SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 76


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν
Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ
ο π ρ ς τ υ φ χ ψ ω
Este es el alfabeto griego.
El primer grupo son las mayúsculas.
El segundo las minúsculas.
Α αALFA
Α α
ALFA
De esta letra no hay mucho que decir, ya
sabes como se pronuncia, así que
practica sin bostezar.
Β βBeta
Β β
Βα
Βαβα
ἄββα
Γ γGamma
Γ γ
Γα
γα
αγα
βαγα
γαβα
ΔδDelta
Δ δ
Δα
Δαγα
δαβαγα
αδαβα
δαγαδα
Δάδα
CC Héctor Milla
Ε εEpsilon
Ε ε
Εα
βε γε δε
βεβα
βαδε
δαγαγε
γεβαδε
Ζ ζZeta
Ζ ζ
Ζα Ζε ζα ζε
δαζε
βεζα
αγαζε
γεβαζα
γαζεβα
Η ηEta
Η η
Ηα ηε ηα
δη βη γη ζη
δαζη
γηζε
βεβηγα
γεγηδα
ζ νῆ ῞Ηβη
Hebe
Es la personificación de la juventud.
Hija de Zeus y Hera, es la encargada de
servir el néctar.
Θ θTheta
Θ θ
Θα θε θη
βεθα θηγε
βεβαθη
θέα
θήβη
ἀγαθή Θήβη
CC Mary Pardyova
Tebe
Distintas heroínas han dado nombre a
ciudades llamadas Tebas.
Ι ιIota
Ι ι
αι ει ηι
ια ιε ιη
βι γι δι ζι θι
αἰεί δεῖ βία
ἰδέα βίε
ἴζη ἴθι
’᾿ Ιδη
CC Kyle Flood
Ida
El monte Ida se sitúa en Creta. En una de
sus cuevas transcurrió la infancia de
Zeus.
Κ κKappa
Κ κ
Κα κε κι κη
ἐκ καί εκεῖ
κακία δέκα
ἔκηδε ε κἴ ει
κάθιζε καθήκει
καθαγίζε
Ιθάκη᾿
CC Malingering
Ítaca
La patria de Ulises tiene este nombre. Allí
regresaba tras la guerra de Troya
cuando fue condenado a vagar por el
Mediterráneo a causa de su insolencia.
¿Conoces sus aventuras?
Λ λLambda
Λ λ
Λα λε λη λι
λάβη ἔλθε
ἄγγελε
ἕλκει λαλιά
ἔλεγε καλεῖ
λάλαζε Λήδα
CC Mary Harrsch
Leda
Esposa de Tindáreo, fue seducida por
Zeus, que adoptó la forma de un cisne
para unirse a ella.
Μ μMu
Μ μ
μα με μι μη
μαγία μέγα
μάζα μάλα
μαλακία εἰμί
μάθημα
μέθη Μαῖα Μήδεια
Medea
Hija del rey de la Cólquide y nieta de
Circe es conocida por su hábil manejo
de la magia y la hechicería. Ayudó a
Jasón en la obtención del vellocino de
oro y su posterior huída.
Ν νNu
Ν ν
να νι νη νε
ἄν ἐν ἐννέα
Νάνα Νέδα
ναί νέα
νεανία Α᾿ θῆναι
ἄνεμε ἔνικε
νῆαδε βαίνει
Δανάη
Dánae
Encerrada por su padre para evitar que se
cumpliera un oráculo, pudo concebir un
hijo de Zeus metamorfoseado en lluvia
de oro.
¿Conoces la historia de su hijo Perseo?
Ξ ξXi
Ξ ξ
ξα ξε ξι ξη
ἐξ ξένε
ξενία
ἐξένιζε αἴξ
Ξανθία
ἅμαξα δεξιά
ἐξάγειν
Κίλιξ
Cílix
Hijo de Agenor, hermano de Cadmo y de
Taso. Partió con sus hermanos en busca
de su hermana cuando ésta fue raptada
por Zeus.
Ο οOmicron
Ο ο
οι βο ξο θο
οἰκία ὅδοι βοή
ὄνομα ὅδε
ὁμιλία ὄγδοον
ὀλίγη ὀβολε
δοκεῖ βέβαιε
Μελίβοια
Melibea
Era una de las hijas de Níobe. Escapó a la
venganza de los hijos de Leto (Apolo y Ártemis)
y se refugió en Argos.
Debido al extremado terror sufrido durante la
matanza de sus hermanos se volvió muy pálida,
