­ metalikoen muntaketako tza tza Centro Municipal de langilea Formación Profesional CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK Virgen del Carmen, 17 • Gestión administrativa 01400 – LLODIO Administrazio kudeaketa Tfnos: 94 672 05 05 • Instalaciones eléctricas y automáticas Instalazio elektriko eta automatikoak 94 672 50 30 • Mecanizado Fax: 94 672 10 57 Mekanizazioa secretaria.cmfp@gmail.com • Soldadura y calderería www.cmfp-llodio.com Soldadura eta galdaragin­­ tza • Mantenimiento electromecánico FORMACIÓN PARA TRABAJADORES Manten­­tze-lan elektromekanikoak Y DESEMPLEADOS (consultar en el centro) LANGILE ETA LANGABEEN­­tzAKO CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR PRESTAKUN­­tzA (Ikaste­xean galdetu) t GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK • Administración y finanzas Administrazio eta finan­­tzak • Asistencia a la dirección Zuzendari­­tzari lagun­­ ematea tza • Sistemas electrotécnicos y automatizados Instalazio elektrotekniko eta automatizatuak VIZCAYA / BIZKAIA BACHILLERATOS / BA­txILERGOAK CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK • Administración y finanzas Administrazio eta finan­­ tzak • Transporte y logística Garraio eta logistika • Sistemas de telecomunicaciones e informáticos Telekomunikazio eta informatika sistemak • Administración de Sistemas informáticos en red Sareko informatika sistemen administrazioa Colegio Zabálburu • Desarrollo de aplicaciones web Web aplikazioen garapena La Esperanza, 12 • Laboratorio de análisis y control de calidad Analisiko eta kalitate-kontroleko laborategia 48005 – BILBAO • Laboratorio de diagnóstico clínico Tfnos: 94 416 31 95 Diagnosi klinikoen laborategia 94 416 12 38 Fax: 94 415 38 55 info@zabalburu.net www.zabalburu.net FORMACIÓN PARA TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS (consultar en el centro) LANGILE ETA LANGABEEN­­tzAKO PRESTAKUN­­tzA (Ikaste­xean galdetu) t10
 11. 11. VIZCAYA / BIZKAIA E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria) D.B.H. (Derrigorrezko Bigarren Hezkun­­ tza) BACHILLERATOS / BA­txILERGOAK CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK • Instalaciones eléctricas y automáticas Instalazio elektriko eta automatikoak • Mecanizado Mekanizazioa CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAKSalesianos Deusto • Mantenimiento electrónico Manten­­tze-lan elektronikoakAvda Lehendakari Aguirre, 75 • Sistemas electrotécnicos y automatizados48014 - BILBAO Instalazio elektrotekniko eta automatizatuakTfno.: 94 447 26 50 • Automatización y robótica industrialMóvil: 663 007 072 Automatizazioa eta robotika industrialaFax: 94 447 26 58 • Sistemas de telecomunicaciones e informáticossalesianos@salesianosdeusto.com Telekomunikazio eta informatika sistemak • Diseño en fabricación mecánicawww.salesianosdeusto.com Fabrikazio mekanikoko diseinuaFORMACIÓN PARA TRABAJADORES • Programación de la producción en fabricación mecánicaY DESEMPLEADOS (consultar en el centro) Fabrikazio mekanikoko produkzioarenLANGILE ETA LANGABEEN­­tzAKO programazioaPRESTAKUN­­tzA (Ikaste­xean galdetu) t CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK • Instalaciones eléctricas y automáticas Instalazio elektriko eta automatikoak • Equipos Electrónicos de Consumo Kon­sumorako ekipo elektronikoak t CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK • Mantenimiento electrónicoEscuela de Química Manten­­tze-lan elektronikoak • Laboratorio de análisis y control de calidady Electrónica Analisiko eta kalitate-kontroleko laborategia • Química Industrial Industria kimikaDtor Areilza 32, • Laboratorio de Diagnóstico Clínico48010 - BILBAO Diagnosi kimikoen laborategiaTfno.: 94 441 59 78Fax: 94 427 35 59equimica@indau­xujesuitak.org twww.jesuitasindau­xu.com tFORMACIÓN PARA TRABAJADORESY DESEMPLEADOS (consultar en el centro)LANGILE ETA LANGABEEN­­tzAKOPRESTAKUN­­tzA (Ikaste­xean galdetu) t 11
 12. 12. VIZCAYA / BIZKAIA E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria) D.B.H. (Derrigorrezko Bigarren Hezkun­­ tza) BACHILLERATOS / BA­txILERGOAK PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (Iniciación Profesional) HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUN­­tzAKO PROGRAMAK (Lanbide Hastapena) • Operario de mecanizado Mekanizazioko langilea • Operario de reparación de vehículos Ibilgailuak konpon­­tzeko langilea Centro San Viator • Operario de instalaciones eléctricas Instalazio elektrikoetako langilea Bº San Cristóbal, 2 • Auxiliar de comercio y almacén 48190 –SOPUERTA Merkatari­­ eta biltegiko lagun­­ tza tzailea Tfno.: 94 610 48 00 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Fax: 