SlideShare una empresa de Scribd logo
Tens una idea?
Monta una
empresa
Calle Sant Sebastià, 69 - 07701 Maó, Illes Balears - 971 35 70 21 - www.proquame.com.es - www.facebook.com/proquame
Xerrada dirigida a fomentar la creació
d’empresa com a mecanisme
d'autoocupació. Facilitant des d’una vessant
pràctica i basada en la realitat, el camí que va
des del sorgiment d’una idea de negoci fins a
l’estructuració d’un model de negoci i
empresa.


Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Dotar als estudiants conceptes i consells
pràctics que permeten generar idees de
negoci transformar-los en un full de ruta. Fer
una anàlisi crítica del model de negoci i un
estudi del context de mercat on es planteja
el desenvolupament de la idea. Captar les
aspiracions i objectius dels joves, per
engrescar-los i visualitzar amb casos reals de
models de negoci a desenvolupar.

Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
•    Creativitat.
•    La idea de negoci.
•    Que són star-ups i spin-offs.
•    Estructurant un model de negoci.
•    Del model de negoci cap el pla
    d’empresa.


Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
2.-
         1.- LA IDEA
                        L’OPORTUNITAT
      3.- EL MODEL DE            4.- EL PLA
        NEGOCI              D’EMPRESA
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Creativitat
Calle Sant Sebastià, 69 - 07701 Maó, Illes Balears - 971 35 70 21 - www.proquame.com.es - www.facebook.com/proquame
• La creativitat és una
                       habilitat (skill) de futur
                      • No tothom és creatiu
                       per natura
                      • Hi ha moltes eines per
                       generar i filtrar ideesTens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
•  Rutina
                        •  Comoditat
                        •  Seguretat
                        •  Status quo

                        Edward de
                        Bono:
                        “Pensamiento
                        lateral”
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
La idea de
negoci. Start-
ups i Spin-
Offs.Calle Sant Sebastià, 69 - 07701 Maó, Illes Balears - 971 35 70 21 - www.proquame.com.es - www.facebook.com/proquame
• Idees en podem
                       generar i copiar moltes
                      • El que ens fa
                       diferents... és posar-les
                       en pràctica
                      • No en posseir-ne el
                       ‘secret’
                      • Idees per generar valor
                       i negoci
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Emprendedor:
                        • Alguien que identifica una
                         oportunidad
                        • Que moviliza recursos
                         para aprovecharla
                        • Dentro y fuera del ámbito
                         del negocio
                        • Adjetivos:
                         innovador, flexible, dinámi
                         co, capaz de asumir
                         riesgos, creativo y
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
                         orientado al crecimiento
Start-Up o Spin-Off:
                        •  Proyectos de empresa con una
                          vida limitada
                        •  Con gran potencial de desarrollo
                        •  Provienen del mundo del
                          emprendimiento, de la
                          innovación
                        •  Mucho riesgo, mucha retribución
                        •  Vinculadas al capital-riesgo
                          (venture capital o bussiness
                          angels) para su financiación
                          inicial, esté o no implicado el
                          capital en la dirección

Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
• No totes les empreses
                       són iguals: tortugues o
                       gaseles
                      • Crear i mantenir una
                       empresa tortuga és
                       més difícil, perquè no
                       neixes diferent i amb
                       molta més
                       competència
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Model de
negoci
Calle Sant Sebastià, 69 - 07701 Maó, Illes Balears - 971 35 70 21 - www.proquame.com.es - www.facebook.com/proquame
Es un faro que ilumina
                        nuestro plan de empresa.
                        Cabe que se adapte
                        continuamente. Que se
                        valide su viabilidad. Que
                        se transforme en un
                        verdadero plan de
                        empresa.

Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
1. La oportunidad
                         2. Mercado – el
       (la oferta de
                        test de demanda
         valor)         3. Los
      instrumentos, los           4. El riesgo
        recursosTens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
7 preguntes que han de tenir ‘bona’ resposta:                    Qué proposam al client
                    (mercat) que tengui valor per
                    ell i estigui disposat a pagar?
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
7 preguntes que han de tenir ‘bona’ resposta:                    A quina part (segment) de la
                    clientela ens dirigim? Els
                    coneixem i entenem per
                    saber que estaran disposats
                    a pagar?


Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
7 preguntes que han de tenir ‘bona’ resposta:                    Com arribarem a aquests clients
                    ‘desitjats’?
                    • Com ens comunicarem amb
                      aquests clientes? Amb quins
                      canals?
                    • Com els farem arribar la
                      nostra proposta
                      (distribució/logística)
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
7 preguntes que han de tenir ‘bona’ resposta:                    Quins recursos mínims
                    (materials, tecnològics, financers)
                    són necessaris?
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
7 preguntes que han de tenir ‘bona’ resposta:                    Quines són les activitats
                    bàsiques per iniciar i donar bé les
                    primeres passes?
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
7 preguntes que han de tenir ‘bona’ resposta:                    Tenim un model d’ingressos
                    (XLS) que sigui sostenible mes a
                    mes, any a any…?
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
7 preguntes que han de tenir ‘bona’ resposta:                    Quins costos hem d’escometre
                    d’acord amb les respostes a les
                    preguntes 1 a 6?
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Pla d’empresa
Calle Sant Sebastià, 69 - 07701 Maó, Illes Balears - 971 35 70 21 - www.proquame.com.es - www.facebook.com/proquame
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Un business plan en 9 decisiones:                    • Forma de abordar el proyecto.
                    • Como profesional o en forma
                     societaria.
                    • Cuál es la distribución y
                     asunción de riesgos que
                     queremos asumir.


Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Un business plan en 9 decisiones:                    • Marca comercial: ¿Bajo qué
                     marca comercial
                     trabajaremos?
                    • Marca e imagen corporativa
                    • Compartir marcas: marcas de
                     productos, franquicias…


Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Un business plan en 9 decisiones:


                    • Personal en plantilla. Definir principales
                     funciones y niveles de sueldos.
                    • Estructura inicial (para iniciar la actividad)
                    • Estructura de futuro (la deseable)
                    • Atención a quien llevará a cabo las
                     siguientes:
                        •  Tareas de administración general
                          (burocráticas)
                        •  Tareas comerciales (captación y fidelización)
                        •  Tareas de producción del producto o servicio
                        •  Tareas administración económico-financiera
                        •  Dirección y estrategia
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
                        •  Logística ...
Un business plan en 9 decisiones:                    •    Enumerar una relación de
                        colaboradores habituales (excluir
                        los proveedores o clientes de
                        actividad principal):
                        •  asesoría contable,
                        •  nuevas tecnologías,
                        •  outsourcing o compra fuera de
                          servicios ...Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Un business plan en 9 decisiones:                    •    ¿En régimen de propiedad o
                        alquiler?
                    •    Activo fijo necesario.
                        •  Equipamiento informático
                        •  Local
                        •  Vehículo
                        •  Mobiliario
                        •  Stock inicial
                        •  Otro equipamiento


Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Un business plan en 9 decisiones:


                    •    Actividades de la empresa. Catálogo de
                        productos y servicios principales.
                    •    Principales (básicos para el sostenimiento)
                    •    Complementarias (añaden valor)
                    •    Hacer listado exhaustivo de servicios
                        ofrecidos, definir que incluyen, y por qué tipo
                        de cliente.
                    •    Precios o tarifas básicas de servicios
                        principales (y descomposición de los mismos:
                        precio por día, precio por mes ...).
                    •    Packs de servicios: definirlos si se cree que
                        habrá posibilidades de venta cruzada.
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Un business plan en 9 decisiones:                    • Política de precios y tarifas:
                    • Campañas de oferta. Calendario
                     anual y criterios principales.
                    • Descuentos comerciales. Política.
                    • Descuentos por volumen o rappels.
                    • Relacionar precios a la política de
                     fidelización y atención a los clientes.Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Un business plan en 9 decisiones:                    • Gastos de carácter anual. Realizar
                     una previsión de:
                      • Suministros
                      • Comunicaciones
                      • Formación
                      • Publicidad
                      • Servicios (profesionales)
                       externos
                      • Otros…
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Un business plan en 9 decisiones:                    • Jugar a hacer una hipótesis de
                     actividad a pleno rendimiento según
                     la estructura de la empresa
                    • Determinar qué servicios creemos
                     que podemos estar facturando a la
                     vez
                    • Establecer diversos escenarios en
                     función de las etapas de crecimiento
                     (si existen)
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
Alguna
pregunta més?
Calle Sant Sebastià, 69 - 07701 Maó, Illes Balears - 971 35 70 21 - www.proquame.com.es - www.facebook.com/proquame
Joan R. Sánchez Tuomala
                 Socio Consultor
                 PROQUAME
                 Especialista en gestión organizativa de empresas y administraciones públicas con especial
                 hincapié en recursos humanos, gestión por procesos y gestión de calidad, promoviendo
                 estándares de calidad EFQM, planificación estratégica y método BELBIN para diseño de
                 equipos.
                 He desarrollado mi carrera profesional cumpliendo responsabilidades de dirección económica,
                 gestión de calidad, planificación y servicios generales en el Consell Insular de Menorca (1999-
                 2004) y he sido profesor asociado del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad
                 Pompeu Fabra (UPF) e investigador del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES)
                 entre 1996 y 1999.
                 Desde 2004 fundé, junto a Salvador Taulé Ramírez (socio y amigo), la consultora de pymes y
                 administraciones públicas PROQUAME dedicada a la consultoría estratégica, económica, de
                 personas y procesos en las Islas Baleares.
                 Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) 1992-1995.
                 Máster en Gestión y Administración Pública (programa conjunto UAB, ESADE y UPF) 1995-
                 1997.
                 Miembro fundador del Cercle d’Economia de Menorca (2011) y responsable en Menorca de
                 Joves Empresaris de Baleares (2011-2013).
                                                  ¿Cómo contactar conmigo?
                                                        C/ Sant Sebastià, 69
                                                  07710 – Maó – Islas Baleares
                                                    teléfono: +34 971 35 70 21
                                                      móbil: +34 630 25 88 76
                                                 email: joan@proquame.com.es
                                        linkedin: es.linkedin.com/in/joansancheztuomala
                                          facebook: facebook.com/joansancheztuomala
Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE                           twitter: twitter.com/joansanchez

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Encuentro intraemprendedores
Encuentro intraemprendedoresEncuentro intraemprendedores
Encuentro intraemprendedores
Club de Innovación
 
Capitulo 6 deas_oportunidad_creatividad
Capitulo 6 deas_oportunidad_creatividadCapitulo 6 deas_oportunidad_creatividad
Capitulo 6 deas_oportunidad_creatividad
Juan P
 
Emprendimiento Corporativo Imanova
Emprendimiento Corporativo ImanovaEmprendimiento Corporativo Imanova
Emprendimiento Corporativo Imanova
Alejandro Hugo
 
Clase 1 11 ago 2010
Clase 1  11 ago 2010Clase 1  11 ago 2010
Clase 1 11 ago 2010
Tadashi Takaoka Caqueo
 
De cero a la oportunidad de empresas
De cero a la oportunidad de empresasDe cero a la oportunidad de empresas
De cero a la oportunidad de empresas
Katherine Camus
 
ÁPICE - Las iniciativas empresariales y su medición
ÁPICE - Las iniciativas empresariales y su mediciónÁPICE - Las iniciativas empresariales y su medición
ÁPICE - Las iniciativas empresariales y su medición
APICE Instituciones De Crédito Educativo
 