de donde se le quedó el nombre de Cloris.
Π πPi
Π π
πῖ ἐπί
ἀπό πᾶν
πάππε πόθεν
παλαιά πάλιν
πέμπε πενία
πίνακα πλέον
Πηνελόπη
Penélope
La fiel esposa de Ulises aguardó veinte
años a su marido en Ítaca mientras
criaba a Telémaco.
Ρ ρRho
Ρ ρ
ἄρα πάρα πρό
περί ῥίνη ῥημα
ῥᾴδια ῥόδον
ἄγροι ἄγορα
ἱερεῖον ῥάβδον
ῥόπαλον
Ροδόπη
Ródope
Reinó en Tracia con el rey Hemo. Esta
pareja tuvo la osadía de hacerse rendir
culto adoptando los nombres de Hera y
Zeus, por lo que fueron transformados en
montañas. Allí se retiró Orfeo para
quejarse de la crueldad de los dioses.
Σ σ ςSigma
Σ σ ς
σα ση σι σο
σίγα σήμα
κόσμος Α᾿ σία
σίδαρος σκηνή
θάλασσα ἑσπέρα
σκαιός σκοπῆς
Δικαιόπολις
Σειρ νεςῆ
Sirenas
Son genios marinos, mitad mujer, mitad
ave, que con su irresistible canto atraían a
los marineros hacia la costa provocando
su naufragio al chocar con las rocas.
¿Quién consiguió escucharlas sin perecer
en el intento?
Τ τTau
Τ τ
τε τις τίνα
στο τρίς τόπος
τέλος τακτικός
τίθημι τεκόντες
τέτταρες τρία
στρατηγικός
Τέραμβος
Terambo
Nieto de Posidón, era un pastor conocido por su
hermosa voz. Llevado por el orgullo de la
juventud, se burló de unas ninfas diciendo que
no eran hijas de Zeus. Como castigo, fue
metamorfoseado en un escarabajo.
Υ υYpsilon
Υ υ
αυ ευ ου υα
σύν ὑπέρ ὑπό
τύμβος πύλαι
σῦκον οὐδείς
μουσικός κρατύς
μυελός ὑμεῖς
πυνθάνομαι ναῦς
῞ Υπνος
Hipno
Es la personificación del Sueño, hijo de la
Noche y del Érebo. Concedió a Endimión
la capacidad de dormir con los ojos
abiertos para mirar constantemente los de
su amada Selene.
Seguro que se te ocurren algunas palabras
derivadas de su nombre.
Φ φPhi
Φ φ
φῖ φασί ἔφη
φέρει φεῦ
φίλος φημί
φεύγετε
φιλόλογος
Φίλιππος Φειδίας Φιλομήλα
CC Katherine Hala
Χ χJi
Χ χ
χα χείρ χρή
χαμαί χαίρε
χόρος χρόνος
χλόη χλαμύς
τυχή ἰσχυρός
χαλεπὰ τὰ καλὰ
Χίμαιρα
Quimera
Es un ser fabuloso con parte trasera de
serpiente, cabeza de león, busto de
cabra, en ocasiones con varias cabezas,
que lanzaban llamas. Su destrucción fue
obra de Belerofonte con la ayuda de
Pegaso.
Ψ ψPsi
Ψ ψ
ψῖ
ψάλμος ψόγος
ψιλός ψύλλα
ψευδής ψεῦδος
ὑποψίας
Ψυχή
CC Sebastià Giralt
Psique
¿Conoces alguna
palabra derivada
con Psi?
Ω ωOmega
Ω ω
ὦ ὡς ᾥδε ἐγώ
ζῶον ἄνθρωπος
ὠκύποδος
ὥσπερ λέων
χειμών ὤνια
ὠθίζομαι
᾿Ωκυρρόη
El griego que vemos y no
sabemos
OMEGA
Olimpo o
residencia de los
dioses olímpicos
griegos
Niké o diosa
de la Victoria.
DAEWOO KALOS (del adjetivo griego, Kaleos, hermoso)
LANCIA YPSILON. Relativo a
Ypsilon, letra del alfabeto griego.
NISSAN MICRA. Del griego micrón,
pequeño.
KAPPA
¿Habéis visto que bajo del
sagrario de la capilla hay unas
letras griegas?
¿Qué letras pueden ser?
Señalan el principio y el fin