94 610 47 20 ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK secretaria@sanviator.com • Instalaciones eléctricas y automáticas Instalazio elektriko eta automatikoak www.sanviator.com • Mecanizado Mekanizazioa FORMACIÓN PARA TRABAJADORES • Electromecánica de Vehículos Ibilgailuen elektromekanika Y DESEMPLEADOS (consultar en el centro) • Carrocería LANGILE ETA LANGABEEN­­tzAKO Karrozeria PRESTAKUN­­tzA (Ikaste­xean galdetu) t CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK • Automoción Automozioa • Educación Infantil Haur hezkun­­ tza E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria) CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR tza) D.B.H. (Derrigorrezko Bigarren Hezkun­­ GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK BACHILLERATOS / BA­txILERGOAK • Administración y finanzas / Administrazio eta finan­­ PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN tzak PROFESIONAL INICIAL (Iniciación Profesional) • Proyectos de edificación HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUN­­tzAKO Eraikun­­ proiektuak tza PROGRAMAK (Lanbide Hastapena) • Proyectos de obra civil • Operario/a de soldadura Obra zibileko proiektuak Soldadurako langilea • Sistemas electrotécnicos y automatizados • Operario/a de carpintería y montajes de Instalazio elektrotekniko eta automatizatuak construcciones metálicas • Automatización y robótica industrial Centro de Formación Zurgin­­ eta eraikun­­ metalikoen muntaketako tza langilea tza Automatizazioa eta robotika industriala Somorrostro • Operario/a de instalaciones de calefacción y agua • Sistemas de telecomunicaciones e informáticos Telekomunikazio eta informatika sistemak caliente sanitaria Berokun­­ tzako eta ur bero sanitarioko • Diseño en fabricación mecánica San Juan, 10 Fabrikazio mekanikoko diseinua instalazioetako langilea 48550 – MUSKIZ • Operario de Fontanería • Programación de la producción en fabricación Tfno.: 94 670 60 45 Iturgin­­ tzako langilea mecánica Fabrikazio mekanikoko produkzioaren Fax: 94 670 60 52 • Operario de instalaciones eléctricas programazioa Instalazio elektrikoetako langilea cfs@somorrostro.com • Administración de Sistemas informáticos en red • Operario/a de albañilería en revestimientos ligeros www.somorrostro.com Estaldura arinetako igel­sero­­ t tzako langilea Sareko informatika sistemen administrazioa • Auxiliar de peluquería • Desarrollo de aplicaciones multiplataforma FORMACIÓN PARA TRABAJADORES Ile-apainketako lagun­­ tzailea Plataforma ani­­tzeko aplikazioen garapena Y DESEMPLEADOS (consultar en el centro) • Automoción / Automozioa CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO • Mecatrónica industrial LANGILE ETA LANGABEEN­­tzAKO ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK Mekatronika industriala PRESTAKUN­­tzA (Ikaste­xean galdetu) t • Gestión administrativa • Prevención de riesgos profesionales Administrazio kudeaketa Lanbide arriskuen • Instalaciones eléctricas y automáticas preben­­tzioa Instalazio elektriko eta automatikoak • Salud ambiental • Mecanizado Ingurugiro-osasuna Mekanizazioa • Soldadura y calderería Soldadura eta galdaragin­­ tza • Sistemas microinformáticos y redes Mikroinformatika-sistemak eta sareak • Electromecánica de vehículos Ibilgailuen elektromekanika • Atención a personas en situación de dependencia Mendekotasun-egoeran dauden per­sonen­­ t tzako arreta12
 13. 13. BACHILLERATOS / BA­txILERGOAK CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK • Mecanizado Mekanizazioa CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK • Gestión de ventas y espacios comercialesPoliteknika Ikastegia Salmeten eta merkatari­­ esparruen kudeaketa tza • Automatización y robótica industrial­txorierri Automatizazioa eta robotika industriala • Sistemas de telecomunicaciones e informáticosUn­­tzaga Ibaia Kalea, 1 Telekomunikazio eta informatika sistemak48160 – DERIO • Diseño en fabricación mecánica Fabrikazio mekanikoko diseinuaTfno.: 94 403 40 60 • Programación de la producción en fabricaciónFax: 94 403 40 61 mecánicainfo@­xorierri.net t Fabrikazio mekanikoko produkzioarenwww.