Ruta de la innovación
Ruta de la innovación  Ruta de la innovación
Ruta de la innovación
INNSPIRAL
 
#LaGuardiaLab | Taller de Creatividad e Innovación Social
#LaGuardiaLab | Taller de Creatividad e Innovación Social#LaGuardiaLab | Taller de Creatividad e Innovación Social
#LaGuardiaLab | Taller de Creatividad e Innovación Social
Centro Guadalinfo Lupión
 
Espíritu emprendedor
Espíritu emprendedorEspíritu emprendedor
Espíritu emprendedor
Javier Yunes
 
Aceleración de Proyectos
Aceleración de ProyectosAceleración de Proyectos
Aceleración de Proyectos
Consorcio IdenTIC
 
Intraemprendimiento
IntraemprendimientoIntraemprendimiento
Intraemprendimiento
Xavier Santos Ramos
 
1. presentación introductoria emprendimiento
1. presentación introductoria emprendimiento 1. presentación introductoria emprendimiento
1. presentación introductoria emprendimiento
Humberto Yepes Vélez
 
El emprendedor corporativo
El emprendedor corporativoEl emprendedor corporativo
El emprendedor corporativo
Pablo Urani
 
Comportamiento emprendedor - Microemprendimientos - Instituto ISIV
Comportamiento emprendedor - Microemprendimientos - Instituto ISIVComportamiento emprendedor - Microemprendimientos - Instituto ISIV
Comportamiento emprendedor - Microemprendimientos - Instituto ISIV
ISIV - Educación a Distancia
 
Innovación desde la emoción - Ruta de Innovación 2010
Innovación desde la emoción - Ruta de Innovación 2010Innovación desde la emoción - Ruta de Innovación 2010
Innovación desde la emoción - Ruta de Innovación 2010
IGT Innovation
 
Mentalidad emprendedora
Mentalidad emprendedoraMentalidad emprendedora
Mentalidad emprendedora
KINSEI Consultoria S.A.S
 
Ppt.4.2
Ppt.4.2Ppt.4.2
Ppt.4.2
Axel Mérida
 
Charla J Herrera First Tuesday
Charla J Herrera First TuesdayCharla J Herrera First Tuesday
Charla J Herrera First Tuesday
Nuevamente nuevamente
 

La actualidad más candente (18)

Encuentro intraemprendedores
Encuentro intraemprendedoresEncuentro intraemprendedores
Encuentro intraemprendedores
 
Capitulo 6 deas_oportunidad_creatividad
Capitulo 6 deas_oportunidad_creatividadCapitulo 6 deas_oportunidad_creatividad
Capitulo 6 deas_oportunidad_creatividad
 
Emprendimiento Corporativo Imanova
Emprendimiento Corporativo ImanovaEmprendimiento Corporativo Imanova
Emprendimiento Corporativo Imanova
 
Clase 1 11 ago 2010
Clase 1  11 ago 2010Clase 1  11 ago 2010
Clase 1 11 ago 2010
 
De cero a la oportunidad de empresas
De cero a la oportunidad de empresasDe cero a la oportunidad de empresas
De cero a la oportunidad de empresas
 
ÁPICE - Las iniciativas empresariales y su medición
ÁPICE - Las iniciativas empresariales y su mediciónÁPICE - Las iniciativas empresariales y su medición
ÁPICE - Las iniciativas empresariales y su medición
 
Ruta de la innovación
Ruta de la innovación  Ruta de la innovación
Ruta de la innovación
 
#LaGuardiaLab | Taller de Creatividad e Innovación Social
#LaGuardiaLab | Taller de Creatividad e Innovación Social#LaGuardiaLab | Taller de Creatividad e Innovación Social
#LaGuardiaLab | Taller de Creatividad e Innovación Social
 
Espíritu emprendedor
Espíritu emprendedorEspíritu emprendedor
Espíritu emprendedor
 
Aceleración de Proyectos
Aceleración de ProyectosAceleración de Proyectos
Aceleración de Proyectos
 
Intraemprendimiento
IntraemprendimientoIntraemprendimiento
Intraemprendimiento
 
1. presentación introductoria emprendimiento
1. presentación introductoria emprendimiento 1. presentación introductoria emprendimiento
1. presentación introductoria emprendimiento
 
El emprendedor corporativo
El emprendedor corporativoEl emprendedor corporativo
El emprendedor corporativo
 
Comportamiento emprendedor - Microemprendimientos - Instituto ISIV
Comportamiento emprendedor - Microemprendimientos - Instituto ISIVComportamiento emprendedor - Microemprendimientos - Instituto ISIV
Comportamiento emprendedor - Microemprendimientos - Instituto ISIV
 
Innovación desde la emoción - Ruta de Innovación 2010
Innovación desde la emoción - Ruta de Innovación 2010Innovación desde la emoción - Ruta de Innovación 2010
Innovación desde la emoción - Ruta de Innovación 2010
 
Mentalidad emprendedora
Mentalidad emprendedoraMentalidad emprendedora
Mentalidad emprendedora
 
Ppt.4.2
Ppt.4.2Ppt.4.2
Ppt.4.2
 
Charla J Herrera First Tuesday
Charla J Herrera First TuesdayCharla J Herrera First Tuesday
Charla J Herrera First Tuesday
 

Destacado

Charla para DONES D'EMPRESA - CAEB Menorca
Charla para DONES D'EMPRESA - CAEB MenorcaCharla para DONES D'EMPRESA - CAEB Menorca
Charla para DONES D'EMPRESA - CAEB Menorca
PROQUAME
 
Desglose investigación cuantitativa de mercados
Desglose investigación cuantitativa de mercadosDesglose investigación cuantitativa de mercados
Desglose investigación cuantitativa de mercados
sabbyval
 
Branding, gestiona la marca en tu empresa
Branding, gestiona la marca en tu empresaBranding, gestiona la marca en tu empresa
Branding, gestiona la marca en tu empresa
PROQUAME
 
Planifica tu marqueting
Planifica tu marquetingPlanifica tu marqueting
Planifica tu marqueting
PROQUAME
 
¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 2)
¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 2)¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 2)
¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 2)
PROQUAME
 
Herramientas financieras para ir por la vida
Herramientas financieras para ir por la vidaHerramientas financieras para ir por la vida
Herramientas financieras para ir por la vida
PROQUAME
 
Menorca, Yes We Can
Menorca, Yes We CanMenorca, Yes We Can
Menorca, Yes We Can
PROQUAME
 
Negociación
NegociaciónNegociación
Negociación
sabbyval
 
Lista de cotejo desempeño actitudinal
Lista de cotejo desempeño actitudinalLista de cotejo desempeño actitudinal
Lista de cotejo desempeño actitudinal
maestrachamuca
 
Resumen vender en la mente del cliente. Por Jesús Gallego
Resumen vender en la mente del cliente. Por Jesús GallegoResumen vender en la mente del cliente. Por Jesús Gallego
Resumen vender en la mente del cliente. Por Jesús Gallego
jesusgallego
 
¿Cómo surfeamos las pymes el tsunami de las TIC?: Las TIC y su impacto en las...
¿Cómo surfeamos las pymes el tsunami de las TIC?: Las TIC y su impacto en las...¿Cómo surfeamos las pymes el tsunami de las TIC?: Las TIC y su impacto en las...
¿Cómo surfeamos las pymes el tsunami de las TIC?: Las TIC y su impacto en las...
PROQUAME
 
Liderazgo y dirección
Liderazgo y direcciónLiderazgo y dirección
Liderazgo y dirección
sabbyval
 
Catálogo de servicios para la administración pública
Catálogo de servicios para la administración públicaCatálogo de servicios para la administración pública
Catálogo de servicios para la administración pública
PROQUAME
 
Desglose proceso administrativo
Desglose proceso administrativoDesglose proceso administrativo
Desglose proceso administrativo
sabbyval
 
¿Dónde puedo crecer? Estrategias de expansión
¿Dónde puedo crecer? Estrategias de expansión¿Dónde puedo crecer? Estrategias de expansión
¿Dónde puedo crecer? Estrategias de expansión
PROQUAME
 
Escoge tu modelo de negocio
Escoge tu modelo de negocioEscoge tu modelo de negocio
Escoge tu modelo de negocio
PROQUAME
 
¿Cómo financiar tu asociación en tiempos de crisis? - Fórum de ONGs de Menorca
¿Cómo financiar tu asociación en tiempos de crisis? - Fórum de ONGs de Menorca¿Cómo financiar tu asociación en tiempos de crisis? - Fórum de ONGs de Menorca
¿Cómo financiar tu asociación en tiempos de crisis? - Fórum de ONGs de Menorca
PROQUAME
 
Haz presupuestos para ganar clientes
Haz presupuestos para ganar clientesHaz presupuestos para ganar clientes
Haz presupuestos para ganar clientes
PROQUAME
 
Dirección y administración
Dirección y administraciónDirección y administración
Dirección y administración
sabbyval
 
Taller de técnicas de comunicación eficaces comunicación rev s1
Taller de técnicas de comunicación eficaces comunicación rev s1Taller de técnicas de comunicación eficaces comunicación rev s1
Taller de técnicas de comunicación eficaces comunicación rev s1
PROQUAME
 

Destacado (20)

Charla para DONES D'EMPRESA - CAEB Menorca
Charla para DONES D'EMPRESA - CAEB MenorcaCharla para DONES D'EMPRESA - CAEB Menorca
Charla para DONES D'EMPRESA - CAEB Menorca
 
Desglose investigación cuantitativa de mercados
Desglose investigación cuantitativa de mercadosDesglose investigación cuantitativa de mercados
Desglose investigación cuantitativa de mercados
 
Branding, gestiona la marca en tu empresa
Branding, gestiona la marca en tu empresaBranding, gestiona la marca en tu empresa
Branding, gestiona la marca en tu empresa
 
Planifica tu marqueting
Planifica tu marquetingPlanifica tu marqueting
Planifica tu marqueting
 
¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 2)
¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 2)¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 2)
¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 2)
 
Herramientas financieras para ir por la vida
Herramientas financieras para ir por la vidaHerramientas financieras para ir por la vida
Herramientas financieras para ir por la vida
 
Menorca, Yes We Can
Menorca, Yes We CanMenorca, Yes We Can
Menorca, Yes We Can
 
Negociación
NegociaciónNegociación
Negociación
 
Lista de cotejo desempeño actitudinal
Lista de cotejo desempeño actitudinalLista de cotejo desempeño actitudinal
Lista de cotejo desempeño actitudinal
 
Resumen vender en la mente del cliente. Por Jesús Gallego
Resumen vender en la mente del cliente. Por Jesús GallegoResumen vender en la mente del cliente. Por Jesús Gallego
Resumen vender en la mente del cliente. Por Jesús Gallego
 
¿Cómo surfeamos las pymes el tsunami de las TIC?: Las TIC y su impacto en las...
¿Cómo surfeamos las pymes el tsunami de las TIC?: Las TIC y su impacto en las...¿Cómo surfeamos las pymes el tsunami de las TIC?: Las TIC y su impacto en las...
¿Cómo surfeamos las pymes el tsunami de las TIC?: Las TIC y su impacto en las...
 
Liderazgo y dirección
Liderazgo y direcciónLiderazgo y dirección
Liderazgo y dirección
 
Catálogo de servicios para la administración pública
Catálogo de servicios para la administración públicaCatálogo de servicios para la administración pública
Catálogo de servicios para la administración pública
 
Desglose proceso administrativo
Desglose proceso administrativoDesglose proceso administrativo
Desglose proceso administrativo
 
¿Dónde puedo crecer? Estrategias de expansión
¿Dónde puedo crecer? Estrategias de expansión¿Dónde puedo crecer? Estrategias de expansión
¿Dónde puedo crecer? Estrategias de expansión
 
Escoge tu modelo de negocio
Escoge tu modelo de negocioEscoge tu modelo de negocio
Escoge tu modelo de negocio
 
¿Cómo financiar tu asociación en tiempos de crisis? - Fórum de ONGs de Menorca
¿Cómo financiar tu asociación en tiempos de crisis? - Fórum de ONGs de Menorca¿Cómo financiar tu asociación en tiempos de crisis? - Fórum de ONGs de Menorca
¿Cómo financiar tu asociación en tiempos de crisis? - Fórum de ONGs de Menorca
 
Haz presupuestos para ganar clientes
Haz presupuestos para ganar clientesHaz presupuestos para ganar clientes
Haz presupuestos para ganar clientes
 
Dirección y administración
Dirección y administraciónDirección y administración
Dirección y administración
 
Taller de técnicas de comunicación eficaces comunicación rev s1
Taller de técnicas de comunicación eficaces comunicación rev s1Taller de técnicas de comunicación eficaces comunicación rev s1
Taller de técnicas de comunicación eficaces comunicación rev s1
 

Similar a Tens una idea? Munta una empresa

Pasos para emprender. Juan de Dios Carvajal
Pasos para emprender. Juan de Dios CarvajalPasos para emprender. Juan de Dios Carvajal
Pasos para emprender. Juan de Dios Carvajal
Follow Quinta
 
El Emprendimiento como elemento integral de la Responsabilidad Social Empresa...
El Emprendimiento como elemento integral de la Responsabilidad Social Empresa...El Emprendimiento como elemento integral de la Responsabilidad Social Empresa...
El Emprendimiento como elemento integral de la Responsabilidad Social Empresa...
La Red DBAccess
 
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.pptIDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
NilsDherianSanchezPi
 
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.pptIDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
CHRISTIANALEXANDERFE3
 
Sesion caso Renzo costa.ppt
Sesion caso Renzo costa.pptSesion caso Renzo costa.ppt
Sesion caso Renzo costa.ppt
LeydidyKarolaRemnCho
 
IDEA DE NEGOCIO.ppt
IDEA DE NEGOCIO.pptIDEA DE NEGOCIO.ppt
IDEA DE NEGOCIO.ppt
EstherArenas5
 
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.pptIDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
JamesHerberthBacaTel
 
Idea de negocio en el peru (1)
Idea de negocio en el peru (1)Idea de negocio en el peru (1)
Idea de negocio en el peru (1)
Talyzita Jurado
 
Creativizate - Taller de Creatividad
Creativizate - Taller de CreatividadCreativizate - Taller de Creatividad
Creativizate - Taller de Creatividad
CONVERSA Comunicación para el Comercio
 
una buena idea de negocio
una buena idea de negociouna buena idea de negocio
una buena idea de negocio
noemialvarezsarasi
 
Taller de emprendimiento para todo empre
Taller de emprendimiento para todo empreTaller de emprendimiento para todo empre
Taller de emprendimiento para todo empre
azanet29
 
Espiritu emprendedor 1
Espiritu emprendedor 1Espiritu emprendedor 1
Espiritu emprendedor 1
harol2015
 
Planificar la innovación en la empresa
Planificar la innovación en la empresaPlanificar la innovación en la empresa
Planificar la innovación en la empresa
RED CIDE Cide
 
Taller-de-EMPRENDIMIENTO.pptx
Taller-de-EMPRENDIMIENTO.pptxTaller-de-EMPRENDIMIENTO.pptx
Taller-de-EMPRENDIMIENTO.pptx
AdrianaCarolinaCas
 
Desarrollo Emprendedor
Desarrollo EmprendedorDesarrollo Emprendedor
Desarrollo Emprendedor
Israel Osorio Olmos
 
Charla Emprendedurismo.pdf
Charla Emprendedurismo.pdfCharla Emprendedurismo.pdf
Charla Emprendedurismo.pdf
NataliaRodrguez724744
 
Idea de negocio
Idea de negocioIdea de negocio
Idea de negocio
natalycondori
 
Idea de negocio
Idea de negocioIdea de negocio
Idea de negocio
natalycondori
 
Perfil de un Emprendedor
Perfil de un EmprendedorPerfil de un Emprendedor
Perfil de un Emprendedor
jose rafael perez castillo
 
Cuadernillo plan negocios INTI
Cuadernillo plan negocios INTICuadernillo plan negocios INTI
Cuadernillo plan negocios INTI
mercedessanchezv
 

Similar a Tens una idea? Munta una empresa (20)

Pasos para emprender. Juan de Dios Carvajal
Pasos para emprender. Juan de Dios CarvajalPasos para emprender. Juan de Dios Carvajal
Pasos para emprender. Juan de Dios Carvajal
 
El Emprendimiento como elemento integral de la Responsabilidad Social Empresa...
El Emprendimiento como elemento integral de la Responsabilidad Social Empresa...El Emprendimiento como elemento integral de la Responsabilidad Social Empresa...
El Emprendimiento como elemento integral de la Responsabilidad Social Empresa...
 
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.pptIDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
 
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.pptIDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
 
Sesion caso Renzo costa.ppt
Sesion caso Renzo costa.pptSesion caso Renzo costa.ppt
Sesion caso Renzo costa.ppt
 
IDEA DE NEGOCIO.ppt
IDEA DE NEGOCIO.pptIDEA DE NEGOCIO.ppt
IDEA DE NEGOCIO.ppt
 
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.pptIDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
IDEA DE NEGOCIO EN EL PERU.ppt
 
Idea de negocio en el peru (1)
Idea de negocio en el peru (1)Idea de negocio en el peru (1)
Idea de negocio en el peru (1)
 
Creativizate - Taller de Creatividad
Creativizate - Taller de CreatividadCreativizate - Taller de Creatividad
Creativizate - Taller de Creatividad
 
una buena idea de negocio
una buena idea de negociouna buena idea de negocio
una buena idea de negocio
 
Taller de emprendimiento para todo empre
Taller de emprendimiento para todo empreTaller de emprendimiento para todo empre
Taller de emprendimiento para todo empre
 
Espiritu emprendedor 1
Espiritu emprendedor 1Espiritu emprendedor 1
Espiritu emprendedor 1
 
Planificar la innovación en la empresa
Planificar la innovación en la empresaPlanificar la innovación en la empresa
Planificar la innovación en la empresa
 
Taller-de-EMPRENDIMIENTO.pptx
Taller-de-EMPRENDIMIENTO.pptxTaller-de-EMPRENDIMIENTO.pptx
Taller-de-EMPRENDIMIENTO.pptx
 
Desarrollo Emprendedor
Desarrollo EmprendedorDesarrollo Emprendedor
Desarrollo Emprendedor
 
Charla Emprendedurismo.pdf
Charla Emprendedurismo.pdfCharla Emprendedurismo.pdf
Charla Emprendedurismo.pdf
 
Idea de negocio
Idea de negocioIdea de negocio
Idea de negocio
 
Idea de negocio
Idea de negocioIdea de negocio
Idea de negocio
 
Perfil de un Emprendedor
Perfil de un EmprendedorPerfil de un Emprendedor
Perfil de un Emprendedor
 
Cuadernillo plan negocios INTI
Cuadernillo plan negocios INTICuadernillo plan negocios INTI
Cuadernillo plan negocios INTI
 

Más de PROQUAME

Transformación digital y sus implicaciones socioeconómicas.
Transformación digital y sus implicaciones socioeconómicas.Transformación digital y sus implicaciones socioeconómicas.
Transformación digital y sus implicaciones socioeconómicas.
PROQUAME
 
Imprescindibles del #management
Imprescindibles del #managementImprescindibles del #management
Imprescindibles del #management
PROQUAME
 
Design thinking para educadores (español)
Design thinking para educadores (español)Design thinking para educadores (español)
Design thinking para educadores (español)
PROQUAME
 
Business model Flowchart
Business model FlowchartBusiness model Flowchart
Business model Flowchart
PROQUAME
 
Relationship economics
Relationship economicsRelationship economics
Relationship economics
PROQUAME
 
Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...
Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...
Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...
PROQUAME
 
Modelos de negocio tecnológicos
Modelos de negocio tecnológicosModelos de negocio tecnológicos
Modelos de negocio tecnológicos
PROQUAME
 
FRIDAY SEMINARS - SEPTIEMBRE 2012- Multiplica tu productividad implicando al ...
FRIDAY SEMINARS - SEPTIEMBRE 2012- Multiplica tu productividad implicando al ...FRIDAY SEMINARS - SEPTIEMBRE 2012- Multiplica tu productividad implicando al ...
FRIDAY SEMINARS - SEPTIEMBRE 2012- Multiplica tu productividad implicando al ...
PROQUAME
 
Crea tu empresa, ahora es tu oportunidad
Crea tu empresa, ahora es tu oportunidadCrea tu empresa, ahora es tu oportunidad
Crea tu empresa, ahora es tu oportunidad
PROQUAME
 
Herramientas para redes sociales - Puro Marketing
Herramientas para redes sociales - Puro MarketingHerramientas para redes sociales - Puro Marketing
Herramientas para redes sociales - Puro Marketing
PROQUAME
 
Guia La Colmena
Guia La ColmenaGuia La Colmena
Guia La Colmena
PROQUAME
 
Coaching para tu empresa
Coaching para tu empresaCoaching para tu empresa
Coaching para tu empresa
PROQUAME
 
El nuevo marqueting turístico
El nuevo marqueting turísticoEl nuevo marqueting turístico
El nuevo marqueting turístico
PROQUAME
 
Vender en internet
Vender en internetVender en internet
Vender en internet
PROQUAME
 
¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 1)
¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 1)¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 1)
¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 1)
PROQUAME
 
Gestion eficaz del cobro
Gestion eficaz del cobroGestion eficaz del cobro
Gestion eficaz del cobro
PROQUAME
 
Marketing ferial
Marketing ferialMarketing ferial
Marketing ferial
PROQUAME
 
Gestión de conflictos en tu pyme
Gestión de conflictos en tu pymeGestión de conflictos en tu pyme
Gestión de conflictos en tu pyme
PROQUAME
 
Marketing de experiencias
Marketing de experienciasMarketing de experiencias
Marketing de experiencias
PROQUAME
 
tu intranet de empresa, gratis y fácil
tu intranet de empresa, gratis y fáciltu intranet de empresa, gratis y fácil
tu intranet de empresa, gratis y fácil
PROQUAME
 

Más de PROQUAME (20)

Transformación digital y sus implicaciones socioeconómicas.
Transformación digital y sus implicaciones socioeconómicas.Transformación digital y sus implicaciones socioeconómicas.
Transformación digital y sus implicaciones socioeconómicas.
 
Imprescindibles del #management
Imprescindibles del #managementImprescindibles del #management
Imprescindibles del #management
 
Design thinking para educadores (español)
Design thinking para educadores (español)Design thinking para educadores (español)
Design thinking para educadores (español)
 
Business model Flowchart
Business model FlowchartBusiness model Flowchart
Business model Flowchart
 
Relationship economics
Relationship economicsRelationship economics
Relationship economics
 
Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...
Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...
Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...
 
Modelos de negocio tecnológicos
Modelos de negocio tecnológicosModelos de negocio tecnológicos
Modelos de negocio tecnológicos
 
FRIDAY SEMINARS - SEPTIEMBRE 2012- Multiplica tu productividad implicando al ...
FRIDAY SEMINARS - SEPTIEMBRE 2012- Multiplica tu productividad implicando al ...FRIDAY SEMINARS - SEPTIEMBRE 2012- Multiplica tu productividad implicando al ...
FRIDAY SEMINARS - SEPTIEMBRE 2012- Multiplica tu productividad implicando al ...
 
Crea tu empresa, ahora es tu oportunidad
Crea tu empresa, ahora es tu oportunidadCrea tu empresa, ahora es tu oportunidad
Crea tu empresa, ahora es tu oportunidad
 
Herramientas para redes sociales - Puro Marketing
Herramientas para redes sociales - Puro MarketingHerramientas para redes sociales - Puro Marketing
Herramientas para redes sociales - Puro Marketing
 
Guia La Colmena
Guia La ColmenaGuia La Colmena
Guia La Colmena
 
Coaching para tu empresa
Coaching para tu empresaCoaching para tu empresa
Coaching para tu empresa
 
El nuevo marqueting turístico
El nuevo marqueting turísticoEl nuevo marqueting turístico
El nuevo marqueting turístico
 
Vender en internet
Vender en internetVender en internet
Vender en internet
 
¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 1)
¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 1)¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 1)
¿Cómo beneficiar a tu empresa con las redes sociales? (Parte 1)
 
Gestion eficaz del cobro
Gestion eficaz del cobroGestion eficaz del cobro
Gestion eficaz del cobro
 
Marketing ferial
Marketing ferialMarketing ferial
Marketing ferial
 
Gestión de conflictos en tu pyme
Gestión de conflictos en tu pymeGestión de conflictos en tu pyme
Gestión de conflictos en tu pyme
 
Marketing de experiencias
Marketing de experienciasMarketing de experiencias
Marketing de experiencias
 
tu intranet de empresa, gratis y fácil
tu intranet de empresa, gratis y fáciltu intranet de empresa, gratis y fácil
tu intranet de empresa, gratis y fácil
 

Tens una idea? Munta una empresa

 • 1. Tens una idea? Monta una empresa Calle Sant Sebastià, 69 - 07701 Maó, Illes Balears - 971 35 70 21 - www.proquame.com.es - www.facebook.com/proquame
 • 2. Xerrada dirigida a fomentar la creació d’empresa com a mecanisme d'autoocupació. Facilitant des d’una vessant pràctica i basada en la realitat, el camí que va des del sorgiment d’una idea de negoci fins a l’estructuració d’un model de negoci i empresa. Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 3. Dotar als estudiants conceptes i consells pràctics que permeten generar idees de negoci transformar-los en un full de ruta. Fer una anàlisi crítica del model de negoci i un estudi del context de mercat on es planteja el desenvolupament de la idea. Captar les aspiracions i objectius dels joves, per engrescar-los i visualitzar amb casos reals de models de negoci a desenvolupar. Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 4. Creativitat. • La idea de negoci. • Que són star-ups i spin-offs. • Estructurant un model de negoci. • Del model de negoci cap el pla d’empresa. Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 5. 2.- 1.- LA IDEA L’OPORTUNITAT 3.- EL MODEL DE 4.- EL PLA NEGOCI D’EMPRESA Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 6. Creativitat Calle Sant Sebastià, 69 - 07701 Maó, Illes Balears - 971 35 70 21 - www.proquame.com.es - www.facebook.com/proquame
 • 7. • La creativitat és una habilitat (skill) de futur • No tothom és creatiu per natura • Hi ha moltes eines per generar i filtrar idees Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 8. Rutina • Comoditat • Seguretat • Status quo Edward de Bono: “Pensamiento lateral” Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 9. La idea de negoci. Start- ups i Spin- Offs. Calle Sant Sebastià, 69 - 07701 Maó, Illes Balears - 971 35 70 21 - www.proquame.com.es - www.facebook.com/proquame
 • 10. • Idees en podem generar i copiar moltes • El que ens fa diferents... és posar-les en pràctica • No en posseir-ne el ‘secret’ • Idees per generar valor i negoci Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 11. Emprendedor: • Alguien que identifica una oportunidad • Que moviliza recursos para aprovecharla • Dentro y fuera del ámbito del negocio • Adjetivos: innovador, flexible, dinámi co, capaz de asumir riesgos, creativo y Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE orientado al crecimiento
 • 12. Start-Up o Spin-Off: • Proyectos de empresa con una vida limitada • Con gran potencial de desarrollo • Provienen del mundo del emprendimiento, de la innovación • Mucho riesgo, mucha retribución • Vinculadas al capital-riesgo (venture capital o bussiness angels) para su financiación inicial, esté o no implicado el capital en la dirección Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 13. • No totes les empreses són iguals: tortugues o gaseles • Crear i mantenir una empresa tortuga és més difícil, perquè no neixes diferent i amb molta més competència Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 14. Model de negoci Calle Sant Sebastià, 69 - 07701 Maó, Illes Balears - 971 35 70 21 - www.proquame.com.es - www.facebook.com/proquame
 • 15. Es un faro que ilumina nuestro plan de empresa. Cabe que se adapte continuamente. Que se valide su viabilidad. Que se transforme en un verdadero plan de empresa. Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 16. 1. La oportunidad 2. Mercado – el (la oferta de test de demanda valor) 3. Los instrumentos, los 4. El riesgo recursos Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 17. Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 18. 7 preguntes que han de tenir ‘bona’ resposta: Qué proposam al client (mercat) que tengui valor per ell i estigui disposat a pagar? Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 19. 7 preguntes que han de tenir ‘bona’ resposta: A quina part (segment) de la clientela ens dirigim? Els coneixem i entenem per saber que estaran disposats a pagar? Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 20. 7 preguntes que han de tenir ‘bona’ resposta: Com arribarem a aquests clients ‘desitjats’? • Com ens comunicarem amb aquests clientes? Amb quins canals? • Com els farem arribar la nostra proposta (distribució/logística) Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 21. 7 preguntes que han de tenir ‘bona’ resposta: Quins recursos mínims (materials, tecnològics, financers) són necessaris? Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 22. 7 preguntes que han de tenir ‘bona’ resposta: Quines són les activitats bàsiques per iniciar i donar bé les primeres passes? Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 23. 7 preguntes que han de tenir ‘bona’ resposta: Tenim un model d’ingressos (XLS) que sigui sostenible mes a mes, any a any…? Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 24. 7 preguntes que han de tenir ‘bona’ resposta: Quins costos hem d’escometre d’acord amb les respostes a les preguntes 1 a 6? Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 25. Pla d’empresa Calle Sant Sebastià, 69 - 07701 Maó, Illes Balears - 971 35 70 21 - www.proquame.com.es - www.facebook.com/proquame
 • 26. Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 27. Un business plan en 9 decisiones: • Forma de abordar el proyecto. • Como profesional o en forma societaria. • Cuál es la distribución y asunción de riesgos que queremos asumir. Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 28. Un business plan en 9 decisiones: • Marca comercial: ¿Bajo qué marca comercial trabajaremos? • Marca e imagen corporativa • Compartir marcas: marcas de productos, franquicias… Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 29. Un business plan en 9 decisiones: • Personal en plantilla. Definir principales funciones y niveles de sueldos. • Estructura inicial (para iniciar la actividad) • Estructura de futuro (la deseable) • Atención a quien llevará a cabo las siguientes: • Tareas de administración general (burocráticas) • Tareas comerciales (captación y fidelización) • Tareas de producción del producto o servicio • Tareas administración económico-financiera • Dirección y estrategia Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE • Logística ...
 • 30. Un business plan en 9 decisiones: • Enumerar una relación de colaboradores habituales (excluir los proveedores o clientes de actividad principal): • asesoría contable, • nuevas tecnologías, • outsourcing o compra fuera de servicios ... Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 31. Un business plan en 9 decisiones: • ¿En régimen de propiedad o alquiler? • Activo fijo necesario. • Equipamiento informático • Local • Vehículo • Mobiliario • Stock inicial • Otro equipamiento Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 32. Un business plan en 9 decisiones: • Actividades de la empresa. Catálogo de productos y servicios principales. • Principales (básicos para el sostenimiento) • Complementarias (añaden valor) • Hacer listado exhaustivo de servicios ofrecidos, definir que incluyen, y por qué tipo de cliente. • Precios o tarifas básicas de servicios principales (y descomposición de los mismos: precio por día, precio por mes ...). • Packs de servicios: definirlos si se cree que habrá posibilidades de venta cruzada. Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 33. Un business plan en 9 decisiones: • Política de precios y tarifas: • Campañas de oferta. Calendario anual y criterios principales. • Descuentos comerciales. Política. • Descuentos por volumen o rappels. • Relacionar precios a la política de fidelización y atención a los clientes. Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 34. Un business plan en 9 decisiones: • Gastos de carácter anual. Realizar una previsión de: • Suministros • Comunicaciones • Formación • Publicidad • Servicios (profesionales) externos • Otros… Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 35. Un business plan en 9 decisiones: • Jugar a hacer una hipótesis de actividad a pleno rendimiento según la estructura de la empresa • Determinar qué servicios creemos que podemos estar facturando a la vez • Establecer diversos escenarios en función de las etapas de crecimiento (si existen) Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE
 • 36. Alguna pregunta més? Calle Sant Sebastià, 69 - 07701 Maó, Illes Balears - 971 35 70 21 - www.proquame.com.es - www.facebook.com/proquame
 • 37. Joan R. Sánchez Tuomala Socio Consultor PROQUAME Especialista en gestión organizativa de empresas y administraciones públicas con especial hincapié en recursos humanos, gestión por procesos y gestión de calidad, promoviendo estándares de calidad EFQM, planificación estratégica y método BELBIN para diseño de equipos. He desarrollado mi carrera profesional cumpliendo responsabilidades de dirección económica, gestión de calidad, planificación y servicios generales en el Consell Insular de Menorca (1999- 2004) y he sido profesor asociado del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) e investigador del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) entre 1996 y 1999. Desde 2004 fundé, junto a Salvador Taulé Ramírez (socio y amigo), la consultora de pymes y administraciones públicas PROQUAME dedicada a la consultoría estratégica, económica, de personas y procesos en las Islas Baleares. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) 1992-1995. Máster en Gestión y Administración Pública (programa conjunto UAB, ESADE y UPF) 1995- 1997. Miembro fundador del Cercle d’Economia de Menorca (2011) y responsable en Menorca de Joves Empresaris de Baleares (2011-2013). ¿Cómo contactar conmigo? C/ Sant Sebastià, 69 07710 – Maó – Islas Baleares teléfono: +34 971 35 70 21 móbil: +34 630 25 88 76 email: joan@proquame.com.es linkedin: es.linkedin.com/in/joansancheztuomala facebook: facebook.com/joansancheztuomala Tens una idea? Munta una empresa – SALUT JOVE twitter: twitter.com/joansanchez