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Familiae Romanae Vocabula (I)
Familiae Romanae Vocabula (I)Familiae Romanae Vocabula (I)
Familiae Romanae Vocabula (I)
 
Cap 2 gramm
Cap 2 grammCap 2 gramm
Cap 2 gramm
 
Cap 7 gramm
Cap 7 grammCap 7 gramm
Cap 7 gramm
 
Alfabeto griego con imágenes
Alfabeto griego con imágenesAlfabeto griego con imágenes
Alfabeto griego con imágenes
 
LOS DIOSES OLÍMPICOS
LOS DIOSES OLÍMPICOSLOS DIOSES OLÍMPICOS
LOS DIOSES OLÍMPICOS
 
Cap 1 gramm
Cap 1 grammCap 1 gramm
Cap 1 gramm
 
Verba deleta
Verba deleta Verba deleta
Verba deleta
 
Cap 9 gramm
Cap 9 grammCap 9 gramm
Cap 9 gramm
 
ἑλληνιστί
ἑλληνιστί ἑλληνιστί
ἑλληνιστί
 
Leer griego2351
Leer griego2351Leer griego2351
Leer griego2351
 
Cap 6 gramm
Cap 6 grammCap 6 gramm
Cap 6 gramm
 
De Loci Quaestionibus (I)
De Loci Quaestionibus (I)De Loci Quaestionibus (I)
De Loci Quaestionibus (I)
 
Partes corporis humani latine et graece
Partes corporis humani latine et graecePartes corporis humani latine et graece
Partes corporis humani latine et graece
 
Cap 5 gramm
Cap 5 grammCap 5 gramm
Cap 5 gramm
 
Athenaze Tema 8 Repaso de vocabulario
Athenaze Tema 8 Repaso de vocabularioAthenaze Tema 8 Repaso de vocabulario
Athenaze Tema 8 Repaso de vocabulario
 
LLPSI Cap 10 gramm
LLPSI Cap 10 grammLLPSI Cap 10 gramm
LLPSI Cap 10 gramm
 
ORACIONES 1ª DECLINACIÓN LATINA (con vocabulario)
ORACIONES 1ª DECLINACIÓN LATINA (con vocabulario)ORACIONES 1ª DECLINACIÓN LATINA (con vocabulario)
ORACIONES 1ª DECLINACIÓN LATINA (con vocabulario)
 
Cap 4 gramm
Cap 4 grammCap 4 gramm
Cap 4 gramm
 
00 Prácticas de Lectura: alfabeto griego (2)
00 Prácticas de Lectura: alfabeto griego (2)00 Prácticas de Lectura: alfabeto griego (2)
00 Prácticas de Lectura: alfabeto griego (2)
 
Esquema declinación griega
Esquema declinación griegaEsquema declinación griega
Esquema declinación griega
 

Destacado

Art gòtic: característiques de l'arquitectura i escultura
Art gòtic: característiques de l'arquitectura i esculturaArt gòtic: característiques de l'arquitectura i escultura
Art gòtic: característiques de l'arquitectura i esculturalluchvalencia
 
Baixa edat mitjana: poder dels monarques, corts, parlaments i crisi (la Pesta)
Baixa edat mitjana: poder dels monarques, corts, parlaments i crisi (la Pesta)Baixa edat mitjana: poder dels monarques, corts, parlaments i crisi (la Pesta)
Baixa edat mitjana: poder dels monarques, corts, parlaments i crisi (la Pesta)lluchvalencia
 
Expansió comercial a la ciutat medieval: fires i rutes comercials
Expansió comercial a la ciutat medieval: fires i rutes comercialsExpansió comercial a la ciutat medieval: fires i rutes comercials
Expansió comercial a la ciutat medieval: fires i rutes comercialslluchvalencia
 
3 3 alumnes grups socials burgesia
3 3 alumnes grups socials burgesia3 3 alumnes grups socials burgesia
3 3 alumnes grups socials burgesialluchvalencia
 
Preguntas sobre la lógica
Preguntas sobre la lógicaPreguntas sobre la lógica
Preguntas sobre la lógicalluchvalencia
 
Ciutats medievals: rtesans i gremis
Ciutats medievals: rtesans i gremisCiutats medievals: rtesans i gremis
Ciutats medievals: rtesans i gremislluchvalencia
 
Combinació de pronoms febles
Combinació de pronoms feblesCombinació de pronoms febles
Combinació de pronoms febleslluchvalencia
 

Destacado (8)

Art gòtic: característiques de l'arquitectura i escultura
Art gòtic: característiques de l'arquitectura i esculturaArt gòtic: característiques de l'arquitectura i escultura
Art gòtic: característiques de l'arquitectura i escultura
 
Baixa edat mitjana: poder dels monarques, corts, parlaments i crisi (la Pesta)
Baixa edat mitjana: poder dels monarques, corts, parlaments i crisi (la Pesta)Baixa edat mitjana: poder dels monarques, corts, parlaments i crisi (la Pesta)
Baixa edat mitjana: poder dels monarques, corts, parlaments i crisi (la Pesta)
 
Expansió comercial a la ciutat medieval: fires i rutes comercials
Expansió comercial a la ciutat medieval: fires i rutes comercialsExpansió comercial a la ciutat medieval: fires i rutes comercials
Expansió comercial a la ciutat medieval: fires i rutes comercials
 
Ciutats medievals
Ciutats medievalsCiutats medievals
Ciutats medievals
 
3 3 alumnes grups socials burgesia
3 3 alumnes grups socials burgesia3 3 alumnes grups socials burgesia
3 3 alumnes grups socials burgesia
 
Preguntas sobre la lógica
Preguntas sobre la lógicaPreguntas sobre la lógica
Preguntas sobre la lógica
 
Ciutats medievals: rtesans i gremis
Ciutats medievals: rtesans i gremisCiutats medievals: rtesans i gremis
Ciutats medievals: rtesans i gremis
 
Combinació de pronoms febles
Combinació de pronoms feblesCombinació de pronoms febles
Combinació de pronoms febles
 

Similar a Alfabeto griego (20)

06 el enigma de la esfinge
06 el enigma de la esfinge06 el enigma de la esfinge
06 el enigma de la esfinge
 
Te inMito a una MEDEA
Te inMito a una MEDEA Te inMito a una MEDEA
Te inMito a una MEDEA
 
Mitos y leyendas griegas
Mitos y leyendas griegasMitos y leyendas griegas
Mitos y leyendas griegas
 
Mitos y leyendas griegas
Mitos y leyendas griegasMitos y leyendas griegas
Mitos y leyendas griegas
 
A ver si funciona ya.
A ver si funciona ya.A ver si funciona ya.
A ver si funciona ya.
 
MITO DE PERSEO
MITO DE PERSEOMITO DE PERSEO
MITO DE PERSEO
 
Zeus, hijos II
Zeus, hijos IIZeus, hijos II
Zeus, hijos II
 
Creta
CretaCreta
Creta
 
Dioses Griegos
Dioses GriegosDioses Griegos
Dioses Griegos
 
Zeus y sus amores
Zeus y sus amoresZeus y sus amores
Zeus y sus amores
 
MITOS CON JUEGOS DE LECTURA.docx
MITOS CON JUEGOS DE LECTURA.docxMITOS CON JUEGOS DE LECTURA.docx
MITOS CON JUEGOS DE LECTURA.docx
 
Teseo
TeseoTeseo
Teseo
 
Leyenda mitologica
Leyenda mitologicaLeyenda mitologica
Leyenda mitologica
 
Monstruos CláSicos
Monstruos CláSicosMonstruos CláSicos
Monstruos CláSicos
 
Carnaval2
Carnaval2Carnaval2
Carnaval2
 
TeóCrito
TeóCritoTeóCrito
TeóCrito
 
Musical el mago de oz teatro zorrilla ocio y rutas valladolid
Musical el mago de oz teatro zorrilla ocio y rutas valladolidMusical el mago de oz teatro zorrilla ocio y rutas valladolid
Musical el mago de oz teatro zorrilla ocio y rutas valladolid
 
Arquíloco de Paros
Arquíloco de ParosArquíloco de Paros
Arquíloco de Paros
 
Los dioses griegos
Los dioses griegosLos dioses griegos
Los dioses griegos
 
Los dioses griegos
Los dioses griegosLos dioses griegos
Los dioses griegos
 

Más de lluchvalencia

Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)
Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)
Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)lluchvalencia
 
Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)
Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)
Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)lluchvalencia
 
Poesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràctica
Poesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràcticaPoesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràctica
Poesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràcticalluchvalencia
 
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)lluchvalencia
 
Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)
Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)
Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)lluchvalencia
 
Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)lluchvalencia
 
La dièresi: explicació per a castellanoparlants
La dièresi: explicació per a castellanoparlantsLa dièresi: explicació per a castellanoparlants
La dièresi: explicació per a castellanoparlantslluchvalencia
 
Perifrasi verbal per a castellanoparlants
Perifrasi verbal per a castellanoparlantsPerifrasi verbal per a castellanoparlants
Perifrasi verbal per a castellanoparlantslluchvalencia
 
Zona verbs regulars i irregulars
Zona verbs regulars i irregularsZona verbs regulars i irregulars
Zona verbs regulars i irregularslluchvalencia
 
Zona accent diacritic per a castellanoparlants
Zona accent diacritic per a castellanoparlantsZona accent diacritic per a castellanoparlants
Zona accent diacritic per a castellanoparlantslluchvalencia
 
Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)
Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)
Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)lluchvalencia
 
Accent diacritic per a castellanoparlants.
Accent diacritic per a castellanoparlants. Accent diacritic per a castellanoparlants.
Accent diacritic per a castellanoparlants. lluchvalencia
 
El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)
El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)
El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)lluchvalencia
 
Aristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofía
Aristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofíaAristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofía
Aristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofíalluchvalencia
 
Why democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ ética
Why democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ éticaWhy democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ ética
Why democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ éticalluchvalencia
 
Els Àustries: felip ii
Els Àustries: felip iiEls Àustries: felip ii
Els Àustries: felip iilluchvalencia
 
Imperi dels Àustries: Carles I
Imperi dels Àustries: Carles IImperi dels Àustries: Carles I
Imperi dels Àustries: Carles Illuchvalencia
 
Presocraticos: Filosofía 2º Bachillerato
Presocraticos: Filosofía 2º BachilleratoPresocraticos: Filosofía 2º Bachillerato
Presocraticos: Filosofía 2º Bachilleratolluchvalencia
 
Triángulo dramático de Karpman
Triángulo dramático de KarpmanTriángulo dramático de Karpman
Triángulo dramático de Karpmanlluchvalencia
 
Economia i societat musulmanes a la Península
Economia i societat musulmanes a la PenínsulaEconomia i societat musulmanes a la Península
Economia i societat musulmanes a la Penínsulalluchvalencia
 

Más de lluchvalencia (20)

Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)
Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)
Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)
 
Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)
Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)
Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)
 
Poesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràctica
Poesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràcticaPoesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràctica
Poesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràctica
 
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
 
Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)
Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)
Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)
 
Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)
 
La dièresi: explicació per a castellanoparlants
La dièresi: explicació per a castellanoparlantsLa dièresi: explicació per a castellanoparlants
La dièresi: explicació per a castellanoparlants
 
Perifrasi verbal per a castellanoparlants
Perifrasi verbal per a castellanoparlantsPerifrasi verbal per a castellanoparlants
Perifrasi verbal per a castellanoparlants
 
Zona verbs regulars i irregulars
Zona verbs regulars i irregularsZona verbs regulars i irregulars
Zona verbs regulars i irregulars
 
Zona accent diacritic per a castellanoparlants
Zona accent diacritic per a castellanoparlantsZona accent diacritic per a castellanoparlants
Zona accent diacritic per a castellanoparlants
 
Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)
Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)
Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)
 
Accent diacritic per a castellanoparlants.
Accent diacritic per a castellanoparlants. Accent diacritic per a castellanoparlants.
Accent diacritic per a castellanoparlants.
 
El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)
El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)
El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)
 
Aristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofía
Aristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofíaAristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofía
Aristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofía
 
Why democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ ética
Why democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ éticaWhy democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ ética
Why democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ ética
 
Els Àustries: felip ii
Els Àustries: felip iiEls Àustries: felip ii
Els Àustries: felip ii
 
Imperi dels Àustries: Carles I
Imperi dels Àustries: Carles IImperi dels Àustries: Carles I
Imperi dels Àustries: Carles I
 
Presocraticos: Filosofía 2º Bachillerato
Presocraticos: Filosofía 2º BachilleratoPresocraticos: Filosofía 2º Bachillerato
Presocraticos: Filosofía 2º Bachillerato
 
Triángulo dramático de Karpman
Triángulo dramático de KarpmanTriángulo dramático de Karpman
Triángulo dramático de Karpman
 
Economia i societat musulmanes a la Península
Economia i societat musulmanes a la PenínsulaEconomia i societat musulmanes a la Península
Economia i societat musulmanes a la Península
 

Último

Lecciones 07 Esc. Sabática. Motivados por la esperanza
Lecciones 07 Esc. Sabática. Motivados por la esperanzaLecciones 07 Esc. Sabática. Motivados por la esperanza
Lecciones 07 Esc. Sabática. Motivados por la esperanzaAlejandrino Halire Ccahuana
 
Diapositivas unidad de trabajo 7 sobre Coloración temporal y semipermanente
Diapositivas unidad de trabajo 7 sobre Coloración temporal y semipermanenteDiapositivas unidad de trabajo 7 sobre Coloración temporal y semipermanente
Diapositivas unidad de trabajo 7 sobre Coloración temporal y semipermanenteinmaculadatorressanc
 
SESION DE APRENDIZAJE PARA3ER GRADO -EL SISTEMA DIGESTIVO
SESION DE APRENDIZAJE PARA3ER GRADO -EL SISTEMA DIGESTIVOSESION DE APRENDIZAJE PARA3ER GRADO -EL SISTEMA DIGESTIVO
SESION DE APRENDIZAJE PARA3ER GRADO -EL SISTEMA DIGESTIVOJuanaBellidocollahua
 
Los caminos del saber matematicas 7°.pdf
Los caminos del saber matematicas 7°.pdfLos caminos del saber matematicas 7°.pdf
Los caminos del saber matematicas 7°.pdfandioclex
 
En un aposento alto himno _letra y acordes.pdf
En un aposento alto himno _letra y acordes.pdfEn un aposento alto himno _letra y acordes.pdf
En un aposento alto himno _letra y acordes.pdfAni Ann
 
4. MATERIALES QUE SE EMPLEAN EN LAS ESTRUCTURAS.pptx
4. MATERIALES QUE SE EMPLEAN EN LAS ESTRUCTURAS.pptx4. MATERIALES QUE SE EMPLEAN EN LAS ESTRUCTURAS.pptx
4. MATERIALES QUE SE EMPLEAN EN LAS ESTRUCTURAS.pptxnelsontobontrujillo
 
ciclos biogeoquimicas y flujo de materia ecosistemas
ciclos biogeoquimicas y flujo de materia ecosistemasciclos biogeoquimicas y flujo de materia ecosistemas
ciclos biogeoquimicas y flujo de materia ecosistemasFlor Idalia Espinoza Ortega
 
Gran Final Campeonato Nacional Escolar Liga Las Torres 2017.pdf
Gran Final Campeonato Nacional Escolar Liga Las Torres 2017.pdfGran Final Campeonato Nacional Escolar Liga Las Torres 2017.pdf
Gran Final Campeonato Nacional Escolar Liga Las Torres 2017.pdfEdgar R Gimenez
 
Lineamientos de la Escuela de la Confianza SJA Ccesa.pptx
Lineamientos de la Escuela de la Confianza  SJA  Ccesa.pptxLineamientos de la Escuela de la Confianza  SJA  Ccesa.pptx
Lineamientos de la Escuela de la Confianza SJA Ccesa.pptxDemetrio Ccesa Rayme
 
Estudios Sociales libro 8vo grado Básico
Estudios Sociales libro 8vo grado BásicoEstudios Sociales libro 8vo grado Básico
Estudios Sociales libro 8vo grado Básicomaxgamesofficial15
 
ACERTIJO CÁLCULOS MATEMÁGICOS EN LA CARRERA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO CÁLCULOS MATEMÁGICOS EN LA CARRERA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO CÁLCULOS MATEMÁGICOS EN LA CARRERA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO CÁLCULOS MATEMÁGICOS EN LA CARRERA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAJAVIER SOLIS NOYOLA
 
Evaluación de los Factores Externos de la Organización.
Evaluación de los Factores Externos de la Organización.Evaluación de los Factores Externos de la Organización.
Evaluación de los Factores Externos de la Organización.JonathanCovena1
 
El liderazgo en la empresa sostenible, introducción, definición y ejemplo.
El liderazgo en la empresa sostenible, introducción, definición y ejemplo.El liderazgo en la empresa sostenible, introducción, definición y ejemplo.
El liderazgo en la empresa sostenible, introducción, definición y ejemplo.JonathanCovena1
 
a propósito del estado su relevancia y definiciones
a propósito del estado su relevancia y definicionesa propósito del estado su relevancia y definiciones
a propósito del estado su relevancia y definicionessubfabian
 

Último (20)

Revista Faro Normalista 6, 18 de mayo 2024
Revista Faro Normalista 6, 18 de mayo 2024Revista Faro Normalista 6, 18 de mayo 2024
Revista Faro Normalista 6, 18 de mayo 2024
 
Lecciones 07 Esc. Sabática. Motivados por la esperanza
Lecciones 07 Esc. Sabática. Motivados por la esperanzaLecciones 07 Esc. Sabática. Motivados por la esperanza
Lecciones 07 Esc. Sabática. Motivados por la esperanza
 
Diapositivas unidad de trabajo 7 sobre Coloración temporal y semipermanente
Diapositivas unidad de trabajo 7 sobre Coloración temporal y semipermanenteDiapositivas unidad de trabajo 7 sobre Coloración temporal y semipermanente
Diapositivas unidad de trabajo 7 sobre Coloración temporal y semipermanente
 
Motivados por la esperanza. Esperanza en Jesús
Motivados por la esperanza. Esperanza en JesúsMotivados por la esperanza. Esperanza en Jesús
Motivados por la esperanza. Esperanza en Jesús
 
SESION DE APRENDIZAJE PARA3ER GRADO -EL SISTEMA DIGESTIVO
SESION DE APRENDIZAJE PARA3ER GRADO -EL SISTEMA DIGESTIVOSESION DE APRENDIZAJE PARA3ER GRADO -EL SISTEMA DIGESTIVO
SESION DE APRENDIZAJE PARA3ER GRADO -EL SISTEMA DIGESTIVO
 
Los caminos del saber matematicas 7°.pdf
Los caminos del saber matematicas 7°.pdfLos caminos del saber matematicas 7°.pdf
Los caminos del saber matematicas 7°.pdf
 
Power Point : Motivados por la esperanza
Power Point : Motivados por la esperanzaPower Point : Motivados por la esperanza
Power Point : Motivados por la esperanza
 
En un aposento alto himno _letra y acordes.pdf
En un aposento alto himno _letra y acordes.pdfEn un aposento alto himno _letra y acordes.pdf
En un aposento alto himno _letra y acordes.pdf
 
4. MATERIALES QUE SE EMPLEAN EN LAS ESTRUCTURAS.pptx
4. MATERIALES QUE SE EMPLEAN EN LAS ESTRUCTURAS.pptx4. MATERIALES QUE SE EMPLEAN EN LAS ESTRUCTURAS.pptx
4. MATERIALES QUE SE EMPLEAN EN LAS ESTRUCTURAS.pptx
 
ciclos biogeoquimicas y flujo de materia ecosistemas
ciclos biogeoquimicas y flujo de materia ecosistemasciclos biogeoquimicas y flujo de materia ecosistemas
ciclos biogeoquimicas y flujo de materia ecosistemas
 
Gran Final Campeonato Nacional Escolar Liga Las Torres 2017.pdf
Gran Final Campeonato Nacional Escolar Liga Las Torres 2017.pdfGran Final Campeonato Nacional Escolar Liga Las Torres 2017.pdf
Gran Final Campeonato Nacional Escolar Liga Las Torres 2017.pdf
 
Lineamientos de la Escuela de la Confianza SJA Ccesa.pptx
Lineamientos de la Escuela de la Confianza  SJA  Ccesa.pptxLineamientos de la Escuela de la Confianza  SJA  Ccesa.pptx
Lineamientos de la Escuela de la Confianza SJA Ccesa.pptx
 
flujo de materia y energía ecosistemas.
flujo de materia y  energía ecosistemas.flujo de materia y  energía ecosistemas.
flujo de materia y energía ecosistemas.
 
Estudios Sociales libro 8vo grado Básico
Estudios Sociales libro 8vo grado BásicoEstudios Sociales libro 8vo grado Básico
Estudios Sociales libro 8vo grado Básico
 
ACERTIJO CÁLCULOS MATEMÁGICOS EN LA CARRERA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO CÁLCULOS MATEMÁGICOS EN LA CARRERA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO CÁLCULOS MATEMÁGICOS EN LA CARRERA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO CÁLCULOS MATEMÁGICOS EN LA CARRERA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
¿Que es Fuerza? online 2024 Repaso CRECE.pptx
¿Que es Fuerza? online 2024 Repaso CRECE.pptx¿Que es Fuerza? online 2024 Repaso CRECE.pptx
¿Que es Fuerza? online 2024 Repaso CRECE.pptx
 
TÉCNICAS OBSERVACIONALES Y TEXTUALES.pdf
TÉCNICAS OBSERVACIONALES Y TEXTUALES.pdfTÉCNICAS OBSERVACIONALES Y TEXTUALES.pdf
TÉCNICAS OBSERVACIONALES Y TEXTUALES.pdf
 
Evaluación de los Factores Externos de la Organización.
Evaluación de los Factores Externos de la Organización.Evaluación de los Factores Externos de la Organización.
Evaluación de los Factores Externos de la Organización.
 
El liderazgo en la empresa sostenible, introducción, definición y ejemplo.
El liderazgo en la empresa sostenible, introducción, definición y ejemplo.El liderazgo en la empresa sostenible, introducción, definición y ejemplo.
El liderazgo en la empresa sostenible, introducción, definición y ejemplo.
 
a propósito del estado su relevancia y definiciones
a propósito del estado su relevancia y definicionesa propósito del estado su relevancia y definiciones
a propósito del estado su relevancia y definiciones
 

Alfabeto griego