­xorierri.net t programazioa • Educación y control ambiental Hezkun­­ eta ingurugiro-kontrola tzaFORMACIÓN PARA TRABAJADORESY DESEMPLEADOS (consultar en el centro)LANGILE ETA LANGABEEN­­tzAKOPRESTAKUN­­tzA (Ikaste­xean galdetu) t BACHILLERATOS / BA­txILERGOAK CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK • Mecanizado Mekanizazioa • Mantenimiento electromecánico Manten­­tze-lan elektromekanikoak • Instalaciones de producción de calor Beroa sor­­ tzeko instalazioak CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAKLea Artibai Ikaste­ xea t • Administración y finanzas Administrazio eta finan­­ tzakXemein Etorbidea, 19 • Automatización y robótica industrial Automatizazioa eta robotika industriala48270 MARKINA-XEMEIN • Sistemas de telecomunicaciones e informáticosTfno.: 94 616 90 02 Telekomunikazio eta informatika sistemakFax: 94 616 91 60 • Diseño en fabricación mecánica Fabrikazio mekanikoko diseinuainfo@leartik.com • Programación de la producción en fabricaciónwww.leartik.com mecánica Fabrikazio mekanikoko produkzioarenFORMACIÓN PARA TRABAJADORES programazioaY DESEMPLEADOS (consultar en el centro) • Procesos y calidad en la industria alimentariaLANGILE ETA LANGABEEN­­tzAKO Elikagaien industrietako kalitatea eta prozesuakPRESTAKUN­­tzA (Ikaste­xean galdetu) t • Desarrollo de aplicaciones multiplataforma Plataforma ani­­ tzeko aplikazioen garapena • Eficiencia energética y energía solar térmica Energia eraginkortasuna eta eguzki energia ter- mikoa 13
 14. 14. VIZCAYA / BIZKAIA BACHILLERATOS / BA­txILERGOAK PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (Iniciación Profesional) HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUN­­tzAKO PROGRAMAK (Lanbide Hastapena) • Operario/a de mecanizado Mekanizazioko langilea • Operario/a de instalaciones eléctricas Instalazio elektrikoetako langilea San Jose Maristak CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO L.H. Ikastegia ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK • Gestión administrativa Abasolo, 6 Administrazio kudeaketa 48200 – DURANGO • Instalaciones eléctricas y automáticas Instalazio elektriko eta automatikoak Tfno.: 94 681 00 58 • Mecanizado Fax: 94 620 06 38 Mekanizazioa san-jose@maristak.com CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR www.maristak.com GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK • Administración y finanzas FORMACIÓN PARA TRABAJADORES Administrazio eta finan­­ tzak Y DESEMPLEADOS (consultar en el centro) • Automatización y robótica industrial LANGILE ETA LANGABEEN­­tzAKO Automatizazioa eta robotika industriala PRESTAKUN­­tzA (Ikaste­xean galdetu) t • Diseño en fabricación mecánica Fabrikazio mekanikoko diseinua • Administración de Sistemas informáticos en red Sareko informatika sistemen administrazioa PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (Iniciación Profesional) HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUN­­tzAKO PROGRAMAK (Lanbide Hastapena) • Operario de mecanizado Mekanizazioko langilea CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK Zulaibar Arratiako • Instalaciones eléctricas y automáticas Instalazio elektriko eta automatikoak Lanbide Ikastegia • Mecanizado Mekanizazioa Bº. Zulaibar, 17 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 48144 - ZEANURI GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK Tfno.: 94 673 91 16 • Programación de la producción en fabricación 94 673 93 00 mecánica Fax: 94 631 70 66 Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Info@zulaibar.org • Educación Infantil www.zulaibar.org Haur hezkun­­ tza FORMACIÓN PARA TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS (consultar en el centro) LANGILE ETA LANGABEEN­­tzAKO PRESTAKUN­­tzA (Ikaste­xean galdetu) t14
 15. 15. GUIPUZCOA / GIPUZKOA CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAKMondragon Goi EskolaPoliteknikoa • Sistemas electrotécnicos y automatizados Instalazio elektrotekniko eta automatizatuakLoramendi, 4 • Automatización y robótica industrial Automatizazioa eta robotika industriala20500 –MONDRAGON • Diseño en fabricación mecánicaTfno.: 943 79 47 00 Fabrikazio mekanikoko diseinuaFax: 943 79 15 36 • Programación de la producción en fabricación mecánicagmhz.mgep@mondragon.edu Fabrikazio mekanikoko produkzioarenwww.mondragon.edu/eps programazioa • Administración de Sistemas informáticos en redFORMACIÓN PARA TRABAJADORES Sareko informatika sistemen administrazioaY DESEMPLEADOS (consultar en el centro) • Mecatrónica industrialLANGILE ETA LANGABEEN­­tzAKO Mekatronika industrialaPRESTAKUN­­tzA (Ikaste­xean galdetu) t CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK • Administración y finanzas Administrazio eta finan­­ tzak • Asistencia a la dirección Zuzendari­­ tzari lagun­­ ematea tza • Marketing y publicidadOñati Gestio Heziketa Marketing eta publizitateaIbarra Zelaia 220560 • OÑATITfno.: 943 71 80 09Fax: 943 71 81 62 tza
www.mondragon.edu/enpresagin­­enpresagin­­ tza@mondragon.eduFORMACIÓN PARA TRABAJADORESY DESEMPLEADOS (consultar en el centro)LANGILE ETA LANGABEEN­­tzAKOPRESTAKUN­­tzA (Ikaste­xean galdetu) t 